За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
2017 година
Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Церемонията се проведе на 28 септември 2017 – от 16.00 ч. в Литературен клуб „Перото“ – НДК, София.

 
През 2017 провеждането на церемонията за връчване на награди за Деня на правото да знам е възможно благодарение на подкрепата, която ПДИ получи в рамките на кампанията за набиране на средства през платформата Indiegogo: https://igg.me/at/irtkd2017-Bulgaria/x и по банков път.
 
ПДИ благодари за подкрепата на каузата на достъпа до информация в България!За празника получихме поздравителен адрес от изпълнителния директор на „Агенция по заетостта"  г-н Драгомир Николов.

 

Наградите за 2017 година бяха връчени в шест категории.

 

 

 

1. Категория

Гражданин, използвал най-активно правото си на информация

 
Награда „Златен ключ” се присъжда на
 
Димитър Пецов, Силистра за проявена упоритост и последователност при търсене на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), за гражданската му позиция, изразена с кампанията "Кмете, докога?" и активността му по отношение работата на местната власт в Силистра.
 

 

2. Категория

Неправителствена организация, упражнявала най-активно

правото си на достъп до информация

 
Награда „Златен ключ” се присъжда на
 
"За Земята - Достъп до правосъдие" и "Грийнпийс"-България за активно и резултатно използване на ЗДОИ в усилията им да получат достъп до данните за качество на въздуха в София, за медийната и публична кампания, която предизвика широк обществен отзвук.
 
Почетна грамота получава
 
Национална мрежа за децата за последователно и ефективно използване на Закона за достъп до обществена информация за подготовката на независимия мониторингов доклад „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“, който има съществен обществен ефект за промяната на политиките в областта.
 

3. Категория

Най – добра журналистическа кампания,

свързана с правото на достъп до информация

 
Награда „Златен ключ” се присъжда на
 
Илия Вълков, BiT за последователно и резултатно използване на процедурите по ЗДОИ, включително защита на правото на информация в съда, за достъп до втората стенограма от консултациите по казуса Корпоративна търговска банка (КТБ), проведени при президента на 14 юли 2014 и за широкото медийно отразяване на казуса, предизвикал голям обществен отзвук.
 
Почетни грамоти получават
 
Мариета Димитрова, Благоевград Нюз за използването на ЗДОИ в разследването й за злоупотреби при санирането в Благоевград в рамките на Националната програма за енергийна ефективност; за предизвиканите кадрови промени в общината и на проверка от страна на Прокуратурата в Благоевград в резултат на изнесените в рамките на разследването данни.
 
Самуил Димитров, в. „Сега“ за използването на ЗДОИ и последващи публикации, базирани на получената информация, които целят по-голяма прозрачност и отчетност на институциите в структурата на Министерство на вътрешните работи.
 
Частен независим сайт „Биволъ“ за използването на ЗДОИ за редица разследвания и публикации по обществено значими теми, особено тези, свързани със стабилността на банковия сектор в България.
 

4. Категория

Институция, организирала най-добре предоставянето

на информация за граждани

 
Награда ”Златен ключ” се присъжда на
 
Министерство на финансите за високото ниво на активна прозрачност и своевременното и ефективно изпълнение на задълженията по ЗДОИ.
 
Почетни грамоти получават
 
РИОСВ – Пазарджик за високото ниво на активна прозрачност, за бързи и пълни отговори на устни запитвания и на заявления по ЗДОИ, за подпомагане на гражданите при търсенето на информация.
 
Община Долна Митрополия – за стремежа и постигнатите резултати в активната прозрачност, демонстрирани от големия скок в Рейтинга на активната прозрачност за само за една година – от 236-то през 2016 на 16-то място през 2017.
 

 

5. Категория

Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ

и нарушава правата на гражданите
 
Антинаграда „Катинар” се присъжда на
 
Община Варна за липсата на информация и откази да се предостави такава по изпълнението на проект „Интегриран градски транспорт на Варна", както и за практиката на „антидатиране“ на решения по заявления за достъп до информация след подадена жалба срещу мълчалив отказ в съда.
 
„Срамота” получават
 
Столична община – за неясната вътрешна отговорност за предоставяне на достъп до информация, поради големия брой упълномощени да отговарят на заявления лица; за системните откази на основание „вътрешнослужебен акт“, които съдът системно отменя, за непубликуването на актове на кмета на Интернет страницата на институцията, към която се препращат заявителите, търсещи достъп до тези документи.
 

Община Белово – за системната практика на неотговаряне на заявления за достъп до обществена информация.  

 

6. Категория

Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация

 
Антинаграда „Вързан ключ” се присъжда на
 
Народното събрание на Република България за абсурдната практика на непрозрачно, скоростно и в нарушение на изискванията за обществено обсъждане приемане на изменения в редица важни за обществото закони, както и за мълчалив отказ по заявление за достъп до информация.
 
Пълната обосновка към всяка от получените 45 номинации може да видите на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/2017/.
 

Церемонията ще се проведе днес – 28 септември 2017 – от 16.00 ч.

в Литературен клуб „Перото“ – НДК, София.
 
И тази година тя бе открита с песента "Дишай", посветена на празника.
 
 
Снимки от церемонията са публикувани на страницата на ПДИ http://www.aip-bg.org, и на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net. Вижте и нашата страница във Фейсбук: https://www.facebook.com/AIPbulgaria/.

 

 

 
 


 
 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.