За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
2008 година
Ден на правото да знам 2008


За шести пореден път, на церемония в Националния пресклуб на БТА, Програма Достъп до Информация връчва годишни награди за принос в областта на свободата на информация. По този начин ПДИ отбелязва 28 септември - Международният ден на правото да знам

Отличените в седемте категории за 2008 година са:

Категория: Гражданин, най-активно използвал ЗДОИ

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Георги Шумаков за упорито и последователно търсене на достъп до информация от обществен интерес. През 2008г. Г-н Шумаков търси информация от Комисията за финансов надзор за търговските данни на застрахователни компании на основание, на които те формират стойността на застраховка „Гражданска отговорност. От Министерство на регионалното развитие и благоустройството търси информация за стандарти и изисквания, отнасящи се до въздействията от снегово и земетръсно натоварване върху строежите.

Почетни грамоти получават:

Иван Петров от гр. София за подаването на заявления за достъп до информация до Столична община, Министерство на вътрешните работи, Генерален щаб на българската армия, районни кметства в София, Софийски градски съд и прокуратурата. В момента води дело срещу Софийска районна прокуратура срещу отказ да му бъде предоставена информация за броя видове печати използвани от прокуратурата.

Николай Цветков от гр. Варна за изключителната активност в търсенето на информация с обществено значение за прозрачността на управленските решения в Община Варна.

Категория: Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Ден на правото да знам 2008
Изп. директор на ИПИ, Светла Костадинова, и Председателят на УС на ИПИ, Красен Станчев

Институт за пазарна икономика (ИПИ) за упоритото търсене на документи по реда на Закона за достъп до обществена информация, необходими за изготвянето на различни проучвания. Институтът публикува всички документи, получени по реда на ЗДОИ на своята интернет страница.

Почетна грамота получава:

Асоциация на парковете в България за активно използване на ЗДОИ през 2007 и 2008г за търсене на информация, свързана с околната среда и водене на дела за достъп до информация.

Категория: Най – добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Росен Босев от в-к „Капитал”. Журналистът се отличава с често и стриктно използване на ЗДОИ в своите журналистически материали и разследванията. Г-н Босев води няколко съдебни дела с помощта на ПДИ – срещу правителствена информационна служба и срещу министъра на образованието и науката.

Почетна грамота получават:

Ден на правото да знам 2008
Христо Христов (дясно) връчва наградата "Златен ключ" на журналиста Росен Босев 

Цветан Тодоров, в-к „Народен глас”- Ловеч за серията от публикации през 2007 и 2008г. , за водените от него 2 дела за достъп до информация.

Иван Бедров, RE:TV за откритото поставяне на въпроса за публичността на доклада на KPMG относно конфликтите на интереси сред служителите във Фонд Републиканска пътна инфраструктура.

Категория: Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Ден на правото да знам 2008
Министър Николай Василев връчва наградата на инж. Никола Кърнолски, директор Басейнова Дирекция-Пловдив 

Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район, Пловдив за добра организация на предоставянето на достъп до информация. За точно, адекватно и навременно предоставяне на документи по реда на закона. За активно публикуване на голям обем обществена информация в интернет.

Категория: Най-добра уеб-страница на организация, от гледна точка на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Областна администрация Велико Търново. В сайта е публикуван голям обем от важна обществена информация, Потребителите могат да намерят подробни указания за издаването на документи, често искани от гражданите – актове, удостоверения, копия и т.н. Сайтът има специален раздел „Достъп до информация”, както и образец на заявление по ЗДОИ.

Ден на правото да знам 2008
Министър Николай Василев връчва наградата на областния управител на Велико Търново, Тошко Никифоров

Почетна грамота получава:

Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство” за достъпността на общите и подробните устройствени планове на град София и Столична Община. В страницата се публикуват всички копия на издадените строителни разрешения за град София.

Категория: Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите по ЗДОИ

Анти-награда ”Катинар” се присъжда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за честите мълчаливи откази да предоставя информация на гражданите, за изричните откази да предостави документи, свързани с концесионни оценки по договора за автомагистрала „Тракия“, отказите на министерството да предостави подготвителните документи към Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, издадена от МРРБ, за принципно затрудненият достъп до информация, свързана със сключени договори, възлагане на обществени поръчки и др.

„СРАМОТА” в категорията получават:

Правителствена информационна служба (ПИС) за повече от едногодишното умишлено протакане и създаване на пречки на дело за достъп до информация на журналиста от в. “Капитал” - Росен Босев.

Държавен фонд „Земеделие“, който е традиционно затворена институция. В повечето случаи търсещите информация се препращат към служители, които отказват информация с твърдението, че имат устна забрана да предоставят данни.

Категория: Най-абсурдна и смешна практика по предоставяне на информация

Анти-награда “Вързан ключ” се присъжда на Държавна агенция по горите (ДАГ) за отговора си до ПДИ, с което институцията предоставя информация по подадено заявление. ПДИ иска да научи кой е служителят, който отговаря за предоставянето на информация в ДАГ и кое е мястото, на което гражданите могат да получават документи в институцията. Отговорът на ДАГ е, че исканата информация се съдържа в заповед на директора която пък е залепена на вратата на Деловодството в институцията.

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2008 г. се извършва в рамките на проект „Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация”, финансиран от Доверителния фонд за демократично управление на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Церемонията се провежда и с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа, Програма МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Холандия. Отново имаме и любезното съдействие на издателска къща „СИЕЛА” и „Дамяница” АД.
 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.