За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
2011 година
Церемония за връчване на награди по повод Международния ден на правото да знам
28 септември 2011
 
Александър Кашъмов
Част от наградените

За девети път Програма Достъп до Информация връчи годишните награди по случай Международния ден на правото да знам – 28 септември. Това е датата, на която през 2002 неправителствени организации от цял свят създадоха в София Международна мрежа на застъпниците за свобода на информацията (www.foiadvocates.net) и се споразумяха да си сътрудничат, работейки за открито и прозрачно управление в своите страни. Мрежата на застъпниците определи 28 септември да бъде честван като Ден на правото да знам  -  символ на глобалното движение за популяризиране правото на информация. 

Тази година церемонията в БТА бе открита с песента "Дишай”, създадена по поръчка на ПДИ. Музиката и аранжиментът са дело на Михаил Йосифов. Текстът е на Марий Росен, а изпълнението на Андрония Попова - Рони и Михаил Йосифов.

Наградите за 2011 бяха връчени в шест категории. Журито (Александър Кашъмов, Гергана Жулева, Дарина Палова, Кирил Терзийски, Николай Нинов, Петко Георгиев, Светлозар Желев, Фани Давидова и Христо Христов) избра победителите от 59 получени номинации.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева откри церемонията, припомняйки значението на правото на достъп до информация и неговата история: „В своя трактат „Мисли за гражданската свобода” , издаден през 1759 изтъкнатият скандинавски мислител и учен Питер Форскал за пръв път формулира  като основа на гражданската свобода - правото на всеки да знае какво става в обществото. Това право дава възможност на гражданите да способстват за всеобщото благо и да изказват мнение на основата на знанието си за състоянието на обществото. Там където това право отсъства, свободата не е достойна за името си”. 

Трактатът на Питер Форскал вдъхновява работата по първия закон за Свобода на медиите и правото на достъп до документите на парламента, правителството и съда, приет през 1766  след неговата смърт.

Сега 252 години по-късно можем да кажем, че няма нищо ново под слънцето като идеи. Затова пък над 80 страни имат закони за достъп до информация. И практически се убеждаваме, че:  
Правото на достъп до информация необходимо условие за упражняване на други права.
Правото на достъп до информация важно условие за открито, честно и отговорно управление.
Правото на достъп до информация  е условие за участие на хората в процеса на вземане на решения.   

На церемонията бяха представени номинациите и обявени решенията на журито в 6-те категории.
 
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, представи деветте номинации в категорията        
Ден на правото да знам 2011
Арх. Калина Павлова


Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДОИ

Подчертавайки, че това е елитна подборка, защото хиляди хора у нас търсят информация, като използват ЗДОИ, той обяви две грамоти – на инж. Георги Сербезов от Пловдив и на Емил Илчев от Благоевград. Георги Сербезов бе удостоен за активно и последователно търсене на информация от Община Пловдив и Община Смолян, свързана с усвояването и разходването на публични средства от общината и общински предприятия. Емил Илчев бе отличен за упорито търсене на информация от Община Благоевград, КАТ, ОД МВР и Областната управа, свързана със "синята зона" в града, с дейността на общинската фирма "Паркинги и гаражи" и с общинско предприятие -"Биострой".
Илчев благодари за признанието и насърчи всеки да използва правото си информация.
Наградата „Златен ключ” получи Калина Павлова от Варна за изключителна гражданска активност, свързана с Общия устройствен план на Община Варна, строежа на Алея Първа и участието на гражданите в процеса на взимане на решения.
Арх. Павлова благодари на ПДИ и изрази надежда още много граждани да последват нейния пример, за да знаят какво се случва в града им, с държавата им, с цялото общество.

Дарина Палова от правния екип на ПДИ, представи трите номинации в категорията

Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация

Това са Институт за пазарна икономика, Институт за развитие на публичната среда и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) - Варна. Адвокат Палова уточни, че през годината много неправителствени организации са работили със ЗДОИ и са отстоявали правото на достъп до информация. Институтът за пазарна икономика бе номиниран за  последователно търсене на информация от висок обществен интерес, свързана с финансовата обосновка на АЕЦ Белене и  информация от ДАНС за извършвани проверки на НПО. И в двата случая бяха заведени дела по отказите на институциите да предоставят информация. Номинацията на Института за развитие на публичната среда е за използване разпоредбите на ЗДОИ за търсене на информация, свързана с предстоящите избори. В рамките на публична кампания, от института настояват ЦИК да публикува на сайта си всички стенограми от заседанията си, тъй като процесът по взимане на решения е непрозрачен.    
  

Ден на правото да знам 2011
Илиян Илчев, председател на ОЦОСУР
 


Наградата „Златен ключ” получи ОЦОСУР – Варна за активното използване на ЗДОИ по повод прозрачността усвояването на еврофондовете. НПО-то изпраща заявления до всички общини в страната с искане на информация какви проекти са разработили по 7-те оперативни програми, какви средства са усвоени и как са изхарчени. В резултат, организацията издава брошура с карта на България, на която са отбелязани общините, отказващи информация на гражданите и местните администрации, които я предоставят.

Христо Христов представи номинациите в категорията

Най – добра журналистическа кампания,  свързана с правото на достъп до информация

Това бяха Павлина Желева от в. „Дневник”, екип на в. „Сега”, Лора Филева от в. „Дневник”, Крум Благов, журналист на свободна практика, Зарко Маринов от в. „Отзвук”, Смолян, Валентин Ненков от в. „Виделина”, Пазарджик и Илия Вълков от „Дарик радио”. 

Грамота получи Лора Филева за серията публикации, разкриващи практиката Министерство на вътрешните работи да получава дарения. Информацията бе получена след заявления по ЗДОИ и посещения на ОД на МВР в цялата страна, за да се вземе на място. Допълнителна награда към грамотата осигури „Технополис България” ЕАД.
Вестник „Сега” получи голямата награда затова, че  първи публикува информация, че сред дарителите на МВР има разследвани и осъдени лица. Информацията бе получена след подадени заявления по ЗДОИ до ОД на МВР в страната, след което вестникът публикува серия статии, предизвикали спирането на даренията от частни лица и фирми със заповед на министър Цветанов и обещание за регистър на дарителите, който да е достъпен онлайн от 1 октомври 2011.  

Лора Филева и Доротея Дачкова подчертаха, че без съвместната им усилия би било изключително трудно да се обиколят всички областни дирекции на полицията. „Дано да вдъхновим и други, защото това е много важно”, пожела още Дачкова.     
 
 
Ден на правото да знам 2011
Милчо Боров връчва предметна награда на екипа на в. "Сега"

Милчо Боров, изпълнителен директор на фирма „Кантек”, връчи и предметна награда на екипа на „Сега”. „С активизиране дейността на ПДИ – заяви Боров, - ние увеличихме продажбата на машините за унищожаване на информация (шредери). Въпреки това вие сте по-бързи от ръцете, които пускат информацията в шредера, за да бъде унищожена”. 

Представяйки номинациите в категорията

Институция, най-добре организирала
предоставянето на информация

Гергана Жулева подчерта, че прозрачността има две страни. От една страна е активното публикуване на информация, а от друга – добрата организация институцията, за да предостави бързо търсената информация. Д-р Жулева очерта и тазгодишната тенденция някои институции, които са отличници по отношение на активното публикуване и интернет страниците, да отказват политически чувствителна информация. 

През 2011 в тази категория постъпиха 28 номинации. С почетна грамота бе удостоено Министерство на отбраната заради осветляването дейността на полигон „Змейово” и назначаването на старши експерт „Връзки с обществеността” към полигона. Заместник министър Валентин Радев прие наградата и каза, че сред причините за превръщане на полигон „Змейово” в най-откритото поделение в българската армия е, че ръководството на министерството вярва, че откритостта е най-добрата политика.

Грамота получи и Община Попово за съответствието на сайта й с изискванията на ЗДОИ и инициативата за ежемесечни отчети на администрацията – „Часът на кмета”, които се излъчват по местната телевизия „Канал 9” и на общинския сайт. Тихомир Трифонов, заместник кмет на Попово, посъветва другите институции да предоставят информацията „навреме и в пълен обем, защото това спестява много обяснения и дори номинации в негативните категории”.

Голямата награда „Златен ключ”, в тази категория получи Сметната палата за цялата и политика на прозрачност и отчетност в съответствие на изискванията на Закона за достъп до обществена информация и други закони. Сметната палата поддържа един от най-важните регистри, свързани с прозрачността на управлението – Регистър на лицата, заемащи висши държавни длъжности. С навременното стартиране на Единен регистър по Изборния кодекс Сметната палата на практика показа, че следва своя девиз: „Ние защитаваме парите на данъкоплатците”.
 

Изп. директор на ПДИ Гергана Жулева връчва наградата на председателя на Сметната палата, проф. Валери Димитров

Наградата прие председателят на  Сметната палата проф. Валери Димитров. Той заяви, че институциите в публичния сектор трябва да бъдат открити и прозрачни, защото данъкоплатецът ги издържа.  

Адвокат Кирил Терзийски от ПДИ представи негативните награди. Категорията

Институция, която не изпълнява задълженията си
по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите

събра шест номинации. „Златен катинар” бе присъден на Община Видин – за дългогодишната практика да се отказва обществена информация на граждани и журналисти, които са принудени да водят съдебни дела. И за необходимостта общински съветници да подават заявления по ЗДОИ, за да получат информация от кмета.
Координаторът на ПДИ във Видин Анелия Славейкова обеща да предаде статуетката на видинския кмет. 
Община Ямбол получи „Срамота” заради  постоянната си практика да отказва „мълчаливо” информация на граждани, журналисти и на общински съветници, за липсата на задължителната по закон информация на сайта на общината. И за прескачането на обществено обсъждане и липсата на ОВОС при  реализацията на проект за "възстановяване на Градския парк и лесопарк Боровец", по който са изсечени многогодишни дървета.
Гражданинът Димитър Димитров прие „отличието”, за да го предаде на Община Ямбол.
Фани Давидова от ПДИ представи шестте номинации в категорията 

Най-абсурден или най-смешен случай
за достъп до информация

Тя отбеляза, че тази година са постъпили повече абсурдни решения по заявления за достъп до информация и някои са в отговор на искането на ПДИ до институциите да предоставят вътрешните си правила за достъп или да се изпрати линк към интернет страницата, където могат да бъдат намерени. „Вързан ключ” бе присъден на „Паркинги и гаражи – Благоевград” ЕООД за отказ на информация по заявление на Емил Илчев, който иска от общинската фирма правилника за дейността й. В отговор той получава решение за отказ, в което се посочва, че „Паркинги и гаражи“ е задължен субект по ЗДОИ, но информацията не може да бъде предоставена, тъй като не е обществена. Емил Илчев пое ангажимента да предаде антинаградата на общинската фирма.

Тази година Международният ден на правото да знам бе отбелязан с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". Фирма Кантек осигури награда за победителя в една от категориите - многофункционално устройство Canon PIXMA MP250. Награда осигури и Технополис България ЕАД. За пореден път имахме любезното съдействие на Дамяница АД и на издателство Сиела.

 
28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.