За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
2007 година
Ден на правото да знам 2007
Вилям Попов връчва наградата на Роско Симов

За пети пореден път, на церемония в Националния пресклуб на БТА, Програма Достъп до Информация връчва годишни награди за принос в областта на свободата на информация. По този начин ПДИ отбелязва 28 септември - Международният ден на правото да знам.

Отличените в седемте категории за 2007 година са:

Категория: Гражданин, най-активно използвал ЗДОИ

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Роско Симов от гр. Шумен за използването на ЗДОИ при последователно и упорито търсене на информация от обществен интерес. Гражданинът спечели съдебно дело, с което осъди кмета на Община Шумен да предостави достъп до договор между общината и търговско дружество. Предвид упоритите откази на институциите да предоставят достъп до договори с частни фирми, съдебното решение в полза на гражданина е победа.

Почетни грамоти получават:

Георги Шумаков за упорито търсене на информация; за инициативите му да осигури на институциите необходимите им материали за изпълнението на задълженията им по ЗДОИ. Г-н Шумаков закупи и изпрати на Пресцентъра и връзки с обществеността на Народното събрание топ хартия, а също - Наръчник за обучение на администрацията как да прилагат ЗДОИ. Негова е инициативата за закупуване на скенер за същата институция, за да няма основание да отказва електронен достъп до поискани документи.

Милен Чавров, използвал ЗДОИ при търсене на информация от висок обществен интерес. Г-н Чавров търси информация от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и други институции, имащи отношение към хората с увреждания.

Ден на правото да знам 2007
Председателят на Център на НПО в Разград Георги Милков

Категория: Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Център на НПО в Разград за дългогодишно, кампанийно и резултатно използване на процедурите по ЗДОИ и водене на съдебни дела за постигане на по-голяма прозрачност и публичност на дейността на местната власт и органите на местно самоуправление; за използване на информацията, получена по ЗДОИ в свои доклади и публикации, за огласяване на получената по ЗДОИ информация в местни медии.

Почетна грамота получава:

Експертна група за прозрачна и ефективна културна политика за активно използване на ЗДОИ и водене на дела за достъп до информация, касаещи конкретни дейности в областта на културата на институции като Министерство на културата, Министерство на финансите, Националният филмов център и Министерски съвет.

Категория: Най – добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация

Ден на правото да знам 2007
Алексения Димитрова при връчването на наградата

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Алексения Димитрова от в-к "24 часа" за дългогодишното използване на законите за достъп до информация в САЩ и България при подготовка на редица журналистически материали във в. "24 часа" и книгата "Войната на шпионите"; за водене на съдебни дела за достъп до информация, за целите на журналистическите си разследвания.

Почетна грамота получава

Росен Босев от в-к „Капитал” за задълбоченото му разследване, проведено по повод предложенията за изменения на ЗДОИ през март 2007 г., и за успешното използване на самия закон в кампанията за неговата защита.

Категория: Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Ден на правото да знам 2007
Лора Хаджиева, директор на дирекция "АПИО" в КЗК с наградата

Комисия за защита на конкуренцията за редовното и навременно активно предоставяне на информация, свързана с работата на институцията.

Почетна грамота получава Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново.

Категория: Най-добра уеб-страница на организация, от гледна точка на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Ден на правото да знам 2007
Петя Руменова, главен секретар на Община Сливен, при връчването на наградата

Награда ”Златен ключ” се присъжда на Община Сливен

Почетни грамоти получават:

Ден на правото да знам 2007
Виктория Лазова, Връзки с обществеността в Сметната палата с Грамотата 

Сметната палата на Република България и Община Тунджа, Област Ямбол.

Категория: Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите по ЗДОИ

Анти-награда ”Катинар” се присъжда на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) за предлагането на проектозакон за изменение на Закона за достъп до обществена информация, обоснован с необходимостта от транспониране на Директива 2003/98/ЕО. С предложенията, на практика, щеше да се влоши закона. С действията си ДАИТС нарушиха демократичните принципи на откритост и прозрачност и правото на участие на гражданите в обсъждането на нормативни актове.

Категория: Най-абсурдна практика по предоставяне на информация

Анти-награда “Вързан ключ” се присъжда на Генералният щаб на Българската армия за отговор, че информация за предназначението на танкове, вкопани край селата Голямо Шарково, Лесово и яз. Ружица (изоставени от Втората световна война), е класифицирана информация и „тяхното огласяване в медиите е забранено”.

„СРАМОТА” в категорията се присъжда на: Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за писмо на министър Емилия Масларова, с което информира председателя на Сметната палата, че служител от Сметната палата подава заявления за достъп до информация в работно време и ангажира „напразно времето” на служители в МТСП, Агенция за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и др.

28 септември се чества като Международен ден на правото да знам от 2002 г. Тогава в София бе учредена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, на която Програма Достъп до Информация е съосновател и член.

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2007 г. се извършва в рамките на проект „Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация”, финансиран от Доверителния фонд за демократично управление на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). За втори път имаме и любезното съдействие на издателска къща „СИЕЛА“, „Загорка“ АД и „Дамяница“ АД.
28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.