За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
2018 година
Програма Достъп до Информациявръчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам.
RKD2018
д-р Гергана Жулева открива цремонията, 28.09.2018

Церемонията се проведе на 28 септември 2018 – от 16.00 ч. в Литературен клуб „Перото“ – НДК, София. Ето кои са наградените в шестте категории за 2018 година.

През 2018 провеждането на церемонията за връчване на награди за Деня на правото да знам е възможно благодарение на подкрепата, която ПДИ получи в рамките на кампанията за набиране на средства през платформата Indiegogo: https://igg.me/at/FOI-Champions-Day-Bulgaria и по банков път. Имахме и подкрепата на бизнеса в лицето на „ХРАНИ ЖИКА“ ЕООД. 

ПДИ благодари за подкрепата на каузата на достъпа до информация в България!
RKD2018
г-жа Диана Ковачева, 28.09.2018


Церемонията бе открита от изпълнителния директор на ПДИ д-р Гергана Жулева. 

Присъстваха представители на неправителствени организации, държавната администрация, журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на ПДИ от цялата страна. Поздравления към присъстващите по повод Международния ден на правото да знам отправи заместник-омбудсмана на Република България г-жа Диана Ковачева.


Наградите за 2018 година се връчват в шест категории.
 
RKD2018
г-жа Елена Христова

1. Категория

Гражданин, използвал най-активно правото си на информация

 
Награда „Златен ключ” се присъжда на
 
Мария Шаркова, София за използването на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в изследователската си работа по анализ на съдебните дела за лекарска грешка и като цяло на ефективността на контролните органи в областта на здравеопазването.
 
Почетна грамота получава
 
Елена Христова, София за активното използване на ЗДОИ за получаване на информация за регистрираните от съответните управляващи органи нередности по различни оперативни програми на ЕС, включително защитата на правото на информация в съда.

 

RKD2018
г-жа Зорница Стратиева, Асоциация на парковете в България

2. Категория

Неправителствена организация, упражнявала най-активно

правото си на достъп до информация

 
Награда „Златен ключ” се присъжда на
 
Асоциация на парковете в България за дългогодишно, активно и резултатно използване на ЗДОИ за получаване на информация, необходима за анализи на политиките по опазване на околната среда, както и за аргументирани предложения за подобряването на тези политики.
 
Почетна грамота получава
 
Български институт за правни инициативи за дългогодишно, последователно и ефективно използване на Закона за достъп до обществена информация за постигане на по-голяма отчетност и прозрачност в съдебната система.

 

 

 

RKD2018
г-жа Емилия Димитрова-Данкова

3. Категория

Най – добра журналистическа кампания,

свързана с правото на достъп до информация

 
Награда „Златен ключ” се присъжда на
 
Емилия Димитрова–Данкова, SevlievoOnline.com за последователно и резултатно използване на процедурите по ЗДОИ, включително защита на правото на информация в съда, за разследване и отразяване на теми от обществен интерес в Севлиево и региона.
 
Почетни грамоти получават
 
Валя Ахчиева, БНТ за дългогодишно и целенасочено използване на ЗДОИ за разкриване и потвърждаване на факти за целите на своите разследвания и за отразяването на случай с освобождаването на служител за предоставяне на информация по ЗДОИ на журналистката.
 
Сайтът „Биволъ“ за създаването и поддържането на „Търсачките на Биволъ“ като инструмент за свободно търсене и  засичане на данни в отворен формат от различни държавни източници в полза на прозрачността и отчетността.
 

RKD2018
г-н Деян Иванов, кмет на община Белослав


4. Категория

 

Институция, организирала най-добре предоставянето

на информация за граждани

 
Награда ”Златен ключ” се присъжда на
 
Община Белослав за постоянните усилия за изпълнението на задълженията за активна прозрачност през последните три години и водещото място в Рейтинга на активната прозрачност в област Варна и в общия Рейтинг на общините в България.
 
Почетна грамота получава
 
Община Белоградчик за постоянните усилия за изпълнението на задълженията за активна прозрачност, за отношение към съдържанието на секция „Достъп до информация“ като подпомагащо гражданите да упражняват правото си на достъп до обществена информация и отзивчивостта на администрацията и кмета на общината Борис Николов към заявителите.


 

RKD2018
адв. Кирил Терзийски, ПДИ, връчва антинаградата

5. Категория

Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ

и нарушава правата на гражданите
 
Антинаграда „Катинар” се присъжда на
 
Българска агенция по безопасност на храните и Областните дирекции по безопасност на храните за негативната практика да отказват достъп до информация по заявления, подадени по електронен път на основание, че не са подписани с електронен или собственоръчен подпис, което не е изискване по Закона за достъп до обществена информация и нарушава правото на гражданите на достъп до информация.
 
„Срамота” получава
 
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – за продължаващите откази да предоставя информация, въпреки заявките за публичност и отчетност, и въпреки множеството постановени съдебни решения, които отменят отказите, по дела на разследващи журналисти.
  

RKD2018
адв. Александър Кашъмов, ПДИ, връчва антинаградата

6. Категория

Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация

 
Антинаграда „Вързан ключ” се присъжда на
 
Административен съд – Варна за абсурдната практика да се предадат на Териториална дирекция на НАП – Варна за проверка заявители по ЗДОИ.
 
„Срамота” получава
 
Министерство на правосъдието за отказ да предостави копие от отчета за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в през 2017 г., който включва и данни за направените откази и причините за това, на основание наличието на специален ред за това, когато според самият ЗДОИ институциите са длъжни да публикуват тези отчети на интернет страниците си.
 
Пълната обосновка към всяка от получените 35 номинации може да видите на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/2018/.
 

 
 28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.