За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
Наградени

Наградени за Деня на правото да знамОт 2003 г. Програма Достъп до Информация връчва награди за принос в областта на свободата на  информация на церемония, която провеждаме на 28 септември – Международният ден на правото да знам.

 

Жури избира наградените в отделните категории сред десетки номинации.

 

Със „Златен ключ” отличаваме заслужилите с активността си граждани, НПО и журналисти и развилите положителни практики институции, а с „Катинар” и „Завързан ключ” порицаваме практики, които нарушават правото на достъп до информация.

 

Гражданите са сред най-активно търсещите информация групи. Те търсят информация, свързана с техни лични разследвания или за целите на вече започнали съдебни дела. Гражданите търсят информация, свързана с живота на малката общност, но и с национални проекти и политики. За да бъдат удостоени с награда "Златен ключ" гражданите, които използват правата си по ЗДOИ трябва да са проявили упоритост в своите търсения на информация и да са използвали докрай всички процедури по ЗДОИ, включително започването на съдебни процедури срещу отказ за предоставяне на информация. Също така, важно е търсената информация да е от обществено значение.

 

В своята работа неправителствените организации често се сблъскват с непрозрачността на институциите и с откази да предоставят обществена информация. За да бъде отличена една неправителствена организация тя трябва да е проявила упоритост и последователност в търсенето на информация. НПОто трябва да е използвала докрай всички процедури на Закона за достъп до обществена информация, да е използвала получената информация в свои доклади или друг вид публикации и да е допринесла за упражняването на правото на достъп до информация по ЗДОИ чрез постигането на по-голям обществен ефект с разкритата информация.

 

ЗДОИ намира практическо приложение в работата на журналистите. Обикновено те се нуждаят от информация, свързана с дейността на изпълнителната власт веднага и по-рядко използват процедурите на ЗДОИ за получаване на информация от обществен интерес. Ето защо един от критериите за избор на победител в категорията „Най-добри журналистически материал/кампания, свързани с правото на достъп до информация” е да бъде използван Закона за достъп до обществена информация за разкриване или за потвърждаване на факти. За да бъде отличена с награда "Златен ключ", медийната публикация/материал трябва да е с акцент върху обществено значима тема. От значение са и професионалното качество и ефектът от публикацията.

 

Институците, които отличаваме със „Златен ключ” освен, че са изпълнили задълженията си по закон, въвеждат нови практики за по-доброто предоставяне на достъп до информация за гражданите и увеличаване прозрачността и отчетността си към обществеността. Ето защо, ПДИ връчваше награда за “Интернет страница на институция, която е най-добра от гледна точка на ЗДОИ” още преди да бъде въведено задължението за онлайн публикуване на определени категории информация в ЗДОИ през 2008. След влизането в сила на тези задължения, критериите за оценка в категорията за уеб сайт бяха включени в тези за институция.

 

В Деня на правото да знам с "Катинар" се награждава институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и най-грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ. А „Вързан ключ” се дава за най-абсурдно и/или смешно решение по заявление за достъп до обществена информация.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.