За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2023 г.
>
Гражданин
Гражданин

 

Награда „Златен ключ” се присъжда на Наталия Станчева за активно използване на Закона за достъп до обществена информация.

 

Гражданката подава над 70 заявления до различни институции, повечето от тях до АЕЦ "Козлодуй" ЕАД.

 

С последователност и упоритост, тя успява да накара институциите да признаят, че в АЕЦ "Козлодуй" се извършват неразрешени медико-диагностични дейности в нерегистрирано лечебно заведение в нарушение на разпоредбите на Закона за лечебните заведения.

 

В резултат на подадените заявления, а в последствие – и сигнали до органите и медиите, е налице истинска промяна: службата по трудова медицина на АЕЦ, действаща като незаконен ДКЦ, е спряна и са издадени задължителни предписания за нейната регистрация.

 

Интервю с Наталия Станчева четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за септември 2023: „Който търси, намира“.

 

Почетни грамоти получиха:

 

Николай Неделчев за активно използване на ЗДОИ в търсенето на информация от традиционно не много отворени институции като Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), Върховната касационна прокуратура, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура.

 

Адвокат Стефан Малинов за активно използване на правото си по Закона за достъп до обществена информация в обществена полза и търсене на информация от МВР и областните дирекции, Регионална дирекция "Гранична полиция“, служба "Военна полиция" и Министерството на отбраната.

 ==============================================  

 

 

Кампанията за Международния ден на правото да знам се провежда в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от Програма достъп до информация, подкрепен с грант от фондация "Америка за България".

 

 28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.