За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2023 г.
>
Катинар
Катинар

 

Антинаграда „Катинар“ получава „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) заради перманентното отказване на информация за извършени плащания към производители на електроенергия в различни периоди от време.

 

В последните две години ЕСО губят 3 дела за откази да предоставят информация за плащания към производители на електроенергия. При всяка отмяна на отказа от съда и връщане на преписката на ЕСО за ново произнасяне, те отново отказват с почти идентични мотиви.

 

След постановяване на третото съдебно решение, ЕСО предоставят информация за периода 1.01.2021 – 31.08.2021 г. на „За Земята – Достъп до правосъдие“, но когато от сдружението търсят същата информация, но за по-нов период от време, ЕСО отново отказват достъп.


 ==============================================  

 

 

Кампанията за Международния ден на правото да знам се провежда в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от Програма достъп до информация, подкрепен с грант от фондация "Америка за България".

 

 28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.