За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2003 г.
>
Гражданин
Гражданин

Почетна грамота бе връчена на гражданина Вилям Попов от София.

За упоритостта и последователността си в упражняването на правото да знам, Йордан Лазов бе "ограмотен" на 28 септември 2003 г.

 

Йордан Лазов е един от първите граждани, пожелал да заведе съдебно дело срещу отказ на държавен орган да предостави информация. През 2000 година г-н Лазов подава серия заявления за достъп до обществена информация с която иска да му бъде предоставен достъп до екологична информация. След поредния отказ на МОСВ, той се обърна към екипа на ПДИ с молба да се заведе дело срещу отказите на министъра на околната среда да предостави информация. Заведеното дело беше спечелено.

През 2003 г. "Златен ключ" в категорията "Гражданин, който използва най-активно правата си по ЗДOИ" бе връчен на г-н Кирил Караиванов. В продължение на няколко години Кирил Караиванов провежда собствено разследване на закононарушения, свързани с дейността на държавната фирма “Брилянт” ЕООД и Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА “ДРВЗ”). В резултат на това г-н Караиванов събира значително количество информация. Необходими са му още няколко документа, за което подава заявление до ДА “ДРВЗ”. Председателят на ДРВЗ отказва предоставяне на поисканата информация. Г-н Караиванов обжалва отказа пред Върховния административен съд, който отменя отказа и връща преписката на ДРВЗ за произнасяне.

Страшимир Козаров бе удостоен с грамота през 2003 г. заради търсенията си на информация, свързана с разрешаването на проблеми на граждани в неравностойно положение в България. От 2001 г. той активно търси информация от отговорните държавни институции, отнасяща се до положението на хората с различни видове увреждания. Въз основа на подаденото от Козаров заявление за достъп до обществена информация, отправено до Министерство на труда и социалната политика през 2002 г. беше заведено и спечелено дело срещу министерството.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.