За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2016 г.
>
Гражданин
Гражданин

Мариета Сивкова

 

 

Мариета Сивкова

Със „Златен ключ” в категорията "Гражданин, най-активно използвал правото си на информация" бе удостоена Мариета Сивкова от Ямбол за последователно и упорито упражняване на правото на достъп до информация за преодоляване на негативни тенденции, свързани с прозрачността на местно ниво, използвайки всички механизми на Закона за достъп до обществена информация, включително защита на правото си в съда. „Аз съм установила, че единственият начин да се информирам е чрез възможностите на Закона за достъп до обществена информация," сподели тя при връчването на наградата.

 

Интервю с Мариета Сивкова четете в брой 9(153) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ за септември 2016: Предоставената информация създаде позитивна представа за работата на общината.

Мариета Сивкова

 

 

Емилия Герганова

Емилия Герганова от гр. Ловеч бе отличена с грамота за активно използване на Закона за достъп до обществена информация за постигане на по-голяма прозрачност в политиките и ефективно гражданско участие в процесите на взимане на решения на територията на община.

 

„Искам да кажа, че ЗДОИ е наистина единственият начин да се получи някаква информация от община Ловеч. Днес отново го използвах. Продължавайте да търсите“, призова Герганова.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.