За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2004 г.
>
Гражданин
Гражданин

Весела Иванова бе удостоена с почетна грамота през 2004 г. в категорията "Гражданин, активно използвал ЗДОИ" за четирите дела, които води срещу министъра на регионалното развитие Валентин Церовски, както и за четирите вече спечелени. Уволнената служителка на Министерството на регионалното развитие и благоустройство обжалва откази на ведомството да й предостави различни данни за служителите си, както и две заповеди на министъра. 

Почетна грамота в категорията през 2004 г. получиха и:

  • Кирил Караиванов
  • Михаил Вълев
  • Вилям Попов

На Явор Драгнев е връчена грамота за търсенията му на информация от кмета на община Силистра, от Комисия по търговия и защита на потребителите, от Териториална дирекция на НОИ гр. Силистра.

 

В преписката си с кмета на община Силистра, гражданина иска да му бъдат предоставени копия от протоколи на заседания на общинския съвет на гр. Силистра. В отговора си кмета, казва, че ще предостави достъп до исканата информация, но след като бъдат заплатени по 2 лева за всяка страница. Гражданинът обжалва това решение сам първо пред областния управител, а след това и пред съда.

През 2004 г. с наградата "Златен ключ" в категорията "Гражданин, най-активно използвал ЗДОИ" бе удостоен гражданина Милен Чавров за търсенията му на информация от Министерство на здравеопазването, свързани с животоподдържащи лекарства. 

 

Интервю с Милен Чавров четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 9, септември 2004: “Необходимо е всеки на всекиго да помага”

През 2004 г. гражданката Любов Гусева бе "ограмотена" за търсенето й на информация във връзка с разследване на дейността на общинската фирма “Чистота”, грижеща се за общинския изолатор за бездомни кучета.

 

В разстояние на две години Гусева подава няколко заявления до кмета на община Видин по ЗДОИ. Със заявленията Гусева иска копия от договора между общината и фирма “Чистота”, както и отчета за изразходваните средства от общинския бюджет за консумативи и лекарствени средства, свързани с дейността на изолатора и т.н. След това, обжалва отказите на кмета да предостави информация, печели и двете заведени дела и на двете инстанции. Въпреки спечелването на делата, информацията не й се предоставя, след което Гусева подава молба до Върховния административен съд за налагане на административно наказание на кмета на община Видин за неизпълнение на съдебно решение. Любов Гусева води и спечели и трето дело за достъп до информация във връзка с провеждане на конкурс за възлагане на обществена поръчка от община Видин.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.