За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2008 г.
>
Гражданин
Гражданин

Награда ”Златен ключ”  В категорията "Гражданин, най-активно използвал ЗДОИ" се присъжда на Георги Шумаков за упорито и последователно търсене на достъп до информация от обществен интерес. През 2008г. Г-н Шумаков търси информация от Комисията за финансов надзор за търговските данни на застрахователни компании на основание, на които те формират стойността на застраховка „Гражданска отговорност. От Министерство на регионалното развитие и благоустройството търси информация за стандарти и изисквания, отнасящи се до въздействията от снегово и земетръсно натоварване върху строежите. 

 

Интервю с Георги Шумаков четете в брой 9(57) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ за 2008: Не виждам как някой може да се откаже от нещо, което по рождение му принадлежи

Ден на правото да знам 2008
Вилям Попов връчва грамотата на Николвй Цветков

През 2008 г. почетна грамота получи и Николай Цветков за изключителната активност в търсенето на информация с обществено значение за прозрачността на управленските решения в Община Варна. 

 

Четете: Мотивира правото ми като гражданин да получа информация в брой 9(57) на месечния Информационен бюлетни на ПДИ за 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетна грамота в категорията получи Иван Петров за подаването на заявления за достъп до информация до Столична община, Министерство на вътрешните работи, Генерален щаб на българската армия, районни кметства в София, Софийски градски съд и прокуратурата. В момента води дело срещу Софийска районна прокуратура срещу отказ да му бъде предоставена информация за броя видове печати използвани от прокуратурата.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.