За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
2010 година
Ден на правото да знам 2012 Христо Христов, в. Дневник, връчва наградата на Росен Босев

За осми пореден път на церемония в Националния пресклуб на БТА, Програма Достъп до Информация връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам.

Повече от сто представители на неправителствени организации, служители от държавната администрация, журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на ПДИ бяха гости на церемонията.

Снимки от церемонията са достъпни на Facebook страницата на ПДИ.

Кратки видео клипове, отразяващи отделните моменти от церемонията може да видите тук.

Интервюта с всички наградени, четете в Месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 9(81), септември 2010 г.

Награда ”Златен ключ” в категорията
 
Най – добър журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация
 
бе връчена на Росен Босев, в-к „Капитал”.
 
Журналистът бе удостоен с това отличие за втори път за упоритостта и последователността си в използването на Закона за достъп до обществена информация.  С цикъла от статии „Дом за техните деца” от пролетта на 2010, заедно с колегата си Йово Николов, журналистът направи разкрития за сериозни конфликти на интереси и нередности сред висши магистрати.

Разследванията на Росен Босев винаги се основават на  информация, получена от публични регистри, както и на документи, получени чрез достъп до обществена информация. Росен Босев отстоява правото си на информация и в редица съдебни дела срещу институции, които отказват достъп до информация, негова е и битката за откритост на сделката на правителството с „Майкрософт” за пакети софтуер за държавната администрация.

През 2010 г. Cantek България любезно осигури предметна награда за победителя в категорията. Г-н Милчо Боров, президент на фирмата, връчи многофункционално устройство Canon PIXMA MP260 на журналиста Росен Босев .
 
С Почетна грамота бяха удостоени

Виктор Кадири и Даниела Ковачева, Дарик Радио – Пловдив - активно използват ЗДОИ, за да получат информация за служебните пътувания на кмета на община Пловдив и неговите заместници. Получават отказ, който обжалват.

Генка Шикерова, bTV – за търсенето на достъп до документация, свързана с договора на МВР със „Сименс” за изработването на новите документи за самоличност. Министерството й предостави 150 страници документация, включително анекса от ноември 2009.  
Ден на правото да знам 2012 Д-р Георги Литов с наградатаНаграда „Златен ключ” в категорията
 
Гражданин, най-активно използвал правото си на информация
 
бе връчена на Д-р Георги Литов за последователността и упоритостта в търсенето на информация относно третирането на бездомните кучета в общините Пловдив, Перущица, Асеновград, Хисаря и Стамболийски.
 
Д-р Литов използва процедурите на Закона за достъп до обществена информация, за да получи данни за овладяване на популацията на бездомните кучета в периода февруари 2008 - май 2009. И води съдебни дела срещу получените откази. Основанието за търсенето на информацията е, че са избити хиляди кучета в нарушение на Закона за защита на животните.

През 2010 г. Технополис България ЕАД любезно осигури предметна награда за победителя в категорията - DVD плеър KTN.

Почетна грамота получиха

Данчо Заверджиев – за активното търсене на информация от Община Ловеч относно обществено значими теми като: „Синя зона” и слагането на скоби на колите; Депото за твърди отпадъци край града; заплатите на кмета и общинските съветници.

Владимир Савов – за упоритостта и последователността в търсенето на информация от Община Видин и самостоятелното завеждане на дела срещу петте мълчаливи отказа на кмета да предостави достъп.

Асоциация на парковете в България бе удостоена със "Златен ключ" в категорията
 
Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация
 
за активното търсене на информация, свързана с околната среда, обжалване на откази за достъп до обществено значима информация и активно популяризиране на установените нередности. Инициират кампания за промяна в Заповед № РД-552 от 21.08.2009 г. на Министерство на околната среда и водите,  с която е изменен реда за заплащане на такси за получаване на достъп до обществена информация от министерството, като е предвидено това да става само по банков път и е отпаднала възможността за заплащането им на място.

Ден на правото да знам 2010 Александър Дунчев от Асоциация на парковете в България с наградата 


Почетна грамота получиха

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията „СОПА”, Варна – за активно използване на Закона за достъп до обществена информация, публикуване на заявленията, решенията по тях и получените документи на интернет страницата си.

Черноморска мрежа на неправителствените организации – активно използва ЗДОИ и популяризира правото на достъп с активно сътрудничество с медии и журналисти в хода на разследванията чрез подаване на заявления. Опитът на мрежата е публикуван вте. Практически аспекти на достъпа до информация в работата на неправителствените организации и медии

Община Бургас бе удостоена със ”Златен ключ” като
 
Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани
 
Община Бургас отлично изпълнява задълженията за публикуване на информация по чл. 15. Има пълна и лесна за навигиране секция „Достъп до информация” на сайта й. Отговаря на заявления за достъп до информация по електронен път в срок и по същество.

През 2010, с оглед на въведените с измененията на ЗДОИ от декември 2008 задължения за онлайн публикуване на информация, критериите за "Най-добра уеб страница" бяха интегрирани към настоящата категория.

Наградата бе връчена от г-жа Атанаска Тунтова, Директор на Басейнова дирекция-Пловдив, носител на награда "Златен ключ" за 2008 и 2009 г.

Ден на правото да знам 2010 Атанаска Тунтова, директор на Басейнова дирекция-Пловдив, връчва наградата на Атанаска Николова, зам.кмет на Община Бургас


Почетна грамота получиха

Басейнова дирекция за управление на водите – Западнобеломорски район, Благоевград – за изпълнение на задълженията за публикуване на информация по чл. 15. Отговарят на заявления за достъп до информация по електронен път в срок и по същество.

Областна администрация - Разград – за демонстрирания стремеж да увеличи прозрачността и отчетността в своята дейност в полза на гражданите чрез развитие на интернет страницата си.

Анти-награда „Катинар”
 
бе присъдена на Община Златица. Тя е една от двете общини в България без интернет страница. От общината оказват да предоставят информация за проект, целящ постигане на прозрачност на администрацията. Срещу отказа е заведено съдебно дело. 

„СРАМОТА” в категорията получи Столична община – за мълчаливите откази и лошата организация по отговора на заявления по ЗДОИ, въпреки добрата интернет страницата от гледна точка на закона.

През 2010
 
"Вързан ключ" за абсурден случай за достъп до информация
 
бе присъден на Окръжна прокуратура – Варна за становището на заместник-окръжния прокурор до Административен съд – Варна, с което сочи като причина за неизпълнение на съдебно решение да предостави достъп до обществена информация липсата на сдружението – заявител в правния мир на Република България.

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2010 г. в България е възможно благодарение на финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust) и Фондация "Америка за България".

През 2010 г. Фирма Кантек осигури награда за победителя в една от категориите: Многофункционално устройство Canon PIXMA MP260. Награда осигури и Технополис България ЕАД. За пореден път имахме любезното съдействие на Дамяница АД и на издателство Сиела.
 
28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.