За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
2004 година
Ден на правото да знам 2004 Ден на правото да знам 2004


 
Втората церемония по връчването на наградите за принос в областта на достъпа до информация се проведе на 28.09.2004 г. (вторник) от 17:00 ч. в зала Мати на НДК.

Отличените в шестте категории за 2004 година са:

1. Категория: Гражданин, най-активно използвал ЗДОИ

Награда ”Златен ключ” се връчва на Милен Чавров за търсенията му на информация от Министерство на здравеопазването, свързани с животоподдържащи лекарства. 
 
Интервю с Милен Чавров четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 9, септември 2004: “Необходимо е всеки на всекиго да помага”
  
Ден на правото да знам 2005 Милен Чавров с наградата


Почетна грамота получават:
 • Вилям Попов
 • Весела Иванова
 • Любов Гусева
 • Явор Драгнев
 • Кирил Караиванов
 • Михаил Вълев

2. Категория: Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация

Награда ”Златен ключ” се присъжда на “Регионален Фонд - ИГА”, гр. Пазарджик.
ИГА активно използва Закона за достъп до информацията във връзка със събирането на информация и изготвянето на анализи, които са в основата на нейната дейност по различни проекти. Използвайки официалните заявления за достъп до информация и придържайки се към изискванията на ЗДОИ Регионален фонд - ИГА успява да изгради работеща система за получаване на информация със "затворени" по принцип институции като Окръжен съд, затвор и РДВР на регионално ниво; Областна и Общинска администрация, Дирекция "Социално подпомагане", Бюро по труда, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
 
Интервю с Димитър Русинов, член на Управителния съвет на Регионален фонд ИГА, четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, септември 2004 г.: “Работа за третия сектор има. И то много!” 

 
Ден на правото да знам 2004Марина Манолчева, изп. директор на "Регионален фонд - ИГА", гр. Пазарджик с наградата


Почетна грамота получават:
 • Център за независим живот, гр. София
 • Гражданско сдружение “Обществен Барометър”, гр. Сливен
 • Сдружение “Зелени Балкани”, Пловдив

3. Категория: Най – добър журналистически материал, свързан с правото на достъп до информация

Награда ”Златен ключ” се връчва на Христо Христов и Павлина Желева – в-к “Дневник”, за статията “Министерският съвет дава, ДКСИ не дава”
 
Ден на правото да знам 2004Жърналистът Христо Христов с наградата

Почетна грамота получават:
 • www.vsekiden.com, за публикациите относно гражданството на Симеон Сакскобургготски
 • Петър Костов - в-к “Сега”, за статията “Служебната тайна – дебелият юрган, под който се крие властта”
 • Майя Христова и Борислава Априлова - в-к “168 часа”, за разследването “Двама министри за чужда сметка в Атина”
 • Росица Стефанова – в-к ”Успех”, гр. Силистра, за статията “Защо общината засекрети договорните си отношения с фирма “ТАИ”.
 • Веселина Седларска – в-к “Дневник”, за статията “Секретно, по-секретно, Милен Велчев”


4. Категория: Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите по ЗДОИ

Анти-награда ”Катинар” се връчва на Националната Здравноосигурителна каса

5. Категория: Най-абсурдно и смешно решение по заявление за достъп до информация

Анти-награда “Вързан ключ” се присъжда на Национална служба “Полиция” към МВР за отговор по заявление, подадено по реда на ЗДОИ от инж. Юлиян Чолаков. Със заявлението се иска информация за някои технически характеристики на скоростомерите ТR-4. В отговора се твърди, че подобна информация е класифицирана като държавна тайна, съгласно раздел II, т.7 от приложение към чл.25 от ЗЗКИ: "Данни за вида, нивото на снабденост и качествата на специална техника, въоражение, боеприпаси, защитни средства, уреди и материали, използвани от службите за сигурност и службите за обществен ред."

6. Категория: Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани

Награда ”Златен ключ” се връчва на Областен управител Габрово.
 
Ден на правото да знам 2004Областният управител на Габрово, Цветан Нанов, с наградата

Почетна грамота получават:
 • Община Стралджа
 • Община Стара Загора
 • Областен управител Ямбол
28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.