За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
2014 година
За дванадесети път Програма Достъп до Информация връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам - 28 септември.
  
Ден на правото да знам 2014
Ден на правото да знам, София, 28.09.2014

Инициативата  28 септември да се отбелязва като Международен ден на правото да знам се роди през 2002 на международна конференция на организации и активисти за свобода на информацията в София. Това е и датата, на която бе създадена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията. Оттогава 28 септември се чества на петте континента като символ на нарастващото застъпническо движение за свобода на информацията. ПДИ е съосновател и активен член на мрежата.
 
И тази година бе изготвена специална карта, която отразява събитията, организирани от застъпниците за свобода на информация по повод Деня на правото да знам през 2014 по целия свят.
 
В България Денят на правото да знам се отбелязва с церемония по връчване на награди, която ПДИ организира от 2003. 
 
Дванадесетата церемония се проведе в Дома на Европа в София. Присъстваха 80 представители на неправителствени организации, държавната администрация,  журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на ПДИ.
 
И тази година церемонията бе открита с песента "Дишай” , създадена през 2011 по поръчка на ПДИ специално за празника. Музиката и аранжиментът са дело на Михаил Йосифов. Текстът е на Марий Росен, а изпълнението на Андрония Попова - Рони и Михаил Йосифов.
 
Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева откри церемонията, припомняйки откога и как се чества Денят на правото да знам. Тя подчерта нарастващото значение и популярност на инициативата, като спомена част от събитията, които се организират и провеждат на всички континенти – церемонии, кафе форуми, филми, фотоизложби, уебинар на Световната банка, конференция на Европейския омбудмсан, посветена на прозрачността и общественото здраве. „В България, ние организираме церемония по връчване на награди. Тя се превърна в празник за всички, които смятат, че прозрачността е принципът на доброто управление, на добрата администрация. Много сме щастливи, че всички вие сте тук, че уважихте нашата покана”, каза още Гергана Жулева.
 
Журито (Александър Кашъмов, Гергана Жулева, Дарина Палова, Кирил Терзийски, Николай Нинов, Петко Георгиев, Росен Босев, Фани Давидова и Христо Христов) избра победителите от 40 получени номинации. На церемонията бяха представени номинациите и обявени наградените в 6-те категории.
 
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, представи шестте номинации в категорията
 
„Гражданин, най-активно използвал  правата си по ЗДОИ”.


Това са Карен Кузуян (Силистра), Манол Златев (София), Борис Рангелов (студент в СУ Св. Климент Охридски), Д-р Георги Тодоров (Русе), Георги Георгиев (София), Калина Митева (Варна).
 
Александър Кашъмов подчерта, че гражданите са най-голямата група търсещи информация от институциите, според статистиката от годишните доклади на правителството. „В крайна сметка Законът за достъп до информация и правото на достъп до информация е право на гражданите. В нашата практика през тези години неведнъж активни граждани са казвали, че това е най-важният закон за гражданина”, допълни Кашъмов.
 
Карен Кузуян бе отличен с грамота за активното използване на Закона за достъп до обществена информация по повод разрешаването на проблема с безстопанствените кучета в Силистра. „Според статистиката, която цитирахте, активните граждани, подавали заявения за достъп до информация са били десетки хиляди. Аз си пожелавам да са стотици хиляди, дори да надхвърлят милион, защото това ще означава, че в България се е зародило будно гражданско общество, което се интересува от своето развитие, което не е обзето от апатията, унищожаваща всичко”, сподели Карен Кузуян.
 
Ден на правото да знам 2014
Борис Рангелов с наградата


Със „Златен ключ” бе удостоен Борис Рангелов за систематично и последователно упражняване на правото на достъп до информация от висок обществен интерес. През годината, благодарение на търсенето на Рангелов бяха разкрити данни за разходите на Министерство на вътрешните работи по опазване на обществения ред по време на гражданските протести в периода юни 2013 – юли 2014. „Наградата ме мотивира да продължа активността си в използването на ЗДОИ. Борбата, която всички ние водим, за прозрачност в политиката, може най-лесно да бъде осъществена чрез ЗДОИ. Това е инструмент, който може да помогне за решаването на много обществени проблеми”.
 
Дарина Палова от правния екип на ПДИ представи четирите номинации в категорията
 
„Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация”.


Това са WWF-Дунавско-Карпатска програма-България, Екологично сдружение „За Земята”, Гражданско сдружение „Национален съюз Единство”, Център за независим живот.
 
WWF-Дунавско-Карпатска програма-България бе отличена с грамота за изготвянето и стартирането на интернет-базирана ГИС-платформа за реките на България (http://gis.wwf.bg/rivers/), която предоставя възможност на всички граждани да получат детайлна онлайн информация за местоположението и състоянието на всяка река в България. Базата данни е изготвена въз основа на информация, събрана с помощта на ЗДОИ.
 
„Юристконсултът на WWF Любомир Костадинов изведе цялата тази битка въз основа на опит, който ние създадохме със ЗДОИ. Става дума за огромна документация, която ще бъде качена в Интернет за достъп до всички, и която бе добита без нито едно заведено дело, благодарение на неговата дипломатичност и гъвкавост в кумуникацията с институциите”, сподели Александър Дунчев от организацията.
 
Ден на правото да знам 2014
Заявителите от Национален съюз "Единство"

„Златен ключ” бе връчен на „Национален съюз Единство” за упоритото им и последователно търсене на информация, свързана с проекта „Южен поток“. С помощта на ПДИ сдружението заведе дело срещу Министерство на икономиката и енергетиката, заради отказа му да предостави документите по проекта. Вследствие на широкия обществен отзвук на делото и обществения интерес по темата на 4 септември 2014 Министерство на икономиката и енергетиката публикува на своята интернет страница документи по проекта "Южен поток". Четиримата заявители от сдружението, Георги Ганев, Иван Иванов, Петър Славов и Мартин Димитров приеха наградата.  Георги Ганев от Център за либерални стратегии, един от заявителите каза: „Искам да благодаря на ПДИ за това, което прави, за това, че я има. Започнахме голяма битка преди много години. Битката продължава и войната ще бъде спечелена. Тази битка, конкретно за „Южен поток” и изобщо за начина, по който българското правителство третира своите граждани, със сигурност ще продължи, защото това, което ние разбираме, и което е полезен опит за в бъдеще, когато се търси информация за чувствителни теми е, че държавата и правителството понякога мислят за какво ще ги питат и как те да не отговорят, каза Георги Ганев.

Росен Босев представи номинациите в категорията
 
Най–добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация”.
 
Тази година номинирани бяха Светла Василева, в. „Дума”, Ралица Петрова, сп. „Правен свят”, Цветелина Йорданова, в. „Труд”, Спас Спасов, кореспондент на в. „Дневник” и „Капитал” във Варна.
 
Росен Босев подчерта, че ЗДОИ е най-мощното оръжие, което журналистите имат. „Общото между четиримата номинирани е, че те не само използват ЗДОИ, за да подготвят материалите си и разследванията, но и когато ударят на камък, водят дела и отстояват каузата си”.
 
Спас Спасов, кореспондент на в. „Дневник” и „Капитал” за Варна бе удостоен с грамота. Той подкрепя повечето си разследвания с официални документи и не се притеснява да защитава правото си на достъп до информация в съда. Журналистът е отличен за разследванията си „Проект за прахосване на 1 милион“ и „Колко струва загубата на Варна в конкурса за Столица на културата 2019“. „Става все по-нелепо да припомням времето, в което съм се учил на журналистика. През това време научих, че журналистите не трябва да публикуват в статиите си въпроси, а отговорите им. Това е принцип, който се старая да спазвам досега. Аз живея и работя във Варна – град, който е печален пример какво се случва, когато гражданите и журналистите спрат да задават въпроси. Когато гражданите се откажат от правата си, а журналистите спрат да изпълняват задълженията си. Затова благодаря на ПДИ, че ми помага през цялото време, в което се опитвам да получавам отговори на въпросите, които задавам, и на Фани Давидова, която ми припомня, че неуспешните опити са също трупане на опит”, каза Спасов.
 
Ден на правото да знам 2014
Светла Василева с наградата

Награда „Златен ключ” бе присъдена на Светла Василева, в. „Дума” за системно и целенасочено търсене на информация по обществено значими теми, водене на дела и отразяването на всеки етап от случаите в публикации. През последната година журналистката използва ЗДОИ, за да получи информация от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ и от Столична община. „Вярно е, че нашият Закон за достъп до обществена информация все още е в тинейджърска възраст. Вярно е, че нямаме традициите на една Швеция. Но смятам, че това е един добър инструмент и всеки наш успех дава кураж на другите да питат и да не спират да питат”, заяви Светла Василева.
 
Гергана Жулева обяви номинациите в категорията
 
Институция, най-добре организирала предоставянето на информация”.
 
Това бяха Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район-Пловдив, Изпълнителна агенция „Околна среда”, Регионална инспекция по околна среда и води – Монтана, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи при служебното правителство и общините Алфатар, Банско, Добрич, Криводол, Разград и Хайредин.
 
Гергана Жулева представи номинациите, като ги раздели на три групи - институции, които публикуват най-много информация на страниците си и са сред първите в Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ; институции, изпълнили задълженията си и номинирани от граждани, които подават заявления към тях; и институции, които прогресивно подобряват както активната си прозрачност, така и практиките си по предоставяне на информация през годините.
 
Гергана Жулева покани Камелия Койчева, заместник-кмет на Община Добрич, която за поредна година е първа в Рейтинга на активната прозрачност, да връчи наградите на отличените институции. „Искам да благодаря на ПДИ за честта като представител на Община  Добрич да чуя тези хубави думи и да връча награда. Изразявам своята убеденост, че само пътят към информацията и знанието е пътят към усъвършенстване на личността и на самите публични институции. Тези награди са прекрасна мотивация, удовлетворение, което ни кара да работим в полза на истината, справедливостта и гражданите”, сподели Камелия Койчева.
 
Министерство на вътрешните работи при служебното правителство бе удостоено с грамота. Само за няколко седмици МВР под ръководството на служебния министър направи сериозни стъпки за подобряване прозрачността на министерството. В интернет страницата на министерството беше качена цялата полицейска статистика за регистрирана и разкрита престъпност от 2000 година назад, отчетни доклади, стратегически документи. Гергана Жулева отбеляза, че освен това и граждани, и журналисти споделят, че министерството отговаря и на заявления за достъп до информация, за разлика от преди. Отговаря бързо и се опитва да подпомага гражданите в процеса.
 
Двамата заместник-министри Филип Гунев и Андрей Янкулов приеха наградата. „Двама заместник-министри сме днес тук, тъй като заместник- министър Янкулов отговаря за заявленията по ЗДОИ, а аз излязох с инициативата за публикуване на статистиката. Но в крайна сметка, решаващо беше, че всички, включително министър Бакалов, имахме обща визия за прозрачност. Специално усилието за статистиката и пресконференции в цялата страна за отчет пред обществеността участваха около 150 души в цялата страна. За съжаление, за да достигнем западните стандарти са нужни много неща да се случат. МВР няма капацитета на английския Home Office да генерира както данни и прозрачност. Ще отнеме няколко години да се изгради такъв аналитичен капацитет. Няма го и търсенето от ръководствата на МВР през годините да се генерират аналитични продукти, които да дават на гражданите възможност за контрол. Поласкани сме от наградата”, сподели Филип Гунев.
 
Община Алфатар бе отличена с почетна грамота за подобряване на системата за прозрачност, за бързите отговори на заявления, доказателство за което са резултатите в Рейтинга на ПДИ на активната прозрачност на институциите. „Искам да благодаря на Калина Грънчарова за номинацията, която направи; да благодаря на журито за оценката, която получаваме. В една малка община живеят хора, които също се интересуват и получават отговори, но наградата е атестат за работата на администрацията на Община Алфатар по ЗДОИ”, каза кметът на Община Алфатар Йорданка Узунска.
 
Ден на правото да знам 2014
Заместник-кметът на Община Банско, Александър Мацурев с наградата


Община Банско бе отличена с наградата „Златен ключ” за демонстрираното желание на общината да подобрява прозрачността в работата си и да улеснява достъпа до информация за граждани. „От името на кмета на Община Банско Георги Икономов и от мое име искам да поздравя екипа на ПДИ с днешния празник. Благодаря на всички. Тази награда за нас е стимул да продължаваме да се стремим все повече да сме полезни на всички граждани”, каза Александър Мацурев, заместник-кмет на Община Банско.
 
Адвокат Кирил Терзийски от ПДИ представи негативните награди в категорията
 
„Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите”,
 
която тази година събра пет номинации.
 
„Срамота” бе връчена на 107 мълчаливи институции, които  не отговориха на електронно заявление за достъп до информация, подадено в рамките на проучването на ПДИ на активното публикуване на информация в интернет страниците на 535 институции проведено в периода 3 февруари – 3 март 2014. „Ако подобна практика е обяснима за някои малки общини, в които бюджетът е малък и служителите са малко, то е необяснимо защо четири министерства не са ни отговорили – Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на културата, МОСВ и МРР. Някои големи агенции, а и големи общини, също не си направиха труда да ни отговорят”, подчерта Кирил Терзийски.
 
Ден на правото да знам 2014
Кирил Терзийски обявява антинаградата

Антинаградата „Катинар” бе присъдена на Прокуратурата на Република България за цялостна и задълбочаваща се непрозрачност на нейната работа. Конкретни примери са отказите да се разкриват имената на наблюдаващите прокурори по знакови дела, да се предоставят отчетните доклади за последните 10 години на основание служебна тайна (макар един от тях да е публикуван в интернет), отказите да се предоставят докладите относно злоупотреби със специални разузнавателни средства с необосновано позоваване на служебна тайна. Заслужават отбелязване още отказите на  Софийска градска прокуратура да предостави данни за постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела с мотива, че исканата информация не е свързана с обществения живот в страната, както и за броя на преписките, по които е работил като следовател Делян Пеевски. „Няма представител на прокуратурата, но ние знаехме, че няма да има, тъй като от офиса на прокураурата се обадиха, за да се извинят, тъй като на 28 септември господин Цацаров има рожден ден. Връчването на наградата не е подарък за господин Цацаров по случай рождения му ден. За него остава утехата, че прокуратурата е непрозрачна много преди него, а за нас остава надеждата, че антинаградата може би ще промени нещата”, каза Кирил Терзийски.
 
Фани Давидова от ПДИ представи деветте номинации в категорията
 
„Най-абсурден или най-смешен случай или практика за достъп до информация”.

Ден на правото да знам 2014
Фани Давидова представя номинациите за "Вързан ключ"


„Подготвяйки се да представя номинациите, ми хрумна, че може би трябва да учредим тази награда на името на поручик Лукаш и добрия войник Швейк, заради строгостта и силните заповеди, които поручикът издава и съвестното им изпълнение от Швейк. Тази антинаграда не е за неизпълнение на задължението по ЗДОИ, а е за преизпълнение на задълженията по ЗДОИ и за прекалено буквалното схващане на процедурата в различни администрации”, каза Фани Давидова.
 


Всички номинации може да видите на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/2014/.
 
Тази година Международният ден на правото да знам бе отбелязан в рамките на проект Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността, подкрепен от Фондация “Америка за България”.
 
Награда бе осигурена от Технополис България ЕАД и Програма достъп до информация.
 
А Дамяница АД допринесе за настроението на присъстващите на церемонията, както всяка година.

 


 
 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.