За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2023 г.
>
Гражданин
Гражданин
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефектНоминациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Адвокат Стефан Малинов
Номиниращ: Тодор Гроздев, координатор на ПДИ за Пазарджик

Адвокат Стефан Малинов от Велинград в качеството си на гражданин през годините активно използва правото си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в обществена полза, а ефектът от обемната му работа се вижда и в национален мащаб.

 

През тази година пазарджишкият вестник "Знаме" писа за три негови мащабни кампании.

 

В едната той подаде заявления по ЗДОИ до всички 28 полицейски областни дирекции в страната, както и до Регионална дирекция "Гранична полиция", служба "Военна полиция" и Министерството на отбраната. От отговорите е видно, че за последните 5 години средногодишно по около 50 000 акта за съставяне на административни нарушения по Закон за българските лични документи (ЗБЛД) остават без издадени наказателни постановления или такива са издадени, но не са връчени. В частност в ОД на МВР Пазарджик има невръчени и 1 850 от издадените наказателни постановления за периода 2019 - юли 2023 г.

 

По друг казус гражданинът Малинов получи обемна информация от Министерство на вътрешните работи, от която стана ясно, че 1,2 милиона фиша и 80 000 наказателни постановления стоят невръчени. Шокиращите цифри са от предоставените му от МВР подробни справки за всяка една дирекция (с разбивки по районни управления и магистрална полиция) през годините от 2019-та до 2022-ра. Прави впечатление, че невръчените наказателни постановления и фишове само за непълната 2022 г. са повече от общия брой на тези от предходните години Сега има благоприятна развръзка по горните два случая – фишове и актове ще могат да се връчват онлайн.

 

По трети казус адвокат Малинов стигна до информация, че арестантите българи са с 3 пъти по-малка разкладка от чужденците. Денонощната норма за храна на задържаните пълнолетни лица е с левова равностойност в размер на 3,49 лева, а още по-куриозното е, че междувременно денонощната норма за храна на задържаните чужденци се променя на такава с левова равностойност в размер на 9,46 лева /точка 1 от Заповед 8121з-561/05.05.22г/, като няма никаква промяна за задържаните пълнолетни български граждани.

 

По други казуси адвокат Малинов е подавал заявления и след получена информация е "сръчквал" местната власт за допуснати нередности и нарушения. Също така безплатно и безкористно е съдействал на граждани за водене на дела по ЗДОИ.

Николай Неделчев, гр. София
Номиниращ: ПДИ

Носителят на миналогодишната награда „Златен ключ за гражданин, най-активно използвал правата си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДOИ)", Николай Неделчев продължава търсенето на информация, като използва закона. И тази година търсенето на обществена информация е от традиционно не много отворени институции като Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), Върховната касационна прокуратура, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура.

 

С последователността си и упоритостта си да използва всички процедури по ЗДОИ и с помощта на правния екип на ПДИ, Николай Неделчев постигна развитие на съдебната практика по отношение на откритост на информацията, свързана с лица, заемащи публични длъжности. Съдът ясно постанови, че не може да се отказва информация относно декларациите на тези лица, подавани в КПКОНПИ, че тази информация не е подготвителна, че предоставянето й не нарушава личните данни на тези лица.

Със своите заявления Николай Неделчев повдига важни въпроси за достъпа до информация до правилата за въвеждане на преписки в електронната деловодна система на Прокуратурата и правилата за засекретяване на преписки; за достъпа до заповед на заместник-главния прокурор, с която е разпоредено на всички прокурори в България да изпращат своите обвинителни актове за предварително съгласуване във Върховната касационна прокуратура. Съдът решава в полза на заявителя.

 

Със друго заявление той иска достъп до доклада за проверката на избрания за ръководител на Административен съд София-град съдия Добромир Андреев и копие на стенограмата от заседанието на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на което е обсъждан докладът.

 

Това са някои от важните случаи, показващи, че Николай Неделчев следи внимателно и зорко какво се случва в прокуратурата и се стреми да подобри прозрачността на работата на този орган, като използва процедурите на ЗДОИ.

 д-р о.к.и.н. Петър Кърджилов
Номиниращ: Петър Пламенов Кърджилов

През юли 2023 г. изпратих до министъра на вътрешните работи Калин Стоянов седем подробни въпроса относно подготовката и реакцията на България в случай на ядрен инцидент или атака, чрез заявление съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

Организацията в институциите за адекватна радиационна защита и реакция на цялото общество, в случай на криза с висока радиоактивност в околната среда, е пренебрегвана от десетилетия в нашата страна. Това остава така и до днес, въпреки че сега имаме два стари реактора, чиито срок за експлоатация беше удължен с по десет години без оценка на въздействието върху околната среда през 2017 и 2019 г., и в които твърде често настъпват непланирани, нежелани събития, налагащи изключване на блоковете от електроенергийната система на страната.

 

Имаме също война близо до нас с атаки по най-голямата АЕЦ в Европа, както и поредица от заплахи за използване на ядрено оръжие от страна на агресора.

 

Публикацията ми със седемте въпроса в сайта "Актуално" е отворена (а най-вероятно е и прочетена) от над 44 800 читатели: Ядрена заплаха за България: Въпроси колко сме готови.

 

В "Актуално" ще излезе коментарът ми на отговора от МВР, който получих. Оказа се, че от МВР просто си признават, че не изпълняват Закона за защита при бедствия и Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна аварии...

 

От десет години съм квалифициран експерт към международната НПО за прозрачност в ядрената енергетика "Nuclear Transparency Watch", член съм и на европейската "Nuclear Consulting Group".

 

Повече за историята ми на използване на ЗДОИ за прозрачност в ядрената енергетика можете да видите ТУК.

Иван Петров, гр. София
Номиниращ: ПДИ

Номинираме Иван Петров за дългогодишната му и последователна дейност по използване на ЗДОИ за разкриване на информация за нередности и лоши практики в Столична община (СО). Освен от СО, Петров често търси информация и от други институции в столицата. През последните няколко години правният екип на ПДИ е консултирал казуси на Иван Петров, в които е търсена следната информация:

  • Информация и конкретни документи от преписка по проверка на СО за незаконна реклама на сграда;
  • Информация от СО за заповедта, с която са определени служебни паркоместа около сградата на СО;
  • Информация от главния архитект на СО, свързана с отдаването под наем на част от сградата на Направление архитектура и градоустройство (НАГ) за офис на Общинска банка;
  • Информация от Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) за броя дела, по които институцията е осъждана да заплати разноски;
  • Информация от Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за разпределяне на служебни автомобили за управление от членове и служители на комисията.

 

 

 Наталия Станчева
Номиниращ: ПДИ

Номинираме Наталия Станчева, която с последователност и упоритост успя да накара институциите да признаят, че в АЕЦ "Козлодуй" се извършват неразрешени медико-диагностични дейности в нерегистрирано лечебно заведение в нарушение на разпоредбите на Закона за лечебните заведения. В резултат дейността на Службата по трудова медицина на АЕЦ, действаща като незаконен ДКЦ, е спряна и са издадени задължителни предписания към изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

 

Гражданката подава над 70 заявления по ЗДОИ до различни институции, малко над 40 от тях само до АЕЦ "Козлодуй" ЕАД. Благодарение на получената по тях информация тя подава и десетки сигнали до близо 40 държавни контролни и други органи. Множество сигнали е изпратила и до медиите в България, които водят до няколко публикации, вероятно ключови за успеха на кампанията:

- Спас Спасов "Незаконна поликлиника е следила здравето на работещите в АЕЦ "Козлодуй" - България - Дневник (dnevnik.bg), 03.03.2023

- Незаконна лечебна дейност откриха в АЕЦ "Козлодуй" - News.bg, 04.04.2023

Анита Чолакова "Незаконно: АЕЦ "Козлодуй" крие поликлиника под шапката на служба по трудова медицина" - Новини от Actualno, 13.04.2023

Незаконна болница в АЕЦ "Козлодуй" прави Ковид тестове, прокуратурата отказва да я разследва - Фактор (faktor.bg), 14.05.2023

- Анита Чолакова "РЗИ-Враца: Лечебно заведение към АЕЦ "Козлодуй" е в нарушение на закона", Actualno.com, 30.05.2023

Петър Марчев, гр. Казанлък
Номиниращ: ПДИ

Петър Марчев е филмов продуцент от гр. Казанлък, по чийто казус бе спечелено съдебно дело и осигурен достъп до информация за проведена процедура по одобряване на проекти за финансиране по Фонд „Култура“ от Община Бургас през 2022 г.

 

Със заявление от 23 януари 2023 г. Петър Марчев иска от Община Бургас достъп до следната информация:

- Фото-копия на оценъчните карти на членовете на Комисията по оценката на проектите, кандидатствали в Трета сесия за 2022 година по Направление 5;

- Оценката според точковата система, разработена за бургаския общински фонд „Култура“, на неговия кино-проект за музикален филм „Острижи ме, ако можеш“;

- Оценъчните карти за другите два конкурентни кино-проекта и

- Протоколите от заседанията на Комисията по оценка.

 

С Решение № ЕД-483/1/24.02.2023 г. зам.-кметът по Направление „Култура, туризъм и спорт“ на Община Бургас отказва да предостави достъп до исканата информация. Мотивите за отказ са, че информацията, която гражданите имат право да получават в рамките на производства, свързани с административни услуги, е изключена от приложното поле на ЗДОИ, а заявителят е кандидатствал за финансиране във въпросната процедура, поради което няма право да получи повече информация от тази, която му е дадена, когато е бил уведомен, че проектът му не е одобрен.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван. С Решение № 205/12.06.2023 г. на Административен съд – Стара Загора отказът е отменен и преписката върната на Община Бургас за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона.

 

Съдът приема, че с оглед регламентираните в приетия от Общински съвет – Бургас Правилник за работата на Фонд „Култура“ на Община Бургас – задачи, устройство и функциониране, дейност, бюджет и финансиране на Общински фонд „Култура“, без съмнение заявената за получаване информация е свързана с обществения живот в България. Налице е и втората предпоставка за квалифицирането на исканата информация като обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ – с получаването й заявителят ще си състави мнение относно дейността на задължения субект във връзка с функционирането на Фонд „Култура“ на Община Бургас и разходването на средства на Фонда. Съдът приема, че не са лица каквито и да е основания исканата информация да бъде отказана, тъй като същата не попада в никое от ограниченията на правото на достъп до информация по ЗДОИ.

 

Спечеленото дело е отразено в рубриката „От съдебната зала“ на брой 6 (юни 2023) от Информационния бюлетин на ПДИ.

 

В изпълнение на съдебното решение, на 7 юли 2023 г., Община Бургас предоставя достъп до исканата информация.Наталия Димитрова-Попова, гр. Благоевград
Номиниращ: ПДИ

Наталия Димитрова-Попова е активна гражданка, която следи стартирането и изпълнението на различни проекти в Община Благоевград, искайки информация за тях. Инструментът, които използва, е Законът за достъп до обществена информация. През 2022 и 2023 година е подала заявления до общината, търсейки информация за велотрасе, изградено в парк; концерт, платен със средства на общината; ремонти, платени от общинския бюджет; изсичане на дървета и други.  Наталия подава заявления и до Министерството на околната среда и водите и до Министерството на регионалното развитие и благоустройството за  значима за гражданството информация.

 

Наталия не се примирява с отказите от информация или че й е  предоставената непълна информация и търси правата си в съда, като обжалва решенията на административния орган.    

Една от историите на Наталия е разказана от координатора на ПДИ за Благоевград журналистът Владимир Симеонов  Брой 7 (235), 2023 г.: Со кротце, со благо и со малко съд" по пътя на една велописта в Благоевград

 

Смятам, че целите, които следва Наталия, са пример за последователност и упоритост при използването на правата по Закона за достъп до обществена информация и имат значим обществен ефект. Наталия Димитрова беше номинирана за наградата "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ", и през 2022 г.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.