За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2022 г.
>
Гражданин
Гражданин
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефектНоминациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Наталия Димитрова, гр. Благоевград
Номиниращ: ПДИ

Наталия Димитрова е председател на Управителния съвет на фондация "Блулинк" от 2003 г.  и представлява една от организациите-учредителки – Екологичен младежки клуб "Тера" – Благоевград. Години наред г-жа Димитрова използва активно ЗДОИ, в качеството си на гражданин, за да осветлява дейността на Община Благоевград по редица важни и значими за местната общественост въпроси.

 

В момента има текущ случай, свързан с информация за това как oбщината реализира кампания "Заедно за нашия общ дом".

 

През миналата година Наталия спечели дело срещу отказ на кмета на Община Благоевград да предостави информация за дейността на новосформирана общинска комисия,  която трябва да изготви списък на всички спорни имоти, които към момента се ползват като зелени площи, паркове, алеи, паркинги и т.н., и по общ устройствен план са с предназначение за строителство, но към момента нямат одобрени ПУП-ове. Отказът на кмета бе с мотив, че информацията не е обществена по смисъла на ЗДОИ, но съдът прие, че исканата информация безспорно е свързана с обществения живот в страната и предоставянето й ще даде възможност на заявителя да си състави собствено мнение по така поставените въпроси, свързани с устройството на територията, с разрешаването и контрола на строителството и частично с управлението на общинската собственост относно имотите общинска собственост.

 

Решение № 1813/25.10.2021 г. на Административен съд – Благоевград по а.д. № 620/2021 г., съдия Димитър ДумбановНиколай Неделчев
Номиниращ: ПДИ

Николай Неделчев активно използва Закона за достъп до обществена информация, за да постигне по-голяма прозрачност относно процесите в рамките на съдебната власт, както и за случващото се по отношение на важни за обществения интерес съдебни дела. Той подава в тази връзка заявления, а при получаване на откази със съмнителна основателност подава жалби в съда.

 

През последната година може да бъдат посочени следните случаи:

1) Неделчев обжалва отказ на Специализираната прокуратура да предостави по заявление, подадено по реда на ЗДОИ, имената на прокурорите, наредили подслушването на Президента и разпространили СРС-тата от подслушването в публичното пространство. С решение от 23.03.2022 по адм. дело № 10564/2021 на Административен съд – София град отказът е отменен с мотивите, че имената не са нито следствена тайна, нито лични данни. Делото е водено с подкрепата на ПДИ. Отделен е въпросът, че междувременно прокуратурата е скрила номера на преписката от своя сайт, така че никой да не може да разбере какво е движението по разследването.

 

2) Гражданинът е обжалвал и отказ на Софийската районна прокуратура СРП да предостави информация относно разследването си за спирането на програма Хоризонт и натиска върху генералния директор на БНР да свали от ефир журналиста Силвия Великова. Срещу отказа той подава жалба с помощта на ПДИ. Решението по адм. дело № 2204/2022 на АССГ, с което съдът разпорежда да бъде предоставено прокурорското постановление, е положителен прецедент в съдебната практика с. Делото е отразено в Бюлетина на ПДИ, както и в „Дневник“.

 

3) През лятото на 2022 г. Николай Неделчев подава по реда на ЗДОИ до КПКОНПИ заявление, с което иска информация, дали е проверявала Слави Трифонов и други лица, вследствие неподаване на имуществени декларации. Комисията отказва да предостави информацията като твърди, че това е защитена информация - макар твърдението да не намира опора в закона. Гражданинът самостоятелно е подал жалба срещу решението за отказ. Делото е висящо пред Административен съд – София град.

 

4) След констатиране на проблеми при функционирането на портала за справки по движението на прокурорските преписки, гражданинът подава заявление до Върховната касационна прокуратура, с което иска достъп до документа, който регламентира начина на публикуване на информация в портала, както и друга свързана информация. На заявлението е отговорено с решение за отказ на зам.-главния прокурор Филипова, с което формално уж е предоставена информация – документи, отнасящи се до документоборота в прокуратурата. В действителност обаче исканата информация не е предоставена, а тя евентуално се съдържа във вътрешни правила относно публикуването на информация за движението на преписките. Неделчев обжалва отказа, като в жалбата отразява обстоятелството, че информацията относно преписки под определени номера въобще не са публикувани в портала, информация относно преписки от обществено значение липсва там, а в други случаи е премахната след първоначално публикуване. Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 20 септември от Административния съд – София град, и се чака решение.    

 

Неделчев е носител на наградата „Златен ключ“ в същата категория за 2021 г.

 

Публикации:

1. Бюлетин на ПДИ, Информацията дали е образувано досъдебно производство и произтичащите от това последващи правни действия е обществена и не е изключена от приложното поле на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/От_съдебната_зала/108467/1000114808/

 

2. Бюлетин на ПДИ, Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация, която е свързана с прозрачността и отчетността при разходване на публични средства.

http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/От_съдебната_зала/103538/1000319856/

 

3. Бюлетин на ПДИ, Прокурорските постановления за отказ за образуване на досъдебно производство не попадат в обхвата на следствената тайна и подлежат на предоставяне по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/От_съдебната_зала/106990/1000986604/

 

4. Дневник, Съдът: отказът на прокуратурата за разследва спрения сигнал на БНР не е следствена тайна, 03 август 2022

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/08/03/4376116_sudut_otkazut_na_prokuratura_da_razsledva_spreniia/

 

 Катя Тосева (Великобритания)
Номиниращ: ПДИ

През 2021 и 2022 Катя Тосева активно използва ЗДОИ, за да получи информация от кмета на Община Брезово по актуални за местното население въпроси, свързани с дейността на Общината.

 

По реда на ЗДОИ гражданката получи копие от договорите за продажба на старата фурна в с. Свежен и на старото училище в с. Розовец. За да получи достъп до копие от анекс към договора за продажбата на фурната в с. Свежен, гражданката води успешно дело по ЗДОИ срещу отказ на кмета:

 

Решение № 873/12.05.2022 г. на Административен съд – Пловдив, XIII състав по а.д № 2119/2021 г., съдия Георги Пасков.

 

Информацията от договора и анекса за продажбата на фурната в с. Свежен е използвана за отправяне на сигнал до областният управител на Пловдив и на официално искане от жителите на Свежен до Общински съвет – Брезово за вземане на решение за разваляне на договора поради неизпълнение на същия. Катя Тосева създава и петиция „Да спасим фурната на с. Свежен!“, която вече е подписана от 424 човека: https://www.peticiq.com/368251.

 

Също по реда на ЗДОИ г-жа Тосева получи информация за договора и проекта за ремонт на Серафимовата къща в с. Свежен. Както и информация за броя закупени автомобили от Община Брезово, за нарастването на щата на администрацията, за бюджета за култура, за сеч на дървета по пътя Бабек – Свежен. Също така информация за имотите, които са предоставени за управление на кметството в с. Свежен, информация за процедурата за създаване на кметски съвет в с. Свежен и информация за дейността на този съвет по управление на недвижими имоти и др.

д-р о.к.и.н. Петър Кърджилов
Номиниращ: Петър Пламенов Кърджилов

От студентските си години проявявам интерес и постоянство в популяризирането на проблемите и рисковете при ядрената енергетика, за които почти не се говори в масовите медии. След защитата на дисертацията ми по обществени комуникации и инфорамционни науки през 2013 г., също засягаща ядрените проблеми и рискове, започнах активно да използвам правото на достъп до обществена информация с цел да насоча общественото внимание към тази изключително печeливша, но изпълнена с тайни и рискове за обществото индустрия. От десет години съм член на международната НПО за прозрачност в ядрената енергетика Nuclear Transparency Watch.

 

През 2019 г. два пъти поисках от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) докладите на АЕЦ "Козлодуй" за четири сериозни събития в блокове 5 и 6 на централата, които, според ядрени експерти, допринасят за силно износване на реакторните компоненти, като натрупването на подобни инциденти във времето увеличава риска от ядрена авария с изтичане на радиоактивни изотопи/частици извън реакторите. И в двата случая достъпът до тези доклади ми беше отказан от Председателя на независимия ядрен регулатор, с аргумент несъгласието на ръководството на АЕЦ "Козлодуй".

 

През 2020 г. водих съдебни дела срещу двата отказа, като един и същи съдия и по двете дела – Галин Несторов – реши и двете в полза на АЯР, запазвайки тайните на АЕЦ "Козлодуй" за четирите инцидента.

 

В края на декември 2020 г. бившият премиер Борисов и Теменужка Петкова повикаха медиите след заседание на МС и обявиха, че след обсъждане на доклад на министър Петкова МС решава в АЕЦ "Козлодуй" да се строят седми и осми блок с доставеното оборудване за АЕЦ "Белене". След като никоя медия не се поинтересува от този доклад, аз го поисках от министър Петкова според ЗДОИ. Тя не го предостави и заведох дело срещу отказа в АССГ. Делото отново отиде при съдия Галин Несторов. Междувременно, в хода на делото поисках отново според ЗДОИ доклада на Петкова и от служебния министър Андрей Живков, а после и от редовния Александър Николов, които също отказаха да го предоставят с оправданието, че той вече е предмет на съдебен спор.

 

На 13 декември 2021 г. Галин Несторов, реши делото в полза на г-жа Петкова.

 

С адв. Александър Кашъмов опитахме да обжалваме това решение пред ВАС на основание и на ЗООС, но получихме отказ. Към момента очаквам движение по жалбата, която с адв. Кашъмов подготвихме и внесохме за разглеждане в ЕСПЧ.

 

В момента подготвям втора научна статия относно нивото на радиационна защита в България в контекста на войната в Украйна и атаките над АЕЦ "Запорожие", като отново използвам правата си според ЗДОИ в серия от важни въпроси към председателя на АЯР и служебния министър на вътрешните работи.

 

Публикации по описаните случаи:

 

Инцидентите в АЕЦ "Козлодуй"

Актуално: "Отправено е искане за огласяване на причините за два инцидента в АЕЦ "Козлодуй"

Актуално: "Заради неяснотата за два инцидента в АЕЦ "Козлодуй" се стигна до съд"

Фрогнюз: "Петър Кърджилов подаде жалба срещу отказ на информация за инцидентите в АЕЦ "Козлодуй"

Nuclear Transparency Watch: "The Incident at Kozloduy NPP on 3.7.2019 and the Lack of Transparency in the Bulgarian Nuclear Energy"

 

Доклад на Теменужка Петкова за оборудването за АЕЦ "Белене" в АЕЦ "Козлодуй"

Фрогнюз: "Петър Кърджилов: Медиите, с няколко изключения, осигуряват комфорт на корумпираната власт за ядрената енергетика"

Eurochicago: "Правителството подвежда обществото за Блок 7 на АЕЦ "Козлодуй"

Информационен бюлетин на ПДИ: "Прозрачността на рисковете в ядрената енергетика продължава да се ограничава от българския съд"

 

Първа научна статия за нивото на радиационна защита в България в контекста на войната в Украйна

Newmedia21: "Знаят ли гражданите какво да правят при ядрен инцидент или атака? Изследване в района на АЕЦ "Козлодуй".

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.