За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2022 г.
>
Вързан ключ
Вързан ключ
КРИТЕРИИ

Критерии за оценка на номинациите в категорията "Най-абсурден/смешен случай за достъп до информация или решение по заявление за достъп до информация" няма. Съдържанието на решенията говорят сами по себе си за силата на номинацията.

 

Моля, спазвайте ограничението до 1 страница номинация.

 

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) в Габрово
Номиниращ: Емилия Димитрова, координатор на ПДИ за Габрово

Номинирам Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) в Габрово за престараването при прилагане на Закона за достъп до обществена информация.

 

На 22 октомври м.г. изпратих заявление по ЗДОИ до РДСП в Габрово. Малко след това с мен се свръза по телефон представил се за юрист на дирекцията. Поиска трите ми имена, адрес, телефона и попита аз ли съм изпратила заявлението по ЗДОИ. Естествено, че потвърдих, но и попитах защо са въпросите. Отговорът беше: За да потвърдим авторството.

 

Същият ден от Габрово препращат заявлението до Агенцията за социално подпомагане (АСП) в София. На 9 ноември 2021 г. от АСП връщат въпросите и протокола в Севлиево. Това става с писмо до кмета на Общината, на когото е указано „по компетентност“ да предостави отговорите, тъй като кметът на общината управлява социалните услуги на територията на съответната община, когато са делегирани от държавата дейности и е работодател на ръководителя на административната структура, предоставяща тези услуги.

 

На 22 ноември м.г. кметът на Севлиево от своя страна препраща заявлението с въпросите до директора на Дома за стари хора в с. Добромирка Галина Рачева. Така нещо, за което бе поискана информация на 22 октомври 2021 г., имаше частични отговори на 3 декември 2021 г. И, забележете, всички препратки до отделни институции „вървяха“ с протокола за авторство, съставен след проверка по телефон от юриста на Регионална дирекция за социално подпомагане Габрово.  

 

Случаят бе отразен в информационния бюлетин на ПДИ за месец февруари 2022 в материала: Проверка на заявителя – как заявление по ЗДОИ „върви“ с протокол за авторство.Изпълнителна агенция по горите
Номиниращ: Александър Дунчев

Аргументите за номинацията  са свързани с последният отказ за достъп до информация по ЗДОИ Решение #ДОИ-24/13.09.22 г., който получих от новоназначеното ръководство на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).

 

С него ИАГ отказа да предостави информация по ЗДОИ за нарушенията, актовете и наложените наказания на 3 от горските фирми, за които през последните месеци разкрихме незаконни сечи на хиляди кубици гора в Копривщица, Ихтиман и Самоков! Забележителното е, че идентична информация по сигнали, свързана с извършените проверки, издадени актове и наложени санкции може да се прочете в платформата http://app.gorata.bg/map. Известна е също практиката на ИАГ да изпраща такава информация на сигналоподателя, който е подал сигнал по ел. поща.

 

От информацията щеше да стане ясно защо не са отнети лицензите на тези фирми и защо продължават да унищожават безнаказно българските гори! ОТКАЗЪТ на ИАГ се основава на:

 

1. Изричните откази на 3-те фирми обществото да разбере за какви нарушения са санкционира/не са санкционирани.

 

2. Аргументът, че нарушенията в горите на 3-те фирми не били от "надделяващ обществен интерес", въпреки че Gospodari, и Nova TV, и bTV, и БНТ, ТВ1 и още много медии осветяваха схемите на точно тези 3 фирми в горите, и че наводненията и незаконната сеч са тема №1 последния месец...

 

3. Аргументът, че НЯМА наложени САНКЦИИ с актове и наказателни постановления на 3-те фирми!!!!

 

Абсурдното в случая е, че: През последната година Агенцията по горите се стремеше да е изключително прозрачна и публикуваше и предоставяше редица протоколи и актове за нарушения в горите и ловните стопанства. Както се посочи, такава информация се публикува постоянно в http://app.gorata.bg/map и се предоставя на подалите сигнали по имейл и без да бъде поискана от тях предварително. А сега се прави тотален обрат. В конкретния случай е отказан достъп и са питани третите лица за информация, която обичайно се предоставя активно, по посочените начини.

 

1. Има добре развита съдебна практика благодарение на подкрепените от Програма Достъп до Информация дела срещу откази на РДГ/ИАГ и РИОСВ да предоставят информация относно протоколи и актове от проверки.

 

2. Всички протоколи от проверките в горите по сигнали на граждани в платформата http://app.gorata.bg/map са публични, вкл. за много от установените нарушения на същите 3 фирми! Изведнъж точно на тези 3-фирми всичко трябва да остане в тайна, за да не можи да разберем има ли държава в горите или няма.

 

3. Отказът реално потвърждава липсата на наказателни постановления и влезли в сила актове по отношение на транспорта на хилядите кубици незаконни сечи от 3-те фирми, което е индикация за институционален чадър или безсилие.

 

ДНСК
Номиниращ: ПДИ

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2022, екипът на ПДИ подаде заявления за достъп до информация до 563 институции. Заявленията бяха подадени по електронен път. С тях бе поискано предоставяне на  информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на институциите. 530 институции отговориха на заявлението, от тях – 445 посочиха, че не са имали дела по ЗДОИ през 2021 и 85 предоставиха информация за водените срещу тях дела по ЗДОИ.

 

Единствената институция, която изрично отказа да предостави исканата информация е Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Отказът на ДНСК показва очевидно непознаване на ЗДОИ и е по-скоро комичен, тъй като в него се твърди, че информацията не е обществена и попада в обхвата на ограничението за подготвителната информация с несамостоятелно значение, а това са две взаимоизключващи се твърдения. Комедийният елемент в отговора се усилва и от обстоятелството, че ДНСК на нито едно място не са уцелили името на колегата-изследовател от ПДИ – Диана Банчева. В придружителното писмо към отказа колегата е изписана -  Бенева, а в титулната част и в диспозитива на отказа – Бенчева.

 

Решение № ГС-05-32/28.04.2022 г. на Началника на ДНСК.Община Кюстендил
Номиниращ: ПДИ

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2022, екипът на ПДИ подаде заявления за достъп до информация до 563 институции. Заявленията бяха подадени по електронен път. С тях бе поискано предоставяне на  информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на институциите. 530 институции отговориха на заявлението, от тях – 445 посочиха, че не са имали дела по ЗДОИ през 2021 и 85 предоставиха информация за водените срещу тях дела по ЗДОИ.

 

Единствено Община Кюстендил отговори, че не разполага с исканата информация и затова препраща заявлението на Административен съд Кюстендил, което е абсурд, достоен за номинация. Първо, защото общината със сигурност разполага с тази информация. Второ, защото подсъдността на отказите по ЗДОИ се определя от адреса на заявителя/ жалбоподател. Следователно Административен съд – Кюстендил разполага само с информация за случаите, в които адресът на заявителя/ жалбоподател е бил на територията на Област Кюстендил.Кметът на Община Брезово
Номиниращ: Катя Тосева

По реда на ЗДОИ, през 2021 и 2022 година, изисках информация от кмета на Община Брезово Христо Енков по актуални за местното население въпроси, свързани с дейността на общината. 

 

Два от въпросите бяха за договора за продажбата на селската фурна и за анекса към него. Информацията за анекса ми беше отказана, срещу което водих дело с помощта на адв. Кирил Терзийски от Програма Достъп до Информация и го спечелих с Решение № 873/12.05.2022 г. на Административен съд – Пловдив, XIII състав по а.д № 2119/2021 г., съдия Георги Пасков. Община Брезово беше осъдена да ми предостави анекса и да ми изплати 510 лв. (Изплащането на сума по сметка извън България се оказа невъзможно, но това е друг проблем.)

 

Направих петиция "Да спасим фурната на с. Свежен!" и внесох подписката на сесията на Общински съвет Брезово на 28.07.2022г.

 

При обсъждането на въпроса за фурната пред общинските съветници, кметът на Община Брезово Христо Енков каза, че с моите искания по ЗДОИ много съм затруднила общинската администрация и затова не ми е дал анекса, а е предпочел общината да ми плати 510 лв.

 

Номинирам кмета Христо Енков за категорията Вързан ключ, защото ми отказа информацията за анекса към договора за продажба на фурната в с. Свежен - с абсурдната аргументация в официалния отказ, че не живея в Община Брезово, с абсурдния коментар в последствие, че е предпочел общината да ми плати 510 лв., но да не натоварва служителите си с работа по искането ми по ЗДОИ. Кметът на Община Брезово и до момента отказва да си изпълни задължението да развали същия договор поради неизпълнение от страна на купувача на условие от конкурса, в следствие на който е договорът.

 

Продължавам борбата си за фурната на с. Свежен. Пожелавам успех на номинацията на кмета Христо Енков в категорията Вързан ключ. Надявам се това да ми помогне в борбата да се върне фурната на селото.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.