За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2022 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Изпълнява ли институцията задълженията си за активно публикуване? (за справка – Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2023 г.)

2. Наличие, съдържание и достъпност на секция „Достъп до информация“ на сайта на институцията

3. Работа по заявления за достъп до информация

4. Има ли институцията добри практики по достъпа до информация от гледна точка на заявителя?

 

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Община Хасково
Номиниращ: Красимира Славова, координатор на ПДИ за Хасково

Община Хасково демонстрира желание за все по-голяма прозрачност и достъпност на информацията.

 

На обновената страница на Общинската администрация вече има попълнена повече информация относно търгове и конкурси, споделени документи.

 

Секцията за Достъп до информация е изведена на челната страница на официалния сайт на Общината и вече е лесно видима и достъпна.

 

Често ми се налага да искам информация относно различни дейности, които се извършват от местната администрация. Получавам бързо и навременно информация, както устна (по телефона или в лични срещи), така и в писмен вид. Вероятно с желанието към повече прозрачност в работата си, и през тази година Община Хасково се изкачи сериозно в Рейтинга на активната прозрачност сред местните власти. От всички институции в страната достигна до 27-мо място, а в региона се изкачи до първо място.

 

Номинацията ми за Община Хасково по повод връчване ежегодните отличия за "Деня на правото да знам" е в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани". Тя е свързана с усилията за провеждането на прозрачни търгове, касаещи отдаването под наем на общински имоти през последните месеци, и усилията на кметската администрация за обявяването на критерии, които да са видими и ясни за цялата общественост. Така например, през месец август при висок обществен интерес мина търгът за отдаването под наем на двата най-големи паркинга в центъра на областния град. Търгът, с явно наддаване, можеше да се наблюдава от обществеността и през онлайн излъчване на Ютуб платформата на Община Хасково, което не остави и следа съмнение за задкулисие при иначе доста апетитната "хапка", каквато са двата паркинга. В крайна сметка паркингите остават на стопанисване на общината към този момент, но желанието на местната администрация за прозрачно провеждане на процедурите, според мен, е добра аргументация за номинацията ми и би било стимул за Община Хасково да се развива в посока споделяне на все повече детайли относно работата си с обществеността.

Община Банско
Номиниращ: Владимир Симеонов - координатор на ПДИ в Благоевградска област

Това е Общината, която активно публикува обществена информация и е на първо място в последната класация на Рейтинга на активната прозрачност сред местните власти. От години е в челото на тази подредба, а сега я оглави. Всичко е наред със секцията "Достъп до информация" на сайта на институцията, работи отлично по заявленията за достъп до информация, за миналата година няма нито един отказ при пуснати 41 заявления.

 

„За Община Банско прозрачността е доверие и задължение към гражданите!“, казва Десислава Хаджирускова, директор на дирекция "Административно обслужване" в Община Банско. Интервюто четете в брой 7, 2022 на месечния информационен бюлетин на ПДИ.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив)
Номиниращ: Ани Младенова

1. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) съвсем заслужено е оценена в Рейтинга на активната прозрачност на първо място сред държавните и общински администрации в област Пловдив и на първо място измежду структурите на Министерството на околната среда и водите. Институцията е класирана на четиринадесето сред всички 563 оценявани административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт, задължени по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в страната. Интернет-страницата на РИОСВ – Пловдив е изключително богата и подробна, актуализира се редовно с издадените от администрацията документи, становища, разрешителни, поддържат се актуални регистри. Освен това сайта е интуитивен и лесен за работа от потребители.

 

2. Сайта на РИОСВ – Пловдив има секция "Достъп до информация", разработена с нужното внимание и се актуализира редовно. Например тази година своевременно бяха публикувани новата наредба за определяне на разходи при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация. Секцията се намира лесно още с влизането на сайта и е разделена на подсекции. Особено информативни са подсекциите "Процедури за достъп" и "Актуализиран списък на категориите информация", които позволяват бързо ориентиране на евентуалните заявители и търсещите информация.

 

3. Наколко пъти ми се е налагало да търся информация. В част от тези случаи съм разговаряла по телефона с експерта, отговарящ за прилагането на ЗДОИ. Компетентно и без забавяне бях насочена към търсената от мен информация в сайта. Работата с писмени заявления и заявления по ел. поща на РИОСВ – Пловдив също е безупречна. Винаги се отговаря в срок. От отчета, който е публикуван, е видно, че досега е нямало обжалвания по изготвените решения и предоставяната информация.

 

4. Пловдивската екоинспекция прилага добри практики при работа със заявления със ЗДОИ. Заедно с предоставянето на информацията и решението за достъп, институцията изпраща и анкета, с която оценява удовлетвореността на потребителите от получената услуга, за да може след анализ да подобри работата си. Друга добра практика е, че при предоставянето на линк към дадена търсена от заявителя информация, екоинспекцията оказва и логическия път до тази информация – това е полезна практика с оглед на факта, че след сканиране линковете стават неактивни.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.