За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2022 г.
>
Журналист
Журналист
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Най-добри журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация" са:


1. Темата за достъпа до информация предмет ли е на публикацията?
2. Обществена значимост на темата на публикацията
3. Използван ли е ЗДОИ за разкриване или за потвърждаване на факти?
4. Професионално качество
5. Ефект от публикацията

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Емилия Данкова, главен редактор на сайта „Севлиево онлайн" и автор на „За истината"
Номиниращ: Спас Спасов

Номинирам Емилия Данкова за разследванията й, публикувани в сайта „За истината" – всички те, с няколко изключения, са свързани с информация, получена по ЗДОИ. 

 

След поредица заявления по казуса с неосъществения проект за създаване на колеж по биодинамично земеделие в Дряново, Емилия Данкова разкри злоупотреба, както с доверието на потенциалните студенти, така и на Община Дряново и Общинския съвет в града. Близо четири години продължи работата на Емилия по случая. Вече има и резултат – прокуратурата повдигна обвинение на кмета на Дряново Мирослав Семов, в чийто мандат се е случвало всичко и има насрочено разпоредително заседание на съда за началото на октомври. Злоупотребата е за близо 300 хил. лв., което за бюджета на община като Дряново е сериозна сума, а след десет публикации на Емилия Данкова в „За истината" кметът на Дряново вече е с обвинение в безстопанственост:

 

Прокуратурата повдигна обвинение за безстопанственост на бившия кмет на Дряново Мирослав Семов
 

Oтново по процедурите, предвидени в ЗДОИ, бе установено, че Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ) не желае да дава информация за състоянието на социалните услуги в частен дом за стари хора в габровското село Яворец, а аргументите за отказаната информация се оказаха абсурдни. Това е същият дом, за който през 2018 г. "За истината" установи, че се ръководи от държавния служител Радостина Братованова. В качеството си на директор на Дирекция "Социално подпомагане" в Габрово тя бе използвала държавната длъжност, за да насочва хора към частния дом, който официално е на дъщеря й.

 

Публикация по случая:

Държавата пази в тайна, какво става зад стените на частен дом за стари хора

 

След получени от Емилия Данкова отговори на заявления по ЗДОИ, бе установено, че тонове заразени с птичи грип птици край севлиевско село са загробени в нарушение на всички предвидени правила за работа в подобни случаи.  

 

От други отговори на заявление по ЗДОИ, подадено от Емилия Данкова, бе установено, че никой не знае какво излиза от комините на цех за пелети, изграден на метри от жилищен квартал, болница и детска градина в Севлиево. Същият цех е собственост на бивш депутат и министър, но правилата за работа на инсталацията за пелети бяха пренебрегнати. РИОСВ – Велико Търново прие въпросите в заявлението по ЗДОИ като сигнал и назначи проверка, която констатира нередности. Бе направено предписание за отстраняването им, а пропуските действително бяха отстранени и днес инсталацията работи в съответствие с нормативната уредба.

 

Публикация по случая:

 

Елена Павлова в. „Отзвук" (Смолян) и автор на сайта „За истината"
Номиниращ: Спас Спасов

Номинирам Елена Павлова в. „Отзвук" (Смолян) и автор на сайта „За истината" за работата й по темата за Инвестиционно предложение с вх. No ДЛ004512 от 13.06.2022 г. от „Сън парк" ЕООД за изграждане на пътна връзка и мост над р. Черна за транспортен достъп до „Търговски комплекс с магазини и допълващо застрояване – трафопост“.

 

Строителството на търговски комплекс в Смолян, наречен „Ритейл парк Смолян", започва в началото на т.г. още преди издаването на строително разрешение, а докладните записки, внасяни в Общинския съвет на града на две поредни заседания, постепенно изместват позицията на общинската администрация в полза единствено на инвеститора.

 

На 30 юни ОбС отхвърля предложението за споразумение за сътрудничество между инвеститора „Сън парк" ЕООД и Община Смолян за изграждане на мост над река Черна, който да свърже новостроящия се търговски комплекс в града с ул. „Петър Берон“. Кметът Николай Мелемов прави втори опит и отново внася докладна, която пак провокира множество въпроси.

 

По този повод Елена Павлова иска от Община Смолян по Закона за достъп до обществена информация инвестиционното предложение за изграждане на пътната връзка над река Черна, строителното разрешение за изграждане на търговския комплекс, както и документите на база, на които то е издадено.

 

От администрацията на кмета Николай Мелемов удължават срока за отговор с 14 дни, с мотив, че трябва да бъде поискано  съгласието на „трети лица" („Сън парк" ЕООД). След изтичане на този срок е предоставено единствено строителното разрешение, което е с дата 14 април 2022 г. (месеци, след като строителството на комплекса е започнало и по-малко от седмица, след получаване на необходимите съгласувания от различни институции).

 

А за постъпилото инвестиционно предложение от дружеството, което иска да изгради моста над река Черна и след това да го „подари" на Община Смолян, в справката, предоставена по ЗДОИ, липсва каквато и да е информация. Оправданието на кмета Мелемов е – отказ на „Сън парк" заявената информация да бъде предоставена.

 

В същото време, на база на представените в Общинския съвет две споразумения между администрацията на Мелемов и „Съни парк", става ясно, че инвеститор на моста и пътната връзка е не друг, а Община Смолян, а финансирането се поема от „Сън парк". Така възниква въпросът защо Общината, макар и с чуждо финансиране, поема ангажимент към този обект, и за чия сметка ще са разходите по поддръжка и стопанисване на изграденото съоръжение, което ще обслужва само и единствено бъдещия търговски център „Ритейл парк Смолян".

 

Публикация по темата:

Забулен в мистерия се строи търговски комплекс в Смолян

 

 

 

Вера Стаевска, Дневник
Номиниращ: ПДИ

Вера Стаевска е активист-природозащитник с богат опит в НПО сектора и журналист по „зелени“ теми в Икономедиа.  Многократно е използвала Закона за достъп до обществена информация за каузи, свързване с опазване на околната среда.

 

Номинираме Вера Стаевска за журналистическото разследване на бракониерството на диви кози в национален парк „Централен Балкан“.

 

В края на октомври 2021 г. две диви кози са отстреляни и обезглавени в национален парк „Централен Балкан“. Убитите животни са от застрашения подвид балканска дива коза, а наказанието за бракониерите, ако бъдат установени, може да достигне до пет години затвор и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

 

По сигнал във фейсбук на Асоциацията на парковете в България, Вера Стаевска започва да търси информация по случая. Изпраща въпроси до МОСВ и до районна прокуратура Стара Загора. 

Районна прокуратура – Стара Загора все още не е отговорила на два въпроса:

- Прокуратурата изискала ли е от мобилните оператори данни за разговорите в този ден в парков участък "Мазалат"?
- Прокуратурата изискала ли е информация от ДП "Ръководство на въздушното движение" или друг компетентен орган за идентификация на летателното средство?

Аргументът е, че "огласяването би попречило на разследването".

 

Публикации  по темата:Димитър Пецов – Силистра, журналист на свободна практика, автор на сайта „За истината"
Номиниращ: Спас Спасов

Номинирам Димитър Пецов – Силистра, журналист на свободна практика, автор на сайта „За истината", чийто публикации предизвикаха обществен дебат по разглежданите теми и разкриха незаконосъобразни практики, конфликт на интереси и индикатори за корупция.

 

Пример за това е работата му по темата за конфликта на интереси при назначаването на кметския наместник на с. Цар Асен на втора длъжност – временно изпълняващ директор на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 2 в Алфатар.

 

През януари 2022 г. Димитър Пецов подава заявление по ЗДОИ до кмета на Алфатар Янка Господинова. Това бе второ заявление по темата в рамките на месец, което целеше да разкрие цялата история около назначението. От отговора на кмета стана ясно, че е назначила приятеля на дъщеря се на две длъжности, като той взема две заплати – веднъж като кметски наместник, и втори път, макар и временно до назначаване на титуляр, като директор на център за лица с психични разстройства, при пълен работен ден и на двете позиции, които са в две различни населени места и на практика няма как да бъдат съвместявани.

 

Тази информация  послужи за статията „Фигаро тук, фигаро там – как кметицата на Алфатар уреди бъдещия си зет с две общински заплати" в сайта „За истината".

 

През юли 2021 г. Общинският съвет в Силистра приема спорно решение за продажба част от сградата на т.нар. "Нова баня" в града на местен бизнесмен, а цената е смущаващо ниска. След сигнали и подписки на граждани и общински съветници областният управител и окръжната прокуратура в Силистра обжалват решението на общинския съвет за продажба на сградата пред административния съд в града. Сайтът „За истината" отрази  темата в развитие.

 

По делото бяха проведени няколко заседания, които разкриха факти за процедурата. Оказа се, че преди да поиска да придобие частта от сградата като съсобственик, бизнесменът е направил дарение от своята част в същата сграда (17 кв.м.). Докато течеше делото за "Новата баня" по оспорване на решението на общинския съвет, през февруари 2022 г., със заявление по ЗДОИ, Димитър Пецов поиска от кмета на общината преписката по подготовката на докладната записка, с която се предлага на Общинския съвет да вземе решение за прехвърляне на общинската собственост на бизнесмена, както и договора за дарение, с който бизнесменът е прехвърлил на общината малка част (17 кв.м.) от своята собственост няколко дни преди да поиска да придобие останалата част от 500 кв.м. 

 

Кметът на Община Силистра постанови частичен достъп до информацията, като постанови изричен отказ за предоставяне на договора за дарение, с аргумента, че по принцип договорите за дарение на общината не са обществена информация. За отказа Пецов заведе дело по ЗДОИ.  

Така пред Административен съд - Силистра бяха образувани две дела относно "Новата баня" – едното по оспорване на прокуратурата и областния управител относно законосъобразността на решението на общинския съвет, а другото относно отказа на кмета по заявлението на Пецов.

 

Силистренският административен съд излезе с решение през март 2022 г. по първото дело – че решението за продажбата е незаконосъобразно, защото не е спазен общественият интерес – в момента то е оспорено пред ВАС. А относно делото по ЗДОИ, заради воденото първо дело, съдът реши, че е налице "еманация на надделяващ обществен интерес" и се произнесе информацията да бъде предоставена.

 

От предоставената информация стана ясно, че Община Силистра не е спазила процедурата за приемане на дарението (без одобрение от общинския съвет), а кметът директно го е приел от дарителя  чрез съставяне на нотариален акт за собственост.

 

Темата и информацията в „За истината": 

 

„Еманация на надделяващ обществен интерес“ – съдът в Силистра отмени отказ на кмета за достъп до информация"

 

Как дарител на Община Силистра може да получи обратно 33 пъти повечe

 

„Новата баня“ в Силистра е придобита от „анонимен дарител“ на общината

 

Димитър Пецов, За истината
Номиниращ: Калина Грънчарова, Координатор на ПДИ за област Силистра

Номинирам Димитър Пецов за пословичната упоритост и последователност при търсене на информация за журналистически разследвания. Димитър Пецов е журналист на свободна практика, кореспондент на сайта "За истината", който активно ползва ЗДОИ при търсене на конкретни данни за работата на местната власт и на държавните институции.

 

В края на месец декември 2021 г. той подава заявление по ЗДОИ относно назначението на бъдещия зет на кмета на Община Алфатар Янка Господинова, който е кметски наместник на с. Цар Асен, но същевременно се оказва назначен и на длъжността временно изпълняващ Директор на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №2 в Алфатар. Отговорът по заявлението е твърде кратък и не дава достатъчно информация, затова през месец януари 2022 г. подава ново заявление с по-подробни въпроси за същото назначение.

 

Така се разкрива, че младежът работи на две длъжности и взема две заплати - веднъж като кметски наместник и втори път като директор.

 

Тази информация послужи за статията "Фигаро тук, фигаро там" в сайта "За истината".

 

През месец февруари 2022 г. Димитър Пецов подава заявление по ЗДОИ до Община Силистра, с което иска цялата преписка по процедурата за продажба на част от емблематична сграда - "Новата баня", на ниска цена на бизнесмен, включително и договора за дарение, с който бизнесменът прехвърля малка част на общината, преди да поиска да придобие голяма част от сградата - 500 кв.м. По заявлението му е предоставена част от исканата информация, като кметът на Община Силистра е постановил изричен отказ за предоставяне на договора за дарение, с аргумента, че договорите за дарение на общината не са обществена информация. За отказа Пецов завежда дело, а Административен съд - Силистра излиза с решение, че е налице надделяващ обществен интерес и тази информация трябва да бъде предоставена.

 

Това е отразено в няколко статии в "За истината":

„Еманация на надделяващ обществен интерес“ – съдът в Силистра отмени отказ на кмета за достъп до информация"

"Как дарител на Община Силистра може да получи обратно 33 пъти повече"

„Новата баня“ в Силистра е придобита от „анонимен дарител“ на общината".  

 

Димитър Пецов е създател и администратор на групата "Граждански контрол Силистра" в социалната мрежа Фейсбук, чрез която информира за работата и различните решения на местната власт в областния център.

Павлин Иванов, Ловеч днес
Номиниращ: Даниела Балабанова

Павлин Иванов по образование е икономист, но по професия журналист. Собственик на сайта "Ловеч днес", създаден през 2008 г.

 

Откроява се със собствено мнение по актуални за региона и държавата въпроси. Негови коментари и разкрития, публикувани в медиата му, често предизвикват гореща дискусия в социалните мрежи. Иванов активно използва правото си на достъп до обществена информация, целейки да покаже факти и нередности от действията на институциите.

 

През 2013 г. получава почетна грамота в категорията "Най-добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация" за активната му журналистическа позиция по различни въпроси от обществен интерес, свързани с работата на местната власт в Ловеч.

 

Използвайки инструментите на ЗДОИ, Иванов разкри, че строителните отпадъци от ремонтните дейности по европроекти отиват в незаконни сметища в Ловеч. Въпреки че във всеки проект има част за управление на отпадъците, начисляват се в СМР-тата суми за извозване и депониране, а това реално не се случва.

 

По друг случай Иванов изпрати сигнал до Европейска служба за бораба с измамите (ОLAF), на база изискана от него и получена от Община Ловеч информация. Касае се за опорочена обществена поръчка за изграждане на спортна зала в ОУ "Проф. Димитър Димов" в Ловеч. Обектът е незавършен, изплатени са средства на фирмата, която след това удобно е фалирала.

Лалка Златанова (гл. редактор на Дарик радио – Пловдив)
Номиниращ: ПДИ

Лалка Златанова редовно използва ЗДОИ за получаване на информация, която е свързана с дейността на задължените субекти по ЗДОИ и е важна за местната общественост. В частност често търси информация за дейността на Прокуратурата по текущи разследвания. През 2022 във връзка със заявление на Дарик радио - Пловдив и със съдействието на ПДИ, бе променена негативна практика по ЗДОИ на Специализираната прокуратурата (СП).

 

На 4 април 2022 Лалка Златанова - гл. редактор на Дарик радио – Пловдив, подава заявление до СП, с което иска да й бъде предоставен достъп до следната информация:

  1. Има ли достатъчно основания да се смята, че народният представител от Пловдив Елена Гунчева е извършила престъпление срещу Републиката, съгл. чл. 98 от НК? На кого е възложена предварителната проверка по случая?;
  2. Прекратено ли е досъдебното производство срещу кмета на район „Северен“ в Пловдив Ральо Ралев, който бе арестуван в края на май 2019? Ако да – на какво основание? Ако не – на какъв етап е разследването? и
  3. Има ли образувани и/или възобновени досъдебни производства срещу бившия кмет на Пловдив и настоящ депутат от ГЕРБ Иван Тотев? 

С Решение от 8 април 2022 Валентина Маджарова – административен ръководител на СП, предоставя информация по т. 1 от заявлението и отказва информация по т. 2 и 3 с мотив, че е налице специален ред за достъп до информация за досъдебни производства по чл. 198 от НПК, съгласно който материалите от разследването не могат да се разгласяват без разрешението на прокурора. 

 

С подкрепата на ПДИ е подадено второ заявление, с което отново се иска отказаната информация за наличните досъдебни производства. В заявлението е отбелязано, че в случая не се искат копия от материали по разследванията, а единствено отговори на въпроси. Посочено е, че според съдебната практика информацията за това дали едно досъдебно производство е образувано, възобновено или прекратено е достъпна по реда на ЗДОИ. Разпоредбата на чл. 198 от НПК, съгласно която материалите от разследването не могат да бъдат разгласявани без съгласието на наблюдаващия прокурор, не означава че по реда на ЗДОИ изобщо не може да се получава информация за дадено разследване. Информацията дали е образувано досъдебно производство и произтичащите от това последващи правни действия е от естество да формира мнение за дейността на прокуратурата и убеждение за начина, по който тя упражнява правомощията си (Решение № 477/28.01.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав по а.д. № 11056/2021 г., съдия Десислава Корнезова).

 

С Решение от 19 май 2022 административният ръководител на СП предоставя пълен достъп до исканата информация. В решението е посочено, че административният орган приема, че с предоставяне на исканата информация ще бъде удовлетворен общественият интерес и заявителят ще получи обективна възможност да формира мнение за дейността на Прокуратурата и за начина, по който тя упражнява правомощията си.

 

Казусът е отразен в радиопредаване по Дарик радио – Пловдив и публикация от 27 май 2022 „Във връзка със заявление на Дарик и със съдействието на ПДИ, бе променена негативна практика на Спецпрокуратурата“.

Лора Филева, Дневник
Номиниращ: ПДИ

Лора Филева, , в. "Дневник", подава заявление по реда на ЗДОИ, с което иска от ВКП да предостави информация на каква фактическа основа е обосновано публичното изявление на главния прокурор Гешев, че е налице увеличаваща се престъпност. Заявлението е провокирано от интервю на основния обвинител пред БТА, в което той е заявил: "Налице е бум на престъпността и видове престъпност, които смятахме за решени - като телефонните измами, битовите престъпления в малките населени места, кражби от домове и противозаконно отнемане на МПС.“

 

Според ВКП исканата информация не е обществена, тъй като „ЗДОИ не представлява способ за тълкуване и доразвиване на публични изяви, в това число на главния прокурор“. Решението за отказ е обжалвано пред Административния съд – София град с помощта на правния екип на ПДИ.

 

Друго важно заявление, подадено от Лора Филева през годината, е относно това, кои са членовете на политическите кабинети в Министерския съвет и министерствата. От различните институции отговарят на заявленията по различен начин, като едни са предоставили информацията, а други – не. Отказът на министър-председателя да бъдат предоставени имената на съветниците, обоснован с Общия регламент за защита на данните, е обжалван пред Административен съд – София град, който намира, че отказът е незаконосъобразен..

 

Журналистката следи и отразява и други важни случаи, свързани с практиката по ЗДОИ. Тя е носител на почетна грамота в категорията „Най-добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация“.

 

Публикации по разследванията:

 

в. "Дневник", "Прокуратурата: Интервютата на главния прокурор не са обществена информация"

 

в. "Дневник", "Гешев си измисли статистика, за да мотивира популистки предложения"

 

в. "Дневник", "С кого се съветват министрите"

 

в. "Дневник", „Въпрос на прозрачност“: как имената на съветници на кабинета се оказаха лични данни"

 

в. "Дневник", "Съдът: Отказът на прокуратурата за разследва спрения сигнал на БНР не е следствена тайна"

 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.