За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2023 г.
>
НПО
НПО
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефект
4. Информация, получена по ЗДОИ, използвана ли е в доклади и други издания на НПО-то?Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Сдружение Гражданска платформа - чрез Петър Славов
Номиниращ: Съюз на юристите в България

Отказ на Централната избирателна комисия (ЦИК) да предоставят информация по повод заведено дело за 40 млн. лева за вреди във връзка с машиннoто гласуване. Образувано е административно дело № 10918/2022г. в Административен съд София-град. Писмото с отказа на ЦИК е отменено частично и е върнато за ново произнасяне при спазване указанията на съда.

 

Делото е по жалба на сдружение „Гражданска платформа“ срещу отказа на ЦИК да предостави информация от надделяващ обществен интерес – има ли заведено дело срещу Комисията за над 40 млн. лвева от доставчика на машинните терминали за гласуване, как е организирана защитата на Комисията и на какво основание е претенцията, след като е ноторнонизвестно, че държавата чрез Министерски съвет отпусна нужната сума за закупуване на машините и тя бе преведена на доставчика?


Скандалинят отказ на ЦИК е отменен със съдебното решение в частта, в която е отказано да се предостави обществена информация за наличието на такова дело, неговия предмет и размер. Мотивите на ЦИК за отказа са повече от смущаващи и затова е знаково съдебното решение – председател на сдружението-заявител бил адвокат и следователно той сам можел да се снабди със заявената информация при справка в съда по реда на Закона за адвокатурата?!Български институт за правни инициативи (БИПИ)
Номиниращ: ПДИ

Номинирам Български институт за правни инициативи (БИПИ) за последователната им работа за подобряване на прозрачността по избора и назначаването, както и за квалификацията на назначените ръководители на областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.

 

С упоритостта си да използват докрай процедурите по Закона за достъп до обществена информация, БИПИ спомогнаха да се  постигне  съдебна практика в полза на прозрачността на назначенията.

 

Публикации:

 Център за съзидателно правосъдие, гр. Разград
Номиниращ: Вергиния Мичева, съдия в Софийски градски съд, заместник-министър на правосъдието (2014г.-2017г.)

Последователност при търсенето на информация


Сдружение "Център за съзидателно правосъдие" активно се позовава на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от 2004 г. като ефективен инструмент за "разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от ЗДОИ". Вече 19 години екипът на сдружението активно използва ЗДОИ и води съдебни дела в обществен интерес; прави много факти публично достояние, осветлява спорни решения, показва на гражданите порочни (корупционни) практики, които са недопустими.

 

Упоритост

Център за съзидателно правосъдие използва всички процедури по ЗДОИ, като:

- подава заявления по ЗДОИ;

- създава истории и граждански разследвания по случаи в обществен интерес;

- създава и поддържа видеоподкаст "Граждански наблюдател в Разград";

- отразява казусите в публикации, участия в тв/радио предавания, онлайн форми и социални медии;

- подава сигнали, проследява и обжалва до последна инстанция;

- води съдебни дела в обществен интерес;

- участва в граждански дискусии и срещи с публичните институции.

 

Обществен ефект

Сдружението е подало над 200 заявления по ЗДОИ в периода 2020-2023 г., от които в над 90 се искат конкретни сведения за определени обществени поръчки. Водени са повече от 12 съдебни дела (2020-2022 г.), като в 80% от тях съдът е уважил молбите. В момента прокуратурата в гр. Разград извършва разследване по два сигнала на Центъра във връзка с ремонт на религиозен храм и на ученическо общежитие в града. Европейската прокуратура разследва за извършване на престъпления по два проекта с финансиране от Европейския съюз за над 20млн. лв. в гр. Разград след подадени от сдружението сигнали. В ход са проверки по 3 сигнала за злоупотреби с европейски средства, предназначени за хора с увреждания, с които са купени 3 луксозни автомобила. По този повод и след поредица от видеа на екипа на сдружението във фейсбук, общински съветник отправи към кмета на Разград 6 въпроса и предизвика дискусия в Общинския съвет на града. Сдружението изготвя публикации в средствата за информация, като например: "Прокуратурата в Разград опитва да скрие зад следствена тайна как са изхарчени 2 милиона лева за ремонт на джамия"), видео за злополучен ремонт на 2 гимназии с над 1,3 млн. гледания във фейсбук, видео за проблем с паркирането в Разград с над 450 000 гледания във фейсбук.

 

Използване на информацията, получена по ЗДОИ

Получената информация е използвана в доклад "Любимците на местната власт". Правото на достъп до обществена информация активно се използва от сдружението при наблюдение на обществени поръчки, за да се идентифицират порочни (корупционни) практики и злоупотреби на местно и регионално ниво. В резултат Община Разград обявява публично всяка обществена поръчка, а Община Самуил увеличи конкуренцията в процедури по Закона за обществените поръчки. Повече от 1000 единици документи са получени по електронен път по реда на ЗДОИ. Осъществен е "преглед на място" (в Община Разград, Ученическо общежитие - гр. Разград, Агенция пътна инфраструктура - гр. София и Областно пътно управление - гр. Разград) на повече от 3000 единици документи. ЗДОИ се използва активно и за получаване на информация във връзка с приложението на Закона за защита от домашно насилие, изследване на практиките на компетентните институции, изготвяне на доклади за участие в научни конференции, изготвяне на научни статии (Изследвания – Център за съзидателно правосъдие).

Сдружение „Данни за добро“
Номиниращ: ПДИ

Номинираме сдружение „Данни за добро“ за „Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ“. „Данни за добро“ описват работата си по следния начин: „Ние подкрепяме представителите на гражданския сектор, които работят за разрешаването на значими задачи в обществена полза, като предоставяме знания и услуги свързани с обработка и анализ на данни.“ Накратко „Данни за добро“ се интересуват от отворени данни и когато ги получат успяват да направят много интересни и полезни анализи от тях.

Значимите им кампании през 2022 г. са:

 

Парламентарни избори 2022

Със заявление за достъп до информация до Столична община сдружението получават данни за полигоните, отговарящи на прецизния географски обхват на изборните секции в София за изборите на 02.10.2022 г. Използват ги, като ги включват в тяхната мрежа от знание за изборни резултати. Един примерен резултат е агрегацията на резултати по квартали на София. Данните служат и като част от съвместния ни анализ на „Данни за добро“ с Антикорупционния фонд за купения и контролиран вот . Работата с данните продължава и следващи резултати се очакват от данни на Софияплан.

 

Анализ на детски градини

След пет отделни заявления по Закона за достъп до обществена информация и изпратени писма, сдружението получава достъп до различни сечения на данни от системата на Министерство на образованието и науката, засягащи предучилищното образование в България. Един от резултатите от работата с тези данни е анализът към проекта на „Данни за добро“ за съществуващи бариери пред достъпа до детска градина – сътрудничество с Тръст за социална алтернатива.

 

„Данни за добро“, заедно с Общество.бг, представят общо становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, одобрен с Решение 967 на Министерския съвет от 2022 г. и внесен в Народното събрание на 01.12.2022 г. с вх. №  48-202-01-37.

 

Публикации:

Гражданско движение "БОЕЦ"
Номиниращ: Весислава Танчева

През 2023 г. гражданско движение "БОЕЦ" има внесени общо 33 заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

Още в първия работен ден на годината "БОЕЦ" вече традиционно поиска по ЗДОИ информация от 15 институции и власти за раздадените през изминалата година бонуси и възнаграждения. Сред тях са: Национална агенция за приходите, прокуратура, Министерство на вътрешните работи (МВР), Дирекция национален строителен контрол, Национална здравноосигурителна каса, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и тн.

 

"БОЕЦ" поиска и имената на съветниците на министъра на вътрешните работи и след отказ да бъдат предоставени, осъди МВР и получи исканата информация.

 

"БОЕЦ" приложи ЗДОИ и по много важен казус – наложената от председателя на парламента забрана за граждани за достъп до сградата на Народното събрание. Поискахме информация за конкретните заповеди и документи и след отказ – заведохме дело. Осъдихме парламента и последва нов фактически отказ. Отново защитихме правата на гражданите в съда и за втори път осъдихме парламента, като след тази съдебна сага получихме изисканите документи и доказахме тяхната неправомерност.

 

През 2023 г. "БОЕЦ" продължихме много важна съдебна битка срещу държавното дружество "Булгаргаз" ЕАД за отказа им да ни предоставят информация по ЗДОИ за газовите преговори и договорените газови доставки – информация от изключително висок и надделяващ обществен интерес. "Булгаргаз" отричаше, че е задължено по ЗДОИ лице. С подкрепата на Програма достъп до информация на два пъти осъдихме "Булгаргаз".

 

Това са знакови съдебни решения и битки, които отварят вратите на всички граждани да търсят и получават обществена информация от държавните дружества. "БОЕЦ" използва и множество други заявления по ЗДОИ: до НАП, МО, Министерство на Енергетиката и т.н.

 

Цялата дейност на "БОЕЦ" по прилагане на ЗДОИ е публична и се отразява на сайта на организацията. Това е пример за граждани и други неправителствени организации, които ползват нашият опит. Съдействаме на много граждани и колеги, като изготвяме самите заявления или им помагаме за обжалването на отказите пред Административните съдилища в страната, както и самите ние търсим съдействие от ПДИ по важни и знакови дела.

Налагаме ЗДОИ като един от най-важните и ефективни инструменти за граждански контрол и разкриване на различни корупционни и други криминални схеми. Изготвихме и внесохме в Европейската комисия Писмо във връзка с подготвените промени в ЗДОИ, с които се ограничават правата на гражданите и предизвикахме отговор и коментар на Брюксел. Към писмото на "БОЕЦ" приложихме и становище на ПДИ и адвокат Александър Кашъмов по темата. Така "БОЕЦ" налагаме и модела на гражданско сътрудничество при прилагане на ЗДОИ и защита на правата на гражданите да изискват и получават обществена информация.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.