За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2019 г.
>
Журналист
Журналист
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Най-добри журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация" са:


1. Темата за достъпа до информация предмет ли е на публикацията?
2. Обществена значимост на темата на публикацията
3. Използван ли е ЗДОИ за разкриване или за потвърждаване на факти?
4. Професионално качество
5. Ефект от публикацията

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Искра Койчева (Дарик радио) и Ваня Драганова (информационния сайт Пловдив Прес)
Номиниращ: Л. Златанова

Номинирам журналистите Искра Койчева, репортер в пловдивската редакция на Българското национално Дарик радио и Ваня Драганова от информационния сайт Пловдив Прес в категорията "Най-добри журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация".

Номинацията е свързана със серия материали и разкриване на информация за възнагражденията на екипа на "Пловдив 2019", отговарящ за проектите в програмата на Европейска столица на културата 2019.

Двете журналистки обжалваха отказа на местната управа да оповести месечните възнаграждения на артистичния и изпълнителния директор на общинската фондация Светлана Куюмджиева и Кирил Велчев. На подаденото първоначално заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), администрацията отговори, че възнагражденията на директорите не е обществена информация, а лична.

В резултат, с Решение от 24.07.2019г. Административният съдът отмени решението за отказ на Община Пловдив. Съдът прие, че адресатът на подаденото заявление (секретарят на община Пловдив), е задължен субект по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация/ЗДОИ/. Исканата информация е обществена по смисъла на чл.2 от ЗДОИ, тъй като е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти, както и че е налице надделяващ обществен интерес, защото чрез исканата информация се цели изграждане на преценка за разходването на публични по своя характер средства, т.е. повишаване на прозрачността и отчетността на задължения субект, съгласно § 1, т. 6 от ЗДОИ. Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.

Публикации:

Петър Нанев, bTV
Номиниращ: ПДИ

Номинираме Петър Нанев, репортер в bTV за награда в категорията „Най-добри журналистически материал/кампания, свързани с правото на достъп до информация“.
Номинацията е за два случая на търсене на достъп до информация и отразяването на резултатите в телевизионни репортажи.

 

Първият случай е свързан с Министерство на младежта и спорта.

През месец октомври 2018 г. Петър Нанев иска от Министерството на младежта и спорта (ММС) информация за финансирането на Български футболен съюз (БФС) за провеждане на състезания и лагери на национални отбори.

 

Министерството отказва да предостави информацията с мотив, че е налице изрично несъгласие на третото лице – БФС.

Петър Нанев обжалва отказа и с правната помощ на ПДИ печели делото пред Административен съд София – град. 

С Решение № 2496 от 10.04.2019 на АССГ отказът е отменен и заявлението е върнато на министъра за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона.

 

В мотивите съдът приема, че търсената информация е обществена, защото се отнася за разходването на обществени средства и за целта на това разходване, както и че БФС също е задължен субект, защото извършва дейност, финансирана със средствата от консолидирания държавен бюджет и средства от фондовете на ЕС.

 

Казусът е представен в репортажа от 15 април 2019: Съдът разпореди на спортното министерство да предостави документи на BTV.

 

Вторият случай е свързан с Министерство на отбраната (МО) и отчетността на изразходваните средства за доставка на храна за структурите на МО. 

Проблемът с изхранването на военните започва през лятото на 2015 г., когато армията остава без доставчик на храна, след като договорът на тогавашния изтича. Заради висящата процедура по избор, за три години МО харчи близо 31 млн. лв. без обществена поръчка.

 

За целите на своето разследване, през месец декември 2018 г. Петър Нанев иска със заявление да му се предостави списък на всички заявки, направени от МО и подчинените му структури за доставка на хранителни продукти и напитки в периода 01.08.2015 – 31.10.2018.

 

Първоначално от МО уведомяват заявителя, че удължават срока за отговор, тъй като исканата информация била в голямо количество, съхранявала се в различни структури и било необходимо допълнително време за нейната подготовка и обобщаване на данните. Впоследствие зам. министърът на отбраната отказва информацията с мотив, че същата не е налична в МО във вида, в който е поискана, а администрацията няма задължение да изготвя справка за удовлетворяване на конкретно заявление.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. В резултат, с Решение № 3860/07.06.2019 на АССГ  отказът е отменен и преписката е върната на МО за ново произнасяне по заявлението съобразно задължителните мотиви на съдебното решение.

 

Видео материал:
 

 

Венелина Попова, За истината
Номиниращ: ПДИ

Номинираме Венелина Попова от независимата онлайн платформа За истината/Pro veritas за награда в категорията „Най-добри журналистически материал/кампания, свързани с правото на достъп до информация“.

На 1 март 2019 г. Венелина Попова подава заявление, с което иска да получи договорите на община Стара Загора и свързаните с тях документи, сключени за извършване на информационни, медийни, ПР, рекламни и др. услуги срещу заплащане за 2018 и 2019 г. Информацията се иска под формата на справка.

Кметът на общината отказва достъп с мотив, че исканата информация не съществува във вида, в който се иска. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Стара Загора.

В резултат, с Решение № 200 от 17.05.2019 съдът отменя решението за отказ на кмета и го задължава да предостави исканата информация. Съдията приема, че информацията по обществените поръчки е достъпна по силата на закона и община Стара Загора дължи посочване на интернет адреса или предоставяне на преглед на място на поисканите договори за 2018 и 2019. В съответствие с чл. 3 от ЗДОИ и с § 1 т. 5, буква „е“ от ДР на ЗДОИ, съдът решава, че Община Стара Загора следва да предостави достъп до информация за сключените от нея договори за извършване на PR, медийни, информационни, рекламни и др. подобни услуги. Решението е окончателно.

Публикации:
Автор на „За истината“ съди кмет на Стара Загора за отказ до обществена информация, 14 май 2019
Съдът разпореди кметът на Стара Загора да каже на кои медии е плащал и колко?, 20 май 2019 

Александра Маркарян, OFFNews
Номиниращ: Ралица Кацарска и Диана Банчева, ПДИ

Номинираме Александра Маркарян от онлайн медията OFFNews за награда в категорията „Най-добри журналистически материал/кампания, свързани с правото на достъп до информация“.

Номинацията е за разследване относно над държавния план-приемна ученици в Софийската математическа гимназия (СМГ). С помощта на ЗДОИ Маркарян разкрива порочни практики в процедурата по надпланов прием на ученици, като в резултат на „умилителни“ писма от родители, са се записвали некласирани деца в елитни училища. Родителите на някои от децата са известни политици.

Проблемът е от изключителна важност и получи широк обществен отзвук.  В резултат на журналистическото разследване се стигна до промяна в нормативната уредба – Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, с което се слагат изисквания и гаранции срещу заобикалящия класирането прием на петокласници в елитните училища с държавен план-прием след IV клас.

През месец юни 2019 г. разследването "Как се влиза в СМГ, когато класирането няма значение" на Александра Маркарян от OFFNews спечели наградата в категорията Общество на конкурса за чиста журналистика Web Report.

Публикации:
Как се влиза в СМГ, когато класирането няма значение, 4 декември 2018
След разследването на OFFNews за СМГ: Затварят вратичките за паралелен прием в елитните гимназии, 6 декември 2018
Край на влизането с връзки в училище. Ето промените след скандала със СМГ, 31 януари 2019
Журналист от OFFNews спечели дело за СМГ: РУО трябва да покаже как са влезли ученици извън приема, 11 март 2019
Край на приема без класиране в СМГ. След разследване на OFFNews промените са факт, 22 април 2019
За мен е непосилно да водя детето си другаде на училище: приемете го в СМГ!, 21 май 2019


28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2019 Фондация ПДИ. Всички права запазени.