За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2019 г.
>
Журналист
Журналист
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Най-добри журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация" са:


1. Темата за достъпа до информация предмет ли е на публикацията?
2. Обществена значимост на темата на публикацията
3. Използван ли е ЗДОИ за разкриване или за потвърждаване на факти?
4. Професионално качество
5. Ефект от публикацията

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Петър Нанев, bTV
Номиниращ: ПДИ

Номинираме Петър Нанев, репортер в bTVза награда в категорията „Най-добри журналистически материал/кампания, свързани с правото на достъп до информация“.

През месец октомври 2018 г. Петър Нанев иска от Министерството на младежта и спорта (ММС) информация за финансирането на Български футболен съюз (БФС) за провеждане на състезания и лагери на национални отбори.

Министерството отказва да предостави информацията с мотив, че е налице изрично несъгласие на третото лице – БФС. Петър Нанев обжалва отказа с правната помощ на ПДИ.

С Решение № 2496 от 10.04.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на министъра за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Мотивите на съда са следните:

  •        Търсената информация е обществена, защото се отнася за разходването на обществени средства и за целта на това разходване
  •         БФС също е задължен субект, защото извършва дейност, финансирана със средствата от консолидирания държавен бюджет и средства от фондовете на ЕС

 

Видео материал:

Съдът разпореди на спортното министерство да предостави документи на BTV, 15 април 2019

Венелина Попова, За истината
Номиниращ: ПДИ

Номинираме Венелина Попова от независимата онлайн платформа За истината/Pro veritasза награда в категорията „Най-добри журналистически материал/кампания, свързани с правото на достъп до информация“.

 

На 1 март 2019 г. Венелина Попова подава заявление, с което иска да получи договорите на община Стара Загора и свързаните с тях документи, сключени за извършване на информационни, медийни, ПР, рекламни и др. услуги срещу заплащане за 2018 и 2019 г. Информацията се иска под формата на справка.

 

Кметът на общината отказва достъп с мотив, че исканата информация не съществува във вида, в който се иска. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Стара Загора.

 

В резултат, с Решение № 200 от 17.05.2019 съдът отменя решението за отказ на кмета и го задължава да предостави исканата информация. Съдията приема, че информацията по обществените поръчки е достъпна по силата на закона и община Стара Загора дължи посочване на интернет адреса или предоставяне на преглед на място на поисканите договори за 2018 и 2019. В съответствие с чл. 3 от ЗДОИ и с § 1 т. 5, буква „е“ от ДР на ЗДОИ, съдът решава, че Община Стара Загора следва да предостави достъп до информация за сключените от нея договори за извършване на PR, медийни, информационни, рекламни и др. подобни услуги. Решението е окончателно.

 

Публикации:

Автор на „За истината“ съди кмет на Стара Загора за отказ до обществена информация, 14 май 2019

Съдът разпореди кметът на Стара Загора да каже на кои медии е плащал и колко?, 20 май 2019

Александра Маркарян, OFFNews
Номиниращ: Ралица Кацарска и Диана Банчева

Номинираме Александра Маркарян от онлайн медията OFFNews за награда в категорията „Най-добри журналистически материал/кампания, свързани с правото на достъп до информация“.

Номинацията е за разследване относно над държавния план-приемна ученици в Софийската математическа гимназия (СМГ). С помощта на ЗДОИ Маркарян разкрива порочни практики в процедурата по надпланов прием на ученици, като в резултат на „умилителни“ писма от родители, са се записвали некласирани деца в елитни училища. Родителите на някои от децата са известни политици.

Проблемът е от изключителна важност и получи широк обществен отзвук.  В резултат на журналистическото разследване се стигна до промяна в нормативната уредба – Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, с което се слагат изисквания и гаранции срещу заобикалящия класирането прием на петокласници в елитните училища с държавен план-прием след IV клас.


През месец юни 2019 г. разследването "Как се влиза в СМГ, когато класирането няма значение" на Александра Маркарян от OFFNews спечели наградата в категорията Общество на конкурса за чиста журналистика Web Report.

Публикации:

  1. Как се влиза в СМГ, когато класирането няма значение, 4 декември 2018
  2. След разследването на OFFNews за СМГ: Затварят вратичките за паралелен прием в елитните гимназии, 6 декември 2018
  3. Край на влизането с връзки в училище. Ето промените след скандала със СМГ, 31 януари 2019
  4. Журналист от OFFNews спечели дело за СМГ: РУО трябва да покаже как са влезли ученици извън приема, 11 март 2019
  5. Край на приема без класиране в СМГ. След разследване на OFFNews промените са факт, 22 април 2019
  6. За мен е непосилно да водя детето си другаде на училище: приемете го в СМГ!, 21 май 2019

 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2019 Фондация ПДИ. Всички права запазени.