За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2019 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Изпълнява ли институцията задълженията си за активно публикуване? (за справка – Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2023 г.)

2. Наличие, съдържание и достъпност на секция „Достъп до информация“ на сайта на институцията

3. Работа по заявления за достъп до информация

4. Има ли институцията добри практики по достъпа до информация от гледна точка на заявителя?

 

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Сметната палата на Република България
Номиниращ: ПДИ

За пръв път от 19 години след влизането в сила на Закона за достъп до обществена информация Сметната палата подготви одит на изпълнението „Прозрачност и публичност в дейността на държавната администрация и достъп до обществена информация“ за периода 1 януари 2016 – 30 юни 2018 г.

Одитирани са практиките в 19 администрации - 17 министерства, администрацията на Министерския съвет и Държавна агенция „Електронно управление“. Одитният доклад е приет с Решение на Сметната палата от 18 април 2019 и е онлайн достъпен от 30 май. 

Основните изводи в одитния доклад съвпадат с констатациите и препоръките от годишния доклад на ПДИ „Състоянието на достъпа до информация в България“.

Сметната палата дава препоръки за повече прозрачност и публичност и достъп до информация, които трябва да бъдат изпълнение до средата на 2020 година. Текстът на доклада четете ТУК.

 

По отношение на активната прозрачност Сметната палата е на трето място от независимите органи на власт в годишния Рейтинг на активната прозрачност на Програма Достъп до Информация за 2019.Областна администрация – Благоевград
Номиниращ: ПДИ

Областна администрация – Благоевград трайно държи челна позиция в Рейтинга на активната прозрачност на Програма Достъп до Информация – първа от всички областни администрации и 10-та от 564 изследвани органа на власт през 2019 г. Изпълнени са задълженията за публикуване на категориите информация по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация. Секцията "Достъп до информация" в уебстраницата на Областна администрация – Благоевград е една от най-добрите като съдържание и дава пълна информация за това как гражданите да упражняват правото си на достъп до информация в институцията. Според годишните отчети по изпълнението на ЗДОИ, публикувани на страницата, няма постановени откази по заявление за достъп до информация през последните две години.

Изпълнителна агенция "Медицински одит"
Номиниращ: ПДИ

През последната година Изпълнителна агенция „Медицински одит“ (ИАМО) отбеляза скок в Рейтинга на ПДИ на активната прозрачност на органите на власт. През 2019 оценката на интернет страницата на ИАМО се е повишила със 128 места, което я поставя на 64 място от 564 изследвани органа на власт. Институцията поддържа секция „Достъп до информация“, в която са публикувани актуализирани вътрешни правила по ЗДОИ, годишните отчети за изпълнението на закона. В тях ясно се вижда, че за последните две години ИАМО няма постановени откази по заявления за достъп до информация. За навременното и пълно предоставяне на достъп до доклади от проверки, в които често се съдържа и чувствителна информация, потвърждават журналисти, чиито ресор е здравният сектор и често се обръщат към институцията за достъп до информация. От 1 април 2019 ИАМО е закрита и нейните функции са прехвърлени към Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Секция „Достъп до информация“ на правоприемната институция е по-добре структурирана и с по-пълна информация – съобразена, както с изискванията на закона, така и с потребностите на търсещите достъп до информация. 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Номиниращ: Николай Стоянов

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ има секция „Достъп до информация“ в страницата си, в която са публикувани категориите информация по чл. чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация. В секцията са посочени контактите на звеното, което отговаря по ЗДОИ и разяснителна информация за гражданите как да упражняват правото си на информация. Публикувани са и вътрешните правила за работа по ЗДОИ. С доброто изпълнение на задълженията за активно публикуване на информация, за 2019 г. ИА „ГИТ“ се е подобрила с 76 места в класацията на ПДИ.

 

Институцията приема заявления по електронен път. Заявленията за достъп до информация се разглеждат незабавно и се отговаря до два дни от тяхното получаване. Община Девня, област Варна
Номиниращ: Кръстина Маринова, регионален координатор на ПДИ във Варна

Номинирам община Девня в категорията "Институции", защото е втора в Рейтинга за прозрачност и първа във Варненска област според годишния одит на ПДИ в началото на 2019.

В последната класация тя направи скок с 11 места нагоре в сравнение с миналата година. Община Девня заема четвърто място сред всички 265 общини в страната, на първо място сред 19 институции във Варненска област по прозрачност. Правя номинацията и заради това, че в общината няма дори един мълчалив отказ на заявление по ЗДОИ, както и заради това, че стриктното спазване на закона е в приоритетите на местната власт, която се стреми да прави прозрачно управлението си, отчитайки своята работа, бюджет, проекти и инвестиции пред гражданите си.

Публикация от месечния информационен бюлетин на ПДИ: Община Девня – втора в Рейтинга на активната прозрачност и първа във Варненска област 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.