За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2019 г.
>
НПО
НПО
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефект
4. Информация, получена по ЗДОИ, използвана ли е в доклади и други издания на НПО-то?Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Асоциация „Прозрачност без граници“- България
Номиниращ: ПДИ

Номинираме Асоциация „Прозрачност без граници“- България в категорията "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ", заради успешно воденото дело за по-голяма прозрачност на законодателния процес. Организацията поиска през 2018 г. достъп до всички представени в хода на т.нар. съгласувателна процедура становища на държавни органи по тогавашния проект за Антикорупционен закон (днешният Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество). Информацията бе отказана от Министерството на правосъдието като нямаща „самостоятелно значение“. След съдебна битка на две инстанции Върховният административен съд отмени отказа като незаконосъобразен. Това съдебно решение, наред с две позитивни решения на ВАС по предходни дела през последните години, създава основа за разширена прозрачност на процеса на вземането на решения при приемане на законови и подзаконови нормативни актове. Приетото тълкуване, че становищата на публичните институции по проекти за такива актове следва да бъдат общодостъпни, се очаква да доведе до по-високо ниво на отговорност на институциите и по-високо качество на изразените от тях в публичния дебат позиции. То ще доведе и до по-информирано участие на гражданските организации и бизнеса в общественото обсъждане на законопроекти. Широката прозрачност на законодателния процес е ясно изведен стандарт в правото на Европейския съюз.Фондация "Общество и сигурност"
Номиниращ: ПДИ

Номинираме Фондация "Общество и сигурност" и нейната главна движеща сила Радостина Якимова в категорията "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ", заради систематичната, упорита, непреклонна и ползотворна работа чрез заявления да събере информация и осветли един от най-сериозните проблеми на българската полиция. Много се говори за проблемите в бюджета на МВР, свързани с неговия "щат", но "Общество и сигурност" е всъщност единствената организация, която събира конкретни данни за две от най-големите пробойни – натрупания и неизползван годишен отпуск и положените часове труд извън работно време. Ефектът от работата на "Общество и сигурност" e не само да подчертае преразхода от държавния бюджет или колко скъпо струва на данъкоплатеца родната полиция, но и да покаже през числата какви жертви се дават от редовите полицаи – колко работят те извън нормираното си работно време и колко малко от полагаемата си почивка ползват. Фондацията помага на обществения дебат да се отдели от противопоставянето между граждани и полиция и да насочи вниманието си към проблемите, които и полицаите, и техните колеги срещат с уредбата, организацията и управлението на структурите на МВР. Резултатите от работата на "Общество и сигурност" се крепят на повече от 50 заявления за достъп до обществена информация, както и на текущо съдебно дело срещу отказ, заведено от нейния директор Радостина Якимова. Фондацията е организация, създадена и подкрепяна от настоящи и бивши служители на МВР и членове на СФСМВР. Приложения с публикации и анализи от Фондацията в социалните медии и на интернет страницата ѝ:

 

"За периода 1 януари - 30 юни 2019 г. в МВР са се натрупали почти 5 млн. часа извънреден труд. Има почти 2 млн. дни полагаем, но неизползван отпуск и много звена, в които липсват хора.Каква е причината за това - не се обявяват конкурси или не се явяват кандидати? Ние можем само да предполагаме. Факт е, че има разминаване с около 3 млн. лева между данните за извънредния труд, предоставени ни от структурите по чл. 37 от ЗМВР и тези, предоставени от МВР на заседание на Съвет за социално партньорство (публикувани в стенограма)."

 

https://www.facebook.com/Society.and.Safety.Foundation/posts/2534808030068715

 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSociety.and.Safety.Foundation%2Fposts%2F2535496089999909

 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSociety.and.Safety.Foundation%2Fposts%2F2535575259991992&width=500

 

Извънредният труд в МВР през 2018 г.

 

МВР: числа и факти за първите шест месеца на 2018 г.

 

https://www.facebook.com/Society.and.Safety.Foundation/photos/a.1604465056436355/2301798596702994/?type=3&theater

 

https://www.facebook.com/Society.and.Safety.Foundation/photos/a.1604465056436355/2312871045595749/?type=3&theater

 

https://www.facebook.com/Society.and.Safety.Foundation/photos/a.1604465056436355/2380876875461832/?type=3&theater

 

https://www.facebook.com/Society.and.Safety.Foundation/photos/a.1604465056436355/2455651941317658/?type=3&theater

Български хелзинкски комитет
Номиниращ: Светла Баева

Предложението ми за номинация е Български хелзинкски комитет (БХК), заради дългогодишния ангажимент на организацията по събиране, анализиране и оповестяване на данни от съдебната практика за убийства на жени в България, използвайки възможностите на Закона за достъп до информация (ЗДОИ).

 

Инициативата на БХК е провокирана от липсата на институционално оповестявани данни за случаите на домашно и други форми на насилие, най-крайната и необратима форма на което е убийството. С цел събиране на съдебна практика по наказателни делата за убийства на жени, в периода 2015-2019 г. БХК отправя повече от 140 заявления за достъп до информация по реда на ЗДОИ до 28-те окръжни съдилища в страната, на които са подсъдни като първа инстанция делата за умишлени убийства. На база на получените справки с номера на дела и използвайки централния уеб базиран интерфейс за съдебни актове www.legalacts.justice.bg и сайтовете на съдилищата, изследователите на БХК осъществяват преглед на всички присъди за убийства, за да отделят тези, при които жертвите са жени. Доказателство за упоритостта на БХК при използване на ЗДОИ е инициирането през 2018 г. на две производства по обжалване на откази на ръководители на съдилища за предоставяне на исканата информация. Резултатите от прегледа на съдебната практика се публикуват в годишните доклади на БХК. Те са широко отразени както от българските медии, така и от НПО сектора. През октомври 2018 г. вносителите на ЗИД на Наказателния кодекс използваха статистиката на БХК в подкрепа на предложението им за криминализиране на домашното насилие.

 

През 2019 г. БХК систематизира и картографира тази статистика в платформата ubita.org - специален сайт, съдържащ база данни със съдебната практика по дела за убийства на жени, инфографики и лични истории на жени-жертви на насилие. През последните няколко години обществото постепенно започва да припознава домашното насилие срещу жени като сериозен проблем. Вярвам, че правозащитната работа на БХК, включително и активното използване на ЗДОИ от негова страна, са допринесли значително за това.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.