За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2019 г.
>
Катинар
Катинар
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ"


1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активно публикуване

2. Липсваща, недостъпна и/или непълна секция „Достъп до информация“

3. Лоши практики при работа със заявления по ЗДОИ (включително мълчаливи откази)

4. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информация.Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Министерство на околната среда и водите
Номиниращ: Меглена Антонова

От името на Екологично сдружение "За Земята" и "Грийнпийс" - България бих искала да номинирам Министерство на околната среда и водите за липсата на достъп до информация, която е от важно значение както за качеството на околната среда, в която живеем, така и от гледна точка на обществения интерес като цяло. От началото на 2019 г., МОСВ неколкократно отказва да ни предостави достъп до разрешения, които ведомството е издало на поне две въглищни централи да изгарят отпадъци за експериментални цели. Макар, че по отношение на единия от отказите стигнахме дори до водене на дело, което беше спечелено в съда, получихме повторен отказ да ни бъде предоставена информация. Защо смятаме, че тази информация е важна и гражданите следва да могат да се запознаят с нея? Въглищните централи за производство на енергия предоставят един жизненоважен за нас ресурс, но същевременно имат значително отрицателно влияние върху здравето на хората. Поради тази причина, промяна в работата им, каквото е частичното заменяне на основното гориво с друго - от отпадъци, без това да разрешено със знанието на засегнатите граждани, противоречи на принципите на правовата държава. МОСВ е взело решение да позволи на поне две въглищни централи да изгарят хиляди тонове отпадъци преди да имат официално комплексно разрешително, което им разрешава тази дейност. Самите директори на централите в публичното пространство изказват становища, че имат разрешения да изгарят експериментално отпадъци като ТЕЦ Бобов дол е изгорил около 47 000 т през 2018 г., а ТЕЦ Брикел - около 17 000 т от края на м. юли до 21 август 2019 г. Тази дейност се е случила без да се извършва оценка за въздействие върху околната среда, макар тя да се изисква в случаите, когато се извършва горене на над 100 т отпадъци на денонощие. Повече подробности можете да намерите и в следния материал: https://www.mediapool.bg/darzhavata-usardno-pazi-biznes-tainite-na-tets-ovete-na-kovachki-news297657.html

Българската агенция по безопасност на храните
Номиниращ: ПДИ

Номинираме Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) заради системния им отказ да дават информация по важни за обществеността теми. Един от последните им откази е свързан с непредоставянето на договора с фирмата, която събира такса дезинфекция на Граничен контролно-пропусквателен пункт "Капитан Андреево". По този казус те са осъдени от Антикорупционния фонд. Друг отказ на БАБХ, който АКФ атакува в съда е за информация относно методите на контрол, които агенцията упражнява при обезвреждането на животински трупове, особено в кризата на африканската чума по свинете от това лято.

Столична община
Номиниращ: ПДИ

Номинация за Столична община (СО), която системно отказва достъп до информация по обществено значими за софиянци въпроси и предоставя достъп едва след като бъде изчерпан целият възможен съдебен ред за обжалване. Така например в последните две години и половина различни структури на общината, начело с кмета и главния секретар, бяха осъдени да предоставят достъп до следната информация на гражданина Светлозар Алексиев:

 • копия от административните актове за определяне на длъжностни лица за контрол над мобилните търговски съоръжения в Южния парк;
 • копия от всички одобрени проекти за постоянна организация на движението, отнасящи се до пътната мрежа, отворена за обществено ползване, от комисията по транспорт, организация и безопасност на движението при СО в периода 01.01.2016 - 31.01. 2017;
 • копия от документи, които показват, че строителният надзор по ремонта на ул. „Граф Игнатиев“ е санкциониран със сто хиляди лева от СО през м. октомври 2018;
 • информация за наложените и събрани глоби от СО по Наредбата за рекламна дейност на СО;
 • текстовете на издадените от СО общи административни актове в периода 01.02.2017 - 30.04.2017;
 • текстовете на издадените от СО общи административни актове в периода 01.05.2017 - 31.07.2017;
 • информация за контролните действия на общината относно конкретен обект в Южния парк срещу, който са подавани редица сигнали за нарушения;
 • информация за изпълнението на наказателно постановление, издадено от СО на юридическо лице за поставяне без разрешение на преместваем обект върху публична общинска собственост в столицата;
 • текстовете на всички заповеди на кмета, издадени в периода 01.09.2017 - 30.09.2017.

В  същия период СО бе осъдена да предостави достъп и по редица други дела на граждани, водени с подкрепата на ПДИ:

 • Иван Петров (София) срещу отказ на секретаря на СО да предостави достъп до заповедта за организацията и контрола на документооборота и изпълнението на задачите от администрацията на Столична община по чл. 16 от Вътрешните правила, приети от кмета с № 93-00-223/2012 г.;
 • Ралица Кацарска (ПДИ) срещу отказ на директора на Дирекция „Сигурност“ на СО да предостави информация за сумата, заплатена на СО от организатора на изложбата „Живите динозаври“ в парка на военната академия в столицата;
 • Данита Заричинова (ЕС „За земята“) с/у отказ на зам.-кмета на СО да предостави информация за проекта за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“;
 • Боряна Христова (БИПИ) с/у отказ на кмета на СО да предостави копие от декларацията за конфликт на интереси на зам. кмет на СО;
 • Иван Петров (София) с/у отказ на секретаря на СО да предостави информация за наказаните служители за неспазване наредбите на Столичен общински съвет;
 • Албена Белянова (София) с/у отказ на зам.-кмета на СО да предостави информация за възложените от СО за събиране от частни съдебни изпълнители публични вземания на СО за 2015 -2018.
Теодор Петков - кмет на Район Витоша - Столична община
Номиниращ: Васил Николов

Липсва секция "Достъп до информация" на сайта на район Витоша, а като няма такава секция в сайта, то няма контактна информация, не е известно има ли място за преглед на документите, няма публикувани вътрешни правила.

Кметът редовно не предоставя информация, обжалва решенията на съда и накрая пак не предоставя търсената информация:

През 2017-та година кметът на р-н Витоша Теодор Петков отказва да предостави информация по ЗДОИ и впоследствие е образувано дело 6513 от 2017. АССГ с решение от 17.10.2017 г. отменя отказа на кмета. Но той решава да обжалва пред ВАС, образувано е дело 14692 от 2017 г. на 18.07.2019 г. С решение ВАС потвърждава решението на АССГ. Най-накрая кметът отговаря с решение, в което заявява, че не разполага с информацията по повечето точки.

На 02.07.2018 г. е подадено заявление до кмета на р-н Витоша по ЗДОИ във връзка със строеж, който според граждани е незаконен, но кметът не отговаря и е образувано дело в АССГ 8875 от 2018 г., като на 25.02.2019 г. съдът излиза с решение и задължава кмета да отговори. Той отговаря, но по едната точка предоставя различен документ от заявения, а по втората точка твърди, че не разполага с информацията.

През 2018 г. е образувано дело в АССГ 8574 от 2018, в което АССГ излиза с решение отменящо мълчаливия отказ на кмета, но той обжалва пред ВАС, но на 18.06.2019 г. ВАС излиза с решение, потвърждаващо решението на АССГ. Друго дело 8573 от 2018 по описа на АССГ е образувано срещу мълчалив отказ на кмета на район Витоша и съдът на 04.01.2019 г. излиза с решение, с което го задължава да се произнесе, в решението си кмета по две от точките твърди, че не се съхраняват документите, а по една от точките отказва да го изпрати по електронен път. На 08.11.2018 г. с решение номер 6486 АССГ отменя мълчалив отказ на кмета на р-н Витоша, като го задължава да се произнесе. Кметът  обжалва пред ВАС. От Върховния съд излизат с разпореждане кметът да внесе държавна такса, която той внася с един ден закъснение. След това съдът прекратява делото, но кметът отново пуска молба да му се възстанови срокът и да му приемат таксата въпреки закъснението, като се оправдава, че е имало ремонт в общината и затова са закъснели с плащането на таксата. В крайна сметка информацията все още не е получена.

Други известни ми мълчаливи откази на Теодор Петков, които съдът отменя са по дела 172/2017 – АССГ, 12065/2017 – АССГ , 5233/2018 – ВАС,

Кметът на Дряново Мирослав Семов
Номиниращ: Емилия Димитрова, координатор на ПДИ за Габрово

Защото през 2018 г. поиска прокуратурата да установи на кого гражданинът Ангел Ангелов докладва информацията, получена по реда на ЗДОИ, както и да му повдигне обвинение за злоупотреба с права. "Злоупотребата" се изразяваше с "твърде много подадени заявления", за чиито отговори се краде ценно време на общинските служители. След като районният прокурор в Дряново отказа да образува наказателно производство срещу гражданина, защото не намери данни за такова, кметът Семов не се отказа и обжалва решението пред Окръжна прокуратура в Габрово. И оттам отказаха да повдигнат обвинение с аргумента, че "правото е създадено, за да гарантира прозрачност в работата на институциите", а да се узнае как работят определени служители, не е укоримо деяние. Повече информация в материала Прецедент: прокурорска проверка срещу гражданин, подавал заявления по ЗДОИ от месечния бюлетин на ПДИ за ноември 2018.

Община Хасково
Номиниращ: Дима Димитрова

Системно не отговарят на запитвания, независимо дали са изпратени по е-поща, форма за контакти в сайта на Общината или по телефон. След поставяне на заграждение трудно допускат граждани в сградата на Общината. Среща с кмета е невъзможна, дават се часове след месеци, а същевременно никой не чака пред кабинета му. Липсва комуникация между Общинска администрация, кмет и граждани.

 

ВЪЗРАЖЕНИЕ:  Писмо от кмета на община Хасково Иван Беливанов във връзка с номинацията - получено на 26.09.2019

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.