За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2019 г.
>
Вързан ключ
Вързан ключ
КРИТЕРИИ

Критерии за оценка на номинациите в категорията "Най-абсурден/смешен случай за достъп до информация или решение по заявление за достъп до информация" няма. Съдържанието на решенията говорят сами по себе си за силата на номинацията.

 

Моля, спазвайте ограничението до 1 страница номинация.

 

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ)
Номиниращ: Росен Босев

КПКОНПИ трайно се противопостяват на всякакви опити за публичност и отчетност, като поведението им по запитвания по ЗДОИ не прави изключение. От няколко месеца институцията просто спря да отговаря на запитванията ми, като в същото време чинно изпълнява задължението си да препраща преписката при подаване на жалба до съда. Последното прессъобщение на страницата на комисията е от 05.06.2019 и то е наречено "опровержение" във връзка с изявления в интервю пред БНР и на пресконференция в БТА от ръководителя на правния екип на Програма "Достъп до информация" г-н Александър Кашъмов. В него институцията се опитва да обясни, че няма загубени дела по ЗДОИ, което обаче не отговаря на обективната истина.

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
Номиниращ: ПДИ

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2019, екипът на ПДИ подаде заявления за достъп до информация до 564 институции. Заявленията бяха подадени по електронен път. С тях бе поискано предоставяне на копие от отчета за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в съответната администрация през 2018, който включва и данни за направените откази и причините за това. Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) отказа да предостави достъп до отчета с мотив, че същият представлява подготвителен документ, който няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). Отказът на ДНСК е повече от абсурден, защото в него от една страна се твърди, че годишният отчет на заявленията по ЗДОИ не представлявал обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ и в същото време е посочено, че отчетът представлявал служебна обществена информация по чл. 11 от ЗДОИ, която е ограничена за достъп по чл. 13 от ЗДОИ. Да се чуди човек как са го измислили това служителите от ДНСК при положение, че институциите имат задължение да изготвят годишни отчети по ЗДОИ още от приемането на закона през 2000 г., а от 2008  имат задължение да публикуват тези отчети в секция „Достъп до информация“ на интернет страниците си.

 Прокуратура на Република България
Номиниращ: Доротея Дачкова, в. "Сега"

Макар да демонстрира публичност с показни акции и разпространяване на доказателства, държавното обвинение става все по-затворено. Предоставя се информация само и единствено, когато публикуването й би обслужило интересите на прокуратурата. В същото време има дела и преписки от обществен интерес, по които прокуратурата отказва информация. Като например случаите "Московски" или "Горанов".

 

В институцията не признават заявления по ЗДОИ, когато става дума за конкретни казуси, нито пък задействат процедура по разрешение на наблюдаващия прокурор по НПК.

 

В един от отказите си зам.- главен прокурор написа, че търсенето на информация за конкретен казус не отговаря на целите на Закона за достъп до информация - питащия да си състави собствено мнение за дейността на прокуратурата.

 

Говорителят на главния прокурор не отговаря на телефона си, нито на въпроси, зададени по имейл. 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.