За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2015 г.
>
Катинар
Катинар
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ"


1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активно публикуване

2. Липсваща, недостъпна и/или непълна секция „Достъп до информация“

3. Лоши практики при работа със заявления по ЗДОИ (включително мълчаливи откази)

4. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информация.Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Община Ловеч
Номиниращ: Цветан Тодоров, Ловеч

От февруари 2015 година Община Ловеч и г-н кмета в частност прекратиха редовните дотогава пресконференции в понеделник с журналистите на Ловеч. Вместо това се предпочита да се правят срещи с избрани журналисти, които работят в по-благосклонни към общината медии. Всичко това стана в контекста на няколко големи скандала за града – като отдаването на стоматологията под наем на частна фирма или пък "иновативния" ремонт на Покрития мост. В същото време служители на общината имат и работят едновременно в частни и анонимни сайтове, където се качват предимно общински информации. Такива са например lovechtoday.сom, който не бива да се бърка с другия сайт lovechtoday.eu на Павлин Иванов. Най-новият сайт е http://www.lovechonline.com.

По-късно излезе и информацията на Емилия Герганова, която сигнализира, че данните в сайта на общината lоvech.bg относно заявленията по ЗДОИ са доста съмнителни – не са отбелязани закъсненията, не се уведомяват навреме подателите и прочие. Тя е стигнала до тези изводи на базата собствения си опит. Цялата ситуация е дала повод за статии и коментари в местната преса, но промяна няма. Смятам, че тези действие водят до скриване на важна информация за гражданите на Ловеч и общината. Затова предлагам община Ловеч в лицето на кмета Минчо Казанджиев за номинацията за институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ)
Номиниращ: Ралица Кацарска, ПДИ

В периода 23 февруари – 23 март 2015 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 534 страници на 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) беше една от проучените институции. Член 2(3) от Правилника за организацията и дейността на КПУКИ гласи: "Дейността на комисията се осъществява на принципите на законност, публичност, прозрачност и политически неутралитет." Резултатите от цитираното проучване показват, че принципът на прозрачност и публичност съвсем не е спазен. КПУКИ не спазват и основни разпоредби на Закона за достъп до обществена инфромация, защото:

• Не приемат заявления по електронен път

• Няма даден електронен адрес

• Формата за контакт от интернет страницата не работи

• Няма годишен отчет по ЗДОИ

• Няма информация за административното звено, което отговаря за приемането на заявления.

Освен това, липсва и списък на служебната тайна.

 

Агенция за социално подпомагане, Министерство на труда и социалната политика и Министерски съвет
Номиниращ: Любомир Данков, Асоциация за детско развитие “Член 24”

За антинаграда предлагам Агенция за социално подпомагане (АСП), Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Министерски съвет (МС). Мотивите са следните.

 

През миналото лято, преди повече от година, попаднах на няколко интерпретации на проекта "И аз имам семейство" от няколко общини, примерно - http://ruse-bg.eu/uploads/files/PRESENTATION%2812%29.pdf

 

В тази интерпретация се вижда, че като мотиви за това, едно дете да бъде лишено от семейството си и настанено в приемна грижа са посочени абсолютно незаконни причини, такива, които са твърде неясни и твърде подходящи за злоупотреба, а така също и абсолютно идиотски причини - примерно идеята в приемни семейства да се настаняват деца на самотни родители без подкрепа от разширеното семейство. Тъй като контакта с МТСП, АСП и ДАЗД по тези въпроси е абсолютно безсмислен (от опит), решихме да се обърнем към Омбудсмана за съдействие - поне да координира някакви разговори върху проблемите, които очевидно са предизвикани от договорености между Република България и Европейския съюз, който съфинансира програмите за приемна грижа. Омбудсмана обаче препоръча да му представим копие от оригиналния проект, защото според него тези материали в интернет нямат достатъчна стойност.

 

Общественият интерес към тази информация би трябвало да е голям, тъй като в България се промъкват противозаконни политики, грубо нарушаващи правата на деца и родители и всеки може да бъде засегнат от това, макар че към момента се засягат предимно бедни хора, които не могат да противодействат по никакъв начин и обикновено не се разбира нищо за драмите им.

 

Преди година се обърнахме към МТСП с искане да ни се предостави копие от проекта "И аз имам семейство" по ЗДОИ. Изпратиха ни линк към съкратен вариант от няколко изречения и множество безполезни технически файлове и отказаха да дадат повече. С помощта на ПДИ се обърнахме към съда, мина заседание в началото на февруари 2015 и от тогава няма решение. Към министър председателя сме се обръщали няколко пъти, обърнахме внимание върху това, че една държава трябва да има достойнство и ако е взела някакви решения - да застане зад тях и да се опита да ги обоснове, а не да укрива информация. Отговор не получихме нито веднъж. Не сме изпращали искане под формата на заявление за достъп до информация до МС, защото процедурата изисква те да го препратят до АСП, от където ни отказват достъп.Колективна номинация за 30 общини
Номиниращ: Ралица Кацарска, ПДИ

В рамките на проучването, проведено в периода 23 февруари – 23 март 2015 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на 264 общини. До всички общини бяха изпратени електронни заявления с искане за предоставяне по електронен път на копие от заповедта за определяне на служител, който пряко да отговаря за предоставянето на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, както и длъжностната характеристика на съответния служител.

Какъв е резултатът?:

30 общини не отговориха на заявлението, изпратено по време на проучването на институционалните интернет страници през 2015 г. Това са: Община Баните, Батак, Белица, Борино, Бяла - област Русе, Венец, Горна Малина, Гоце Делчев, Годеч, Доспат, Елин Пелин, Земен, Златица, Ивайловград, Ихтиман, Калояново, Кърджали, Лом, Лясковец, Макреш, Малко Търново, Мъглиж, Неделино, Опака, Радомир, Сапарева баня, Хаджидимово, Царево, Шумен, Якимово.

Освен това, на Интернет страниците им:

• Няма секция "Достъп до Информация"

• Няма информация за административното звено, което отговаря за приемане на заявления

• Няма годишен отчет по ЗДОИ

• Няма вътрешни правила за достъп до информация 

Затова номинирам тези 30 общини за "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ". Номинацията е напомняне към тези общини за дължимата към обществеността отчетност и прозрачност, особено в невечерието на предстоящите местни избори. 

Министерство на земеделието и храните (МЗХ)
Номиниращ: Ралица Кацарска, ПДИ

В периода 23 февруари – 23 март 2015 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на 544 административни структури на изпълнителната власт. В рамките на проучването бяха подадени електронни заявления с искане за предоставяне по електронен път на копие от заповедта за определяне на служител, който пряко да отговаря  за предоставянето на обществена информация по ЗДОИ и длъжностната характеристика на съответния служител.

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) отказа да предостави информация като мотивът за това е абсолютно неоснователен – със заявлението се иска копие от документи, а не обществена информация по Член 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Според трайната практика на ВАС дали се иска конкретен материален носител на информацията или се иска описателно самата информация е ирелевантно за дължимостта й (Решение № 8969/2008 г. на ВАС, 5-членен състав и Решение № 2761/2011 г. на ВАС, 5-членен състав).

МЗХ изисква електронните заявления да бъдат подписани с електронен подпис, което е в нарушение както на ЗДОИ, така и на международните стандарти, защото:

  1. Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа определени реквизити, сред които не стои изискване за саморъчен подпис под заявлението.
  2. Член V, точка 2 от Препоръка (2002)2 на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно достъпа до официални документи гласят: ”Формалностите във връзка със заявленията трябва да бъдат сведени до минимум.”  

Трето поред проучване на институционалните интернет страници МЗХ продължава да няма обособена секция за Достъп до информация и годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ.Затова номинирам Министерство на земеделието и храните в категорията „Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ“.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.