За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2015 г.
>
Журналист
Журналист
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Най-добри журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация" са:


1. Темата за достъпа до информация предмет ли е на публикацията?
2. Обществена значимост на темата на публикацията
3. Използван ли е ЗДОИ за разкриване или за потвърждаване на факти?
4. Професионално качество
5. Ефект от публикацията

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Ана Благова, Дневник
Номиниращ: Дневник
Спас Спасов, кореспондент на в. Дневник и в. Капитал във Варна
Номиниращ: Дневник

"Карай своя велосипед!" за 400 хил. лв.

Темата за достъпа до информация е предмет на публикацията.
Та е с висока обществена значимост, тъй като разкрива каналите за влияние върху редакционната автономност на регионалните меди през финансирането им със средства по европейски проекти. 
За разкриването и потвърждаването на фактите е използвана процедурата за достъп до информация по ЗДОИ със съдействието на адв. Кирил Терзийски от ПДИ.

 

Директорът на МВР - Варна, действително е бил наказан "за неизпълнение на служебните задължения"

Темата на публикацията засяга системата за контрол върху качеството на полицейската работа и изпълнението на служебните задължения от страна на редовия и управленски състав в системата на МВР. Това определя и нейната обществена значимост.
За разкриване и потвърждаване на фактите в текста е използван ЗДОИ.

 

Общинско дружество във Варна с 9 млн. лв. дългове "засекрети" рекламни договори

Темата за достъпа до информация е предмет на публикацията, тъй като разкрива опитите за укриването й от страна на общинско дружество?

Обществената значимост на публикацията се определя от това, че тя касае косвеното разходването на публични средства от страна на общинско търговско дружество, субсидирано през бюджета на Варна.

За разкриване и потвърждаване на фактите, изложени в текста е използван ЗДОИ.
На по-късен етап, в следствие на публикацията и при повторно подаване на заявление по ЗДОИ исканата информация все пак беше предоставена.

 

"Стадион Варна" ли? Не знам, не чух, не видях...

Темата за достъпа до информация е предмет на публикацията.
Обществена значимост на темата се определя от обема на апортната вноска – 136 дка общински терени във Варна, направено при учредяването на търговско дружество между местната администрация и „Химимпорт". Друг фактор в полза на значимостта на темата е високата стойност и важността на проекта за градски стадион, който е трябвало да реализира дружеството. 
За разкриване и за потвърждаване на фактите, изложени в публикацията е използван ЗДОИ.

Няколко месеца след публикацията беше шумно обявен предстоящ „рестарт" на проекта за строителството на новия градски стадион във Варна, но до момента развитие по него няма.

 

Колко струва загубата на Варна в конкурса за Столица на културата 2019

Темата за достъпа до информация е предмет на публикацията.
Обществена значимост на темата се определя от това, че тя разкрива безотговорността на общинската администрация във Варна при харченето на публични средства за култура.

Като последица от тази безотговорност Варна загуби надпреварата в конкурса за Европейска столица на културата през 2019г.
За разкриване и потвърждаване на фактите в текста е използван ЗДОИ.

 

Над 1.2 млн. лв. са нужни за ремонт на варненските камери

Обществена значимост на темата на публикацията е в разкриването на безстопанственото отношение на общинската администрация във Варна към най-модерната и най-скъпата система за видеонаблюдение в страната на стойност близо 10 млн. лв.

Темата е важна и с това, че засяга липсата на грижа от страна на администрацията към сигурността на гражданите, които трябва да гарантира, како и към собствеността й.
За разкриване или за потвърждаване на фактите в текста е използван ЗДОИ.
Скоро след публикацията бяха предприети действия за възстановяване на контакта между партньорите в публично частното дружество „Варна Ефкон", което е собственик на системата. Започна търсенето на финансиране за ремонта й, но до този момент резултат не е обявен.Красен Николов, журналист от Медиапул
Номиниращ: Стефан Ангелов

Номинирам Красен Николов от Медиапул за публикациите му, уличаващи системните злоупотреби в разрешаването и използването на СРС.

1. Темата за достъпа до информация предмет ли е на публикацията?

Да, макар и да не е на първи план. В статиите "Едно СРС за 36 000 лева или как правителството "засекрети" публичен доклад за подслушването" и "Новият контрол върху подслушването – пет тайни сигнала срещу 1.5 млн. разходи" е изобличена практиката на институциите (МС, ДАТО, ДАНС и Националното бюро за контрол върху СРС) да отказват достъп до пълните годишни доклади за СРС, а да публикуват само "публични доклади" в "подходяща форма", като понякога личи и разногласие между самите институции.

2. Обществена значимост на темата на публикацията

Всички номинирани публикации ясно показват злоупотреби и нарушения на законодателството за СРС, както в конкретния случай "Червей", така и на системно ниво. Личи и липса на комуникация и координация между отделните институции и власти. Всичко това води до изводи за незаконно прилагане на СРС от държавните органи и неоправдано нарушаване на основните права на голяма група граждани, срещу които незаконно се прилагат СРС.

3. Използван ли е ЗДОИ за разкриване или за потвърждаване на факти?

Да. В подготовката на всички посочени публикации е търсен достъп до обществена информация. Получените данни са анализирани и залегнали в основната аргументация на текстовете. Търсенето на достъп до обществена информация е системно и авторът надгражда данните от получената постепенно информация в разкриването и описването на многобройни "пробойни" в режима и прилагането на СРС.

4. Професионално качество

Като обикновен читател и юрист, намирам публикациите за интересни, информативни и добре аргументирани.

5. Ефект от публикацията

След анализирането и разгласяването на получената чрез ЗДОИ информация около случая "Червей" ВСС се е самосезирал и е бил сезиран от министър Христо Иванов. Очаква се негово произнасяне, свързано с отговорността на съдиите от СГС, давали разрешения за СРС. Освен това, статията "Стотици "червеи"… сама разказва: "Скандалът доведе до отстраняването на шефката на градския съд (Владимира Янева – бел. номиниращия), а и индиректно до оставките на председателя на ДАНС Владимир Писанчев и главния секретар на МВР Светлозар Лазаров. Прокуратурата пък досега повдигна обвинения на Янева – за издаването на четири незаконни разрешения за СРС в рамките на скандалната разработка, както и на бившия шеф на "Вътрешна сигурност" в МВР и настоящ зам.-ръководител на звеното за подслушване в ДАНС Тодор Костадинов – за това, че е посочил в мотивите към исканията си за СРС неверни обстоятелства."

Публикации:

Едно СРС за 36 000 лева или как правителството "засекрети" публичен доклад за подслушването, Красен Николов, Медиапул, 24.03.2015

Новият контрол върху подслушването – пет тайни сигнала срещу 1.5 млн. разходи, Красен Николов, Медиапул, 11.04.2015

Стотици "червеи" лъснаха в Софийския градски съд, Красен Николов, Медиапул, 08.05.2015

ВСС бездейства за "червеите" в Софийския градски съд, Красен Николов, Медиапул, 02.06.2015Доротея Дачкова, в. "Сега"
Номиниращ: Диана Банчева, ПДИ

Номинирам Доротея Дачкова, в. „Сега“, в категорията "Най-добри журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация", заради активното, систематично и резултатно използване на Закона за достъп до обществена информация в търсенето и получаването на информация от различни институции в правораздавателната система – МВР, ВСС, Прокуратурата на РБ, Върховна касационна прокуратура, районни съдилища. Решително защитава правото си на достъп до информация в съда, за да доведе докрай битката за информация по общественозначими теми. За тази й упоритост, тя бе наградена със „Златен ключ“ в категорията през 2013г. През изминалата година с помощта на ПДИ, Доротея Дачкова води няколко дела срещу откази да й бъде предоставен достъп до информация и публикува критични журналистически статии по съответните теми.

Съдът принуди ВСС да даде информация за Пеевски (относно магистратския статут, атестацията и броя на разследванията, по които е работил депутата Делян Пеевски като следовател).

Отказът на Председателя на Районния съд в Пловдив от миналата година да предостави информация за броя на подадените искания за отмяна на банковата тайна по и-мейл е отразен в статията Стотици искания за сваляне на банковата тайна гледат съдилищата. А казусът поставя въпросът за незаконосъобразността на искането на институциите подадените по имейл заявления да са с електронен подпис: Не е законно да се изисква е-подпис за достъп до информация и Шеф на съд упорства, че трябва е-подпис за достъп до информация.

Доротея търпи и последиците от своята активна журналистическа работа. След като публикува статия, въз основа на получена по ЗДОИ информация от Прокуратурата - Прокуратурата назначи без конкурс роднина на член на ВСС, тя спира да получава прессъобщения от институцията.

Петър Нанев, bTV
Номиниращ: Диана Банчева, ПДИ

Номинацията за журналиста Петър Нанев от bTV е за разследването „Необяснимо бездействие“, излъчено в bTV Репортерите на 22.02.2015 г.

Въз основа на документи, получени по Закона за достъп до обществена информация, Петър Нанев разкрива злоупотреба за милиони левове в резултат на сключен договор между Военномедицинска академия и фирмата „Дерма Прим“. Разследването се основава на информация от Одитен доклад  от август 2014 г. на ВМА, извършен от Министерството на отбраната, сключеният договор, както и засичания с информация от Търговския регистър. Журналистът отразява позициите на всички засегнати страни в предаването.

В резултат на излъченото разследване на Петър Нанев, в рамките на една седмица, бившият директор на ВМА, подписал въпросния договор, ген. Стоян Тонев подава оставка като председател на здравната комисия в парламента и като депутат от ГЕРБ. Повдигнато му е обвинение за умишлена безстопанственост и сключване на неизгодни за лечебното заведение договори.

Настоящият директор на ВМА ген. Николай Петров прекратява договорите с фирми за ползване на медицинска техника (ВМА прекратява договорите си с частни фирми, 01.03.2015). Прекратени са и договорите за услуги, сключени с външни фирми, за които болницата е плащала повече, отколкото за лекарства.„Господари на ефира“, Нова ТВ
Номиниращ: Диана Банчева, ПДИ

Екипът на „Господари на ефира“ използва Закона за достъп до обществена информация, за да получи информация по случай за полицейско насилие, показано в предаването на 7 април 2014: https://youtu.be/CEv39711anI. Случаят касае задържане на момиче и момче, станали жертви на полицейски произвол, а после – обвинени в насилие над полицай.

„Господари на ефира“ показват видеозапис от ареста, в който се вижда, че доказателствата по случая са манипулирани. В резултат от предаването инспекторатът на МВР извършва проверка и установява, че става въпрос за инсценировка от страна на полицая. От МВР съобщават с прессъобщение, че са образувани дисциплинарни производства.

След нов репортаж, излъчен на 08.06.2015 в „Господари на ефира“ (https://youtu.be/KVNcaOu92bY), МВР изпраща прессъобщение, в което се посочва, че според дисциплинарно-разследващия орган „няма достатъчно доказателства за нарушение на служебната дисциплина …” от страна на въпросния полицай.

След консултация с ПДИ, „Господари на ефира“ искат достъп до доклада на дисциплинарно-наказващия орган, в който е установено, че няма достатъчно доказателства за нарушение на служебната дисциплина и заповедта на директора на СДВР, с която се налага въпросното наказание.Никола Лалов и Мартина Бозукова, Медиапул
Номиниращ: Ралица Кацарска, ПДИ

Провокирани от разследването на Петър Нанев (bTV) „Необяснимо бездействие“, през месец април 2015 г. Никола Лалов и Мартина Бозукова, журналисти от Медиапул, подават заявление за достъп до обществена информация до Министерство на отбраната, с което искат одити на Военномедицинска академия (ВМА) от 2008 г. насам. Задълбочили търсенето на информация по казуса, журналистите разкриват фрапантни случаи на нагласени обществени поръчки, проведени от ВМА, сключването на редица неизгодни договори не само за приютяване на частни клиники, но и за външни услуги като хранене, чистене, ремонти. Множеството нарушения, констатирани в одитните доклади, стават достояние на широката общественост посредством публикациите в Медиапул. Публикациите имат 13 959 прочитания и са препечатани най-малко в 5 онлайн издания. Това потвърждава широкият медиен и обществен отзвук на информацията, получена чрез ЗДОИ.  

Публикации:

ВМА – перфектна машина за източване на държавни пари в частен интерес, 1 април 2015

Фирма е била абонирана да храни, мие прозорци и чисти във ВМА по „златен“ ценоразпис , 2 април 2015  Юлиан Христов, OFFNews
Номиниращ: Диана Банчева, ПДИ

Журналистът Юлиан Христов от онлайн медията OffNews използва Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), както за събиране на данни за всекидневната си репортерска работа, така и за да проведе свои разследвания. Юлиан Христов ефективно популяризира правото на достъп до информация чрез множеството публикации, в които се заявява използването на ЗДОИ. Отразява дебата по промени на закона ( Адв. Александър Кашъмов: У нас тайните се оказаха по-важни от публичната информация).

През изминалата година търси информация от МВР за нарушенията на пътя, извършени от служители в държавната администрация: МВР крие кои са хулиганите на пътя в държавната администрация.

Както и от Националната служба за охрана (НСО) за процедурите и критериите за доставка на радиостанции: НСО налива 1 млн. лв. за радиостанции без конкурс.

С подаване на заявление по ЗДОИ до Държавната комисия по сигурност на информацията установява, че Комисията не разполага с информация за разсекретените или унищожени документи от архивите на специалните служби, които са с изтекъл срок на класификация: Досиетата на прехода остават най-пазената тайна от службите.

На фона на намаления бюджет и растящите разходи на Министерство на отбраната, журналистът разследва броя на назначените повторно пенсионери в администрацията на МО и размера на бюджетните средства, които отиват за заплати на такива „кадри“: Въпреки реформата, пенсионери още точат военния бюджет.

Още в началото на 2015 търси информация за разходите по участието на Въоръжените сили за охрана на българската граница при засилване на бежанския поток: 400 хил. лв. на месец ще струва армията на границата.

Други теми от обществен интерес, по които Юлиан Христов използва ЗДОИ, за да получи и оповести информация са:

По-отдавнашен случай, в който Юлиан Христов води докрай битката за достъп до информация, като с помощта на ПДИ води и дело, бе свързан с разрешителното на Волен Сидеров за оръжие, след като Сидеров демонстративно се яви с него пред протестиращите пред Парламента през лятото на 2013. Случаят е описан на страницата „Достъп до информация и журналистически разследвания“.

Здравка Маслянкова, журналист от в. "Янтра Днес" - Велико Търново
Номиниращ: Дарина Палова

Благодарение на разследването "Хлopнa бoмбa цъкa в Гopнa Оpяхoвицa" на журналистката Здравка Маслянкова от в "Янтра ДНЕС" – Велико Търново, направено с помощта на Закона за достъп до обществена информация, беше спряно изграждането на завод за хлор в Горна Оряховица.

 

Темата беше проследена в няколко публикации на изданието от есента на 2014 г. Плановете на фирмата-инвеститор са да направи производствена база за голямо количество течен хлор - близо 15 000 тона годишно, като съгласно Закона за опазване на околната среда това прави предприятието с висок рисков потенциал. Опасното производство трябваше да бъде разположено на по-малко от километър от две училища, болницата и жилищни квартали в града. Новината за строителството на завода доведе до ескалация на напрежението в града, своевременно е сформирано протестно движение "Антихлор" и изпратена петиция до отговорните институции, а протестната подписка събира подкрепата на над 3000 граждани.

 

Документите, получени по ЗДОИ, показаха, че години наред дружеството е осъществявало дейност в собствената си складова база за химикали в Горна Оряховица с множество нарушения на действащото законодателство. Оказа се, че базата е работила незаконно, без да е била въвеждана в експлоатация и въпреки проверките на редица институции. В резултат на разследването и публикуваната информация за разкритите нередности на страниците на в. "Янтра ДНЕС", както и благодарение на активните граждански действия срещу строителството на завода, в края на 2014 г. фирмата-инвеститор оттегли инвестиционното си намерение. Здpaвкa Мacлянкoвa e нocитeл нa нaгpaдaтa "Чернopизeц Хpaбъp" през 2008 г. за регионална журналистика, през 2009 г. получава Гoдишнaтa нaгpaдa нa СБЖ, а през 2015 г. получи приз за разследваща журналистика на фондация "Радостина Константинова".

 

Публикации:

Хлopнa бoмбa цъкa в Гopнa Оpяхoвицa, Здравка Маслянкова, в. "Янтра ДНЕС", 13.10.2014

В Горна Оряховица започнаха протести срещу завода за хлор, Здравка Маслянкова, в. "Янтра ДНЕС", 25.11.2014

В Гopнa Оpяхoвицa зaпoчнaхa пpoтecти cpeщy зaвoдa зa хлop

Моля, цитирайте откъде е взета статията!

Инвecтитopът нa зaвoдa зa хлop в Гopнa Оpяхoвицa пpизнa: “Хopaтa имaт пpaвo дa ce пpитecнявaт, нo нeщaтa мoжe дa ce пpoмeнят”, дравка Маслянкова, в. "Янтра ДНЕС", 27.11.2014

Слeд paзcлeдвaнeтo нa “Янтpa ДНЕС” и пocлeдвaлaтa ecкaлaция нa гpaждaнcкo нaпpeжeниe “Кoнтинвecт” ce oткaзa oт зaвoдa зa хлop в Г. Оpяхoвицa, Здравка Маслянкова, в. "Янтра ДНЕС", 11.12.2014

В Гopнa Оpяхoвицa зaпoчнaхa пpoтecти cpeщy зaвoдa зa хлop

Моля, цитирайте откъде е взета статията!
В Гopнa Оpяхoвицa зaпoчнaхa пpoтecти cpeщy зaвoдa зa хлop

Моля, цитирайте откъде е взета статията!28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.