За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2013 г.
>
Катинар
Катинар
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ"


1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активно публикуване

2. Липсваща, недостъпна и/или непълна секция „Достъп до информация“

3. Лоши практики при работа със заявления по ЗДОИ (включително мълчаливи откази)

4. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информация.Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Община Търговище
Номиниращ: Красимир Русев

Община Търговище е институция, която усилено и последователно в годините укрива информация за своята дейност. Досега по Закона за достъп на информация съм подал десетки заявления, но от тях имам отговор само на две. Чрез съдебната система успях да получа две решения в моя полза, но използвайки различни юридически хватки – обжалвания и др., все още не съм получил достъп до информация. Има и неуважение от страна на Община Търговище на решение на Върховния административен съд, който постанови да ми бъде даден достъп до информация.

Във всичките случаи става въпрос за обекти, за които има надделяващ обществен интерес. Като пример ще посоча договора на Община Търговище с фирма „Агродимекс” за закупуване и облагородяване на сграда в един от градските паркове. Друг пример, в който водя дела с общината, е даденият терен за обществен паркинг на местна фирма. И в двата обекта все още няма нищо построено, нито облагородено, а паркингът действа само на книга. Във всички случаи смея да твърдя, че действайки по този начин, те прикриват ангажименти на близки до тях фирми, фирми на приближени до тях лица - собственикът на фирма „Агродимекс” Емил Димитров е втори мандат общински съветник от управляващата в града БСП, както и председател на комисията по ТСУ.

 

Последното решение за отказ на достъп до информация от Община Търговище е от 16 септември 2013 г. Става дума за замяна на около 200 декара земи от общинския поземлен фонд, където трябваше да бъде изградено вилно селище с къщи за почивка. Това обаче не се случва вече седма година. Оправданието на зам.-кмета Диян Дечев, който е подписал решението за отказ е, че информацията касае трети лица, които не са съгласни с достъпа до информация. Естествено, че няма да са съгласни, нали е в техен интерес!?

 

Публикуваме полученото на 25.09.213 г. писмо от Кмета на Община Търговище и приложенията към него в отговор на горната номинация и поканата за присъствие на церемонията за Деня на правото да знам - 28 септември 2013 г.:

1. Писмо от д-р Красимир Мирев, кмет на Община Търговище

2. Приложение: Справка за 2013 г. по ЗДОИ

3. Приложение: Справка за 2012 г. по ЗДОИ

4. Приложение: Справка за 2011 г. по ЗДОИ

5. Приложение: Справка за 2010 г. по ЗДОИ

6. Приложение: Начална страница от сайта на Община Търговище

Главен прокурор на Република България
Номиниращ: Росен Босев

Избраният в края на 2012 г. главен прокурор Сотир Цацаров въведе обструкции, които затрудняват подаването на заявления за достъп до обществена информация. Така например беше въведено задължението при подаване на заявление по ЗДОИ в информационния център на прокуратурата да се снема самоличност на подателя на заявлението. Ако той е различен от подписалия се под заявлението, неговите лични данни се преписват от личната му карта на самото заявление. Сотир Цацаров отказа достъп до три доклада свързани със различните скандали с прилагането на СРС - от 1999 г., от 2006 и от 2013 г., без да излага мотиви за това. Отделно от това прокуратурата влоши и политиката си за работа с медиите, като съгласно издадена от г-н Цацаров инструкция се забранява разкриването на името на наблюдаващия прокурор по дела с обществен интерес. В същото време съгласно разпоредбите на НПК само наблюдаващия прокурор може да преценява каква информация може да се изнася от досъдебното производство

Национална агенция за приходите
Номиниращ: Стефан Ангелов

Номинирам НАП за наградата "Катинар", заради упоритостта на институцията да не приема по електронен път заявления за достъп до информация, освен ако не са подписани с електронен подпис. По време на проучването на ПДИ Граждански одит на активната прозрачност 2013 изпратих заявление за достъп до информация от личната си служебна електронна поща, но без електронен подпис. Служител от Информационния център на НАП ми изпрати две писма с обяснения как би трябвало, според техните Вътрешни правила, да подам заявление с квалифициран електронен подпис на адреса nap@nap.bg. Изпратих заявлението си и на този адрес. Последва отказ за регистрация на подаденото заявление, заради липса на електронен подпис. Пратих становище, обясняващо липсата на задължение за използване на електронен подпис и как тази допълнителна процедура всъщност ограничава незаконно правото на достъп до информация. От nap@nap.bg отказаха регистрация. От Информационния център отговориха с друго становище, твърдящо че изискването за ел. подпис е законосъобразно. В крайна сметка ми бе отказано приемането на заявлението по ел. път без ел. подпис и то остана без отговор по предмета си. Изискването за подписване с електронен подпис на заявления, подадени по електронен, съдържащо се в Указанията по прилагането на ЗДОИ от служителите на НАП (http://www.nap.bg/page?id=235), представлява допълнителна административна тежест върху упражняването на правото на достъп до обществена информация. Като такава изискването е допълнително, ненужно и съответно незаконно ограничение на прилагането на това индивидуално право.

 

Електронният подпис е инструмент, чието придобиване струва пари и който не е нужен на гражданите във всекидневния живот. Нещо повече, дори деловата му употреба е сравнително ограничена, имайки предвид нивото на използването му в гражданския оборот и използването му в "електронното" правителство. Далеч не всички граждани притежават електронен подпис. А, със сигурност всички граждани са обекти на данъчната система.

Министерски съвет - кабинетът "Орешарски"
Номиниращ: Росен Босев

Преди четири години с идването на власт на ГЕРБ Бойко Борисов създаде организация стенограмите от заседанията на Министерски съвет да се качват на специализиран сайт. Решението беше издържано в харакетерния народно-популистки стил на Борисов - от една страна разобличи механизмите на Тройната коалиция и по този начин удари БСП, а от друга - създаде още един канал за комуникация и себепоказване - ясно осъзнавайки, че стенограмите ще се четат, Борисов говореше това, което иска да бъде чуто от хората.

 

Въпреки всички тези уговорки създаването и поддържането на сайта pris.government.bg беше стъпка напред в достъпа до информация.

 

Още с идването си на власт обаче, кабинетът "Орешарски" на практика уби стенограмите - такива се качват формално, но те са изпразнени от съдържание. Решенията се взимат без дебат, а разискванията са оставени за оперативните заседания. Отделно от това се вижда, че на сайта не се качват и други административни актове на МС, като разпореждания например. Паралелно с това кабинетът Орешарски отказа да прилага и приетите от служебния кабинет правила за депозитите на държавните фирми и по този начин скри информацията за това в коя банка са депозитите въпреки очевидния обществен интерес и опасенията, че те са концентрирани в една банка.

Водоснабдяване и канализация ЕООД - София
Номиниращ: Светла Василева

Номинирам "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - София, В и К операторът на Софийска област и страницата им за категория "Катинар". От страницата на държавното дружество нищо не може да се разбере, дори името на управителя. Няма финансови отчети. Няма екип. Информацията, изисквана от ЗДОИ въобще отсъства, все едно такъв закон не съществува или ако съществува, дружеството не се разпознава за задължено лице.На своето първо заседание, журито за Деня на правото да знам, определи постъпилата на 13.09.2013 номинация на Водоснабдяване и канализация ЕООД - София за "Катинар" за неоснователна, тъй като дружеството не е от кръга субекти по ЗДОИ, задължени да публикуват определени категории информация в Интернет.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2024 Фондация ПДИ. Всички права запазени.