За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2021 г.
>
НПО
НПО
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефект
4. Информация, получена по ЗДОИ, използвана ли е в доклади и други издания на НПО-то?Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Български хелзинкски комитет
Номиниращ: Доротея Дачкова, в. Сега

Българският хелзинкски комитет (БХК) е сред организациите, които активно ползват възможностите на ЗДОИ, за да правят институциите по-прозрачни и отчетни.

 

В последните месеци БХК публикува "Списък на влезлите в сила и действащи инструкции и указания на главния прокурор на Република България, издадени по силата на чл. 138, т. 6 от Закона за съдебната власт", получен след постоянство по темата и съдебна битка.

 

БХК е и сред организациите, които не оставиха темата за полицейското насилие по време на антиправителствените протести и търсиха докрай информация за наказанията на полицаите, превишили властта и правата си срещу гражданите. ("Няма нито едно уволнение за полицаите, малтретирали протестиращи на 10 юли 2020 г.")

 

И двете теми са от обществено значение. 

 

От началото на мандата на действащия главен прокурор БХК е подал до прокуратурата десет заявления по ЗДОИ и е водил дела срещу получените 10 отказа. Всички откази са отменени от съда. (За справка: Номинация за анти-награда за Прокуратура на Република България)

 

 

Фондация "Четири лапи"
Номиниращ: ПДИ

Номинираме Фондация "Четири лапи" за Златен ключ в категория "НПО" за активното търсене на информация по ЗДОИ в усърдната им работа за защита на животните в България.


Близо една година продължи съдебното дело на "Четири лапи", с помощта на ПДИ, срещу Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), която се увенча с успех за природозащитниците. 


В началото на 2020 фондацията се свързва с ПДИ във връзка с отказ на заявления за достъп до обществена информация до БАБХ. Търсени са данни за транспорта на живи селскостопански животни от и към България. Конкретните въпроси в заявленията се отнасят до регистрираните в системата TRACES продължителни превози на живи селскостопански животни (TRACES e Система за трансевропейска мрежа, която нотифицира, сертифицира и проследява вноса, износа и търговията с животни и животински продукти). Следва частичен отказ от директора на БАБХ с аргументи, които впоследствие биват атакувани в съда, а делото - спечелено.  

 

Във втория брой на информационния бюлетин на ПДИ за 2021 г., адв. Стефан Ангелов коментира този случай в публикацията си "Длъжен ли е държавният орган да съхранява информацията, която трябва да предостави?". Адв. Кирил Терзийски прави обзор на делото в съдебните новини на броя.

 

През 2020 екипът на Фондация "Четири лапи" изпрати заявления по ЗДОИ и до общините в България, за да анализира как изпълняват вменените им в закона дейности за безстопанствените кучета и домашните любимци. 

 

 

Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ)
Номиниращ: ПДИ

Номинация за активното използване на ЗДОИ при събиране на информация за проверките във фермите за норки, мерките срещу COVID-19, състоянието на обектите за отглеждане на други животни като лисици, нутрии и др.

 

Сдружението печели и дело срещу отказ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да предостави информация за проведените проверки и резултати от лабораторни изследвания за разпространението на COVID-19 и вируса SARS-CoV-2 във фермите за норки. Главният секретар на БАБХ предоставя информация за една проверявана ферма и отказва за друга с мотив търговска тайна и липса на съгласие от трето засегнато лице. С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред АССГ. Отказът е отменен от съда, който приема че е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на достъп до исканата информация.

 

Спечеленото дело е отразено в Брой 3 (207) 2021 на бюлетина на ПДИ.БИПИ (Български институт за правни инициативи)
Номиниращ: ПДИ

 

Номинираме БИПИ (Български институт за правни инициативи) за наградата „Златен ключ“ за разследването как се изразходват средствата, получени за справяне с COVID-19. 

 

На 17 февруари 2021г. БИПИ подава заявление за достъп до информация с 8 въпроса до УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, с което иска да разбере в периода 13.03.2020г.-31.01.2021г. колко и какви средства е получила болницата, колко пациенти са преминали за лечение, колко и какъв персонал „на първа линия“ са получили допълнителни средства във връзка с пандемията от COVID-19. Тъй като в 14-дневния срок отговор не е получен, с подкрепата на ПДИ е подадена жалба срещу мълчалив отказ.

 

Резултатът от разследването е спечелено дело и Наръчник „Стъпка по стъпка: по следите на парите за справяне с COVID-19“

 

С Решение № 4948/23.07.2021 на АССГ мълчаливият отказ е отменен и преписката е изпратена на директора на „Пирогов“ за изрично произнасяне по заявлението. Налага се извод, че мълчаливият отказ за произнасяне по заявление, подадено по реда на ЗДОИ, е недопустим. Съдът приема, че УМБАЛСМ „Пирогов“ безспорно е задължен субект в качеството на публичноправна организация (лечебно заведение) по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. 

 

Наръчникът съдържа практически стъпки, които ще подпомогнат активните граждани да осъществяват контрол върху разходването на средства, така че те да се използват ефективно. Отделено е внимание на ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация) като важна стъпка в процеса  на разкриване на злоупотреба с публични средства.  

 

 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2023 Фондация ПДИ. Всички права запазени.