За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2018 г.
>
НПО
НПО
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ" са:

 

1. Последователност при търсенето на информация
2. Упоритост – използвани ли са докрай всички процедури по ЗДОИ?
3. Обществен ефект
4. Информация, получена по ЗДОИ, използвана ли е в доклади и други издания на НПО-то?Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Български институт за правни инициативи /БИПИ/
Номиниращ: Теодора Гандова, НПО Линкс

От 2011 година Български институт за правни инициативи /БИПИ/ работи по теми, които са свързани с постоянно използване на ЗДОИ. В частност, БИПИ наблюдава назначенията на административните ръководители –председатели и на другите лидерски позиции в органите на съдебната власт, а от 2014 г. и назначенията на ръководителите на независимите надзорни, контролни и регулаторни органи от страна на Народното събрание. Тези дейности на БИПИ са подчинени на усилията на организацията да се въведат прозрачни, почтени и отговорни назначения на лидерския корпус на институции, които изграждат демократичната инфраструктура в страната, отговарят за реализирането на политики в множество сектори и управляват милиарди публични средства.

 

Основната част от работата по наблюдение на назначенията включва публикуването на публични представяния (профили) на кандидатите за една или друга позиция. Профилите съдържат публична информация, която е организирана в удобен вид, така че гражданите да могат да се запознаят с личността на хората, които са номинирани за съответната управленска позиция. В голяма степен събирането и обработването на тази информация е свързано с активно ползване на ЗДОИ.

 

През годините БИПИ натрупа значителен опит в прилагането на ЗДОИ като освен във връзка с дейностите им по граждански мониторинг, БИПИ използва активно закона и в други свои инициативи. Последно, организацията събра информация по реда на ЗДОИ от 19 държавни институции относно това дали са получавали жалби и сигнали за корупция и злоупотреба с власт и как са процедирали. Сред запитаните институции бяха Министерски съвет, НАП, НЗОК, АПИ, ДАНС, КЗП, КЗК и др.

 

В резултат на получените отговори и събраната допълнително информация, беше изготвен доклад "Защо да сигнализирам" достъпен на - http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/2018-06-14_public.pdf

 

Прилагането на ЗДОИ от страна на БИПИ не се изчерпва само с изискване на информация. В случаите на отказ, БИПИ винаги обжалва и към настоящия момент, организацията няма загубено дело. Сред институциите, срещу които БИПИ е печелил дела са Инспектората към ВСС и МВР. Последното спечелено дело е срещу кмета на СО по обжалван отказ за предоставяне на декларация за конфликт на интереси / реш. 4305/2018 г. на ВАС, с което се потвърждава реш. 6822/2016 г. на АССГ/. По всички дела БИПИ работи активно с Програма "Достъп до информация".

 

Резултатът от постоянството на БИПИ да изисква публична информация и да доведе процедурата до край има висока обществена полза, защото чрез водените дела се утвърждава постоянна съдебна практика, чрез която декларациите за конфликт на интереси се определят като обществена информация. Макар и продължително във времето, съдебното производство показва, че има смисъл организации и граждани да търсят правото си за достъп до информация. Този механизъм на правовата държава е един от начините да се накарат институциите да вършат работата си – законно, прозрачно и с отговорност пред гражданите. Резултатите на БИПИ водят и до положителни нормативни изменения. В следствие на настоятелните искания на БИПИ, Висшият съдебен съвет въведе завишен стандарт при избора на административни ръководители чрез създаване на специализирана секция в сайта на ВСС, която следва модела на профилите от Инициативата за прозрачни съдебни назначения. Народното събрание пък, въведе чрез Правилника си задължение да приема процедурни правила за всеки избор и въпреки продължаващата формалност и често неспазване на сроковете, това е първата стъпка към повишаване на прозрачността при парламентарните назначения.

 

Медийни публикации за някои процедури по избор:

Избор на Антикорупционната комисия: http://bnr.bg/post/100933039/t-slavev-antikorupcionnata-komisia-trudno-shte-poluchi-obshtestveno-doverie-zaradi-useshtaneto-za-predreshenost-v-izbora

Избор на КЗК: https://www.bloombergtv.bg/video/petar-slavov-i-teodor-slavev-za-izbora-na-novo-rakovodstvo-na-kzk

Избор на ВСС: https://www.youtube.com/watch?v=uQMZRpBCaTQ  

Избор на КЗК, СЕМ, КРС: https://www.dnevnik.bg/analizi/2016/02/23/2709368_parlamentarno_bjuro_po_truda/

Защо да сигнализирам?: http://www.bili-bg.org/11/793/news_item.html  http://bnr.bg/post/100985309/265-signala-za-korupcia-ot-grajdani-sa-poluchili-19-institucii-prez-2016-gАсоциация на парковете в България
Номиниращ: д-р инж. Александър Дунчев

Асоциацията на парковете в България (АПБ) продължава да е една от най-активните природозащитни организация по използването на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). През последните две години от АПБ са изпратени близо 100 заявления за достъп до обществена информация до различни национални и регионални институции. Противно на очакванията, повечето заявления на АПБ не касаят търсене на информация за състоянието на околната среда, а касаят разкриване на системни случаи на непрозрачно управление, злоупотреби или бездействие на компетентните институции, от които се очаква да защитават обществения интерес и природата.

 

След множество заявления до Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" са получени копия на всички разрешителни за водовземане в полза на концесионера на ски зона Банско в Национален парк "Пирин" от 2001 до 2018. Предоставените документи са използвани за анализ доколко за производството на изкуствен сняг се ползва повече вода от разрешеното (https://www.facebook.com/notes/zornitsa-stratieva/схемата-на-ски-зона-банско-в-милиони-лева-на-сезон/10156219344703498/), което нанася както съществени екологични, така и финансови щети на държавата.

 

Въз основа на заявления по ЗДОИ до областните администрации е извършен анализ на нормативно регламентираните им задължения по Закона за биологичното разнообразие. Резултатите от анализа показват, че областните управи не са надеждни структури за опазване на природата и нямат никакъв опит в управлението на мрежата Натура 2000. Позовавайки се на данните, получени по ЗДОИ по време на проведени срещи, е отправено становище до МОСВ във връзка с изпълнявания от министерството проект "Управленски подход за мрежата Натура 2000", с което е предотвратено крайно опасното за природата предложение областните администрации да представляват националния орган за управление на мрежата Натура 2000 в България.

 

По реда на ЗДОИ са събрани доказателства за противоречивата практика на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) да уволнява неудобни служители (в случая директора на Природен парк "Русенски Лом") чрез субективни мотиви за неприлагане правилата на Закона за вътрешния одит (ЗВО). От получената информация е установено, че нито една административна структура на ИАГ не изпълнява правилата, описани в ЗВО.

 

Текущо от АПБ се води само едно дело по реда на ЗДОИ. То е заведено срещу единствения мълчалив отказ на държавна институция в изминалия двегодишен период. Отказът е на Министерството на младежта и спорта (ММС) да предостави копие на таен доклад с предложения на министерството за промени в действащия план за управление на Природен парк Витоша 2004-2013, имащи за цел застрояване на парка. Парадоксално жалбата до министерството не е доставена от Български пощи АД, въпреки централното разположение на министерството в центъра на столицата. След повторно внасяне на жалбата в съда, дело (под №6347/2018 г.) е насрочено чак след като съдът прави нарочна проверка защо жалбата не е доставена от Български пощи АД до ММС.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.