За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2018 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Изпълнява ли институцията задълженията си за активно публикуване? (за справка – Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2021 г.)

2. Наличие, съдържание и достъпност на секция „Достъп до информация“ на сайта на институцията

3. Работа по заявления за достъп до информация

4. Има ли институцията добри практики по достъпа до информация от гледна точка на заявителя?

 

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Община Троян
Номиниращ: Даниела Балабанова, координатор на ПДИ в Ловеч

Номинирам община Троян за категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани". За втора поредна година община Троян е на трето място по рейтинг на активната прозрачност в страната. В общинската класация оценката на рейтинга на прозрачността от максимален резултат 100,7, община Троян получава 87,2 точки, които определят третото й място.

 

Община Троян е сред институциите с предоставена най-изчерпателна информация по ЗДОИ и актуализирана според промените в закона. Имат публикувани вътрешни правила по ЗДОИ, категориите информация, подлежаща на публикуване, ред за предоставяне на информация за повторно ползване и др.

 

През последните години на сайта на общината има все повече информация, необходима на гражданите. В много голяма степен процесът на планиране на бюджета и на харченето на парите е отразен в сайта на общината.

Секцията "Достъп до информация" е разположена на основната страница на Община Троян и е структурирана според изискванията на ЗДОИ. Публикуван е годишният отчет за постъпилите заявления. Приемат се заявления по ЗДОИ по електронен път и се отговаря в срок.

 

Амбицията на общината е да продължи да въвлича гражданите в цялостния процес на управление.

 

Публикация по темата:

Община Троян отново е трета по активна прозрачност в странатаРИОСВ-Пазарджик
Номиниращ: Тодор Гроздев, координатор на ПДИ за Пазарджик

За поредна година номинирам РИОСВ-Пазарджик за институция, най-добре организирала предоставянето на информация по ЗДОИ за граждани. Да оставим настрана факта, че тази държавна администрация в Пазарджик има голям принос в "присаждането" на ЗДОИ в не една и две еко инспекции в страната, включително и след последните промени на този закон. Смея да твърдя, че РИОСВ-Пазарджик е сред институциите в страната, които и най-бързо обслужват просителите на информация по ЗДОИ, и най-практично (скъсяват процедурата, а така и времето на двете страни, ако информацията може да бъде получена начаса). В същия темп РИОСВ-Пазарджик продължава и тази година да поддържа многото си регистри актуални и на сайта - като прави промените в почти реално време, а същевременно качва пълна по обем информация и в Портала за отворени данни. В самия Портал пък РИОСВ-Пазарджик е единствената институция от региона, която е публикувала и регистър на подадените заявления по ЗДОИ за 2018. Единствената за 2017 – също. Неслучайно пазарджишката регионална инспекция към МОСВ неизменно е в челото на Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ от години.

 Община Белослав
Номиниращ: Гергана Жулева

Номинирам община Белослав за "Златен ключ" за постоянните усилия за изпълнението на задълженията за активната прозрачност през последните три години, водещото място в Рейтинга на активната прозрачност в област Варна и в общия Рейтинг на общините в България, за доброто съдържание на секция „Достъп до информация“, както и за активността й в предоставянето на набори от данни в Портала отворени данни - 52 набора от данни. Пожелаваме на община Белослав да подава тези данни в отворен формат.

Основанията за номинацията са следните:

 •     много добро изпълнение на задълженията за активна прозрачност по чл.15, ал.1;
 •     секцията "Достъп до информация" е разположена на основната страница на община Белослав и е структурирана според изискванията на ЗДОИ;
 •     публикувана е задължителната информация за звеното, отговарящо по ЗДОИ;
 •     публикувана е разяснителна информация за гражданите как да упражняват правото си на достъп до обществена информация и реда и условията за повторно използване на информацият;
 •     в секцията "Достъп до информация" са публикувани вътрешните правила за работа по ЗДОИ;
 •     публикуван е годишният отчет за постъпилите заявления;
 •     приемат се заявления по ЗДОИ по електронен път и се отговаря в рамките на 6 дни на електронните заявления  като правило. В рамките на 3-годишните проучвания на ПДИ администрацията на община Белослав отговаря и предоставя информация за 6 дни;
 •     таксите за предоставяне на достъп до информация са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите;

Община Белослав проявява постоянство в добрите практики и развитие.

Активност при подаване на набори от данни в Портала отворени данни. Добре структурирана подстраница за Общия устройствен план – общественото обсъждане и резултатите от него, и обсъждане на заданието за доклад за екологичната оценка на ОУП. Добре подредена секция за Публичните регистри, поддържани от община Белослав.

Община Белоградчик
Номиниращ: Гергана Жулева

Номинирам община Белоградчик за "Златен ключ" за постоянните усилия за изпълнението на задълженията за активната прозрачност, за отношение към съдържанието на секция „Достъп до информация“ като подпомагащо гражданите да упражняват правото си на достъп до обществена информация и отзивчивостта на администрацията и кмета на общината г-н Борис Николов към заявителите.

Община Белоградчик е на 11 място в Рейтинга на активната прозрачност сред общините в България с 82,7 точки. За последните три години община Белоградчик повишава значително активното публикуване като разбира се има още какво да се желае относно публикуването по член 15 ал.1 от ЗДОИ.

Това  e една от трите институции сред 567 изпълнили изискванията за съдържанието на секция „Достъп до информация“ и отговорили в петдневен срок на заявлението за достъп до информация, подадено в рамките на проучването на ПДИ проведено през февруари-март 2018 г.

На интернет страницатан на община Белоградчик е публикувана:

 •     задължителната информация за звеното, отговарящо по ЗДОИ;
 •     разяснителна информация за гражданите как да упражняват правото си на достъп до обществена информация и реда и условията за повторно използване на информация;
 •     вътрешните правила за работа по ЗДОИ в секцията "Достъп до информация";
 •     годишните отчети за постъпилите заявления (за 2017 г. няма отказана информация);

Таксите, които община Белоградчик събира за предоставяне на достъп до информация са съобразени със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите.

Община Белоградчик приема заявления по ЗДОИ по електронен път. В рамките на тазгодишното проучване общината изпрати отговор с решение и предостави информацията на четвъртия ден.

Община Белоградчик има изключително отзивчиво отношение към заявителите и амбиция да се изпълнят всички задължения за предоставяне на обществена информация.

Агенцията за държавна финансова инспекция – АДФИ
Номиниращ: Емилия Димитрова-Данкова

Номинирам Агенцията за държавна финансова инспекция – АДФИ за своевременно и ефективно изпълнение на задълженията по ЗДОИ.

До април 2018 порталът на АДФИ за подаване на заявления по ЗДОИ изискваше задължителна регистрация с въвеждане на ЕГН. Изискването бе в разрез със закона, за което изпратих писмо до директора на агенцията, с което настоях да бъде отстранено нарушението. Броени часове бяха нужни на агенцията, за да отстрани нарушението и още от следващия ден заявления можеха да се подават без задължителна регистрация на заявителя и без изискването да бъде представен ЕГН на същия заявител.

Седмица по-късно директорът на агенцията благодари с писмо за подадения сигнал, като декларира, че институцията ще бъде активен партньор на гражданите в търсенето и получаването на информация. Изключително бързата реакция от екипа на АДФИ и коректното отношение на нейния директор заслужават да бъдат отличени.

 

Публикации по темата:

АДФИ отстрани свое нарушение на ЗДОИ, Информационен бюлетин на ПДИ, брой 5(173), май 201828 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.