За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2018 г.
>
Катинар
Катинар
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ"


1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активно публикуване

2. Липсваща, недостъпна и/или непълна секция „Достъп до информация“

3. Лоши практики при работа със заявления по ЗДОИ (включително мълчаливи откази)

4. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информация.Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Кметът на община Благоевград - Атанас Камбитов
Номиниращ: тв предаване "Господари на ефира"

Със Заявление с вх.№ДИ-00-3/01.02.2016 г., предаването "Господари на ефира" поиска информация от Община Благоевград относно предоставянето на 28 бр. петна за поставянето на преместваеми обекти от веригата Lafka.

 

След упорито протакане получихме частичен отговор, който не включваше търсената информация в по-големия й обем. В резултат подадохме няколко уточнения за търсената от нас информация, но така и не я получихме.

 

Единствената опция, която оставаше, е завеждане на дело през 2016 г., което приключи с окончателно Решение №10749/04.09.2018 г., постановено по адм. дело №10191/2016 г. по описа на ВАС, което задължава кметът на община Благоевград да предостави исканата инфромация в 14-дневен срок.

 

Изразяваме съмнения, че ЗДОИ е използван за протакане на предоставянето на информация на медиите, което засилва усещането за непрозрачност на институциите.

 

ВЪЗРАЖЕНИЕ: Писмо от кмета на община Благоевград г-н Атанас Камбитов във връзка с номинацията, получено на 26.09.2018

Кметът на община Казанлък - Галина Стоянова
Номиниращ: тв предаването "Господари на ефира"

Номинираме община Казанлък за тоталното непознаване на Закона за достъп до обществена информация и демонстрирано умишлено пренебрегване на правото на журналистите да получат обществена информация.

 

Казусът касае обществена информация, която получавахме частично в рамките на 10 месеца и която и до ден днешен нямаме в пълнота. При проверка на редица сигнали, свързани с произвола на репатриране на автомобили от общински служители в Казанлък, опитахме да получим информация по ЗДОИ, касаеща нормативните актове за работа на репатриращото средство и постъпилите по въпроса жалби и сигнали на граждани.

 

Вместо отговор, от община Казанлък ни изпратиха писмо, с което изразяват съмнение в достоверността на заявлението ни, което беше първият им опит за умишлено удължаване времето за получаване на информацията. В крайна сметка получихме наредбите, които регламентират работата на репатриращото средство в града, но вместо жалбите, получихме само техните номера.

 

Следват две наши покани да изпълнят задълженията си по ЗДОИ и да ни изпратят жалбите на гражданите, като изрично уточняваме, че ни интересуват само описаните в тях случаи, а не личните данни на жалбоподателите, които молим да заличат. Въпреки това, кметът на Казанлък прецени, че първо ще попита жалбоподателите дали са съгласни да ни бъде предоставена тази информация. В крайна сметка след направените разходи за уведомления, общината е получила един отговор със съгласие, а останалите писма са останали без отговор.

 

Но преди да ни даде исканата информация, общината постави условие да платим пощенските разходи за запитвания до гражданите. Тогава помолихме Програма Достъп до информация за становище по казуса и то беше категорично – необоснована е необходимостта от искане на съгласие от трето лице в случая и искането разходите за уведомяване да бъдат платени от искащия обществената информация е в нарушение на закона. След това становище от община Казанлък заявиха, че ще ни предостави жалбите на гражданите.

 

И тук следва най-интересното – от общината ни предоставиха жалбите с предварително заличени лични данни (както изрично поискахме), а една от тях, за която бяха получили съгласие, бе с налични лични данни на жалбоподателя. В придружаващото писмо сами описаха, че понеже законът ги задължава, ни предоставят жалбите със скрити лични данни - тоест, наясно са че исканото съгласие от жалбоподателите в случая не е било необходимо.

 

В крайна сметка, 6 месеца след като я поискахме, получихме исканата информация. В нея не открихме няколко жалби на граждани, които вече имахме и помолихме да се уточни това недоразумение.

 

От община Казанлък ни казаха, че не са ни ги предоставили, тъй като те не съдържат всички изискуеми реквизити на жалбата, посочени в чл. 85, ал 1 от АПК, което никога не е било предмет на исканата от нас информация и налага извода, че общината не изпълни задълженията си по ЗДОИ да ни предостави исканата от нас информация в цялост.

 

След неколкократни опити да уточним и доизясним неясните и разминаващи се аспекти в отговорите на общината, кметът Галина Стоянова заяви, че е изпълнила това, което трябва по ЗДОИ, и не дължи нищо повече.

 

В крайна сметка, ЗДОИ потвърди всички сигнали на граждани за произвол, качеството на отговорите на община Казанлък е под всякаква критика, а материалите по темата са въпрос на време.

 

ВЪЗРАЖЕНИЕ: Писмо от кмета на община Казанлък, г-жа Галина Стоянова, във връзка с номинацията, получено на 21.09.2018.

Българска агенция по безопасност на храните и Областните дирекции по безопасност на храните
Номиниращ: Ралица Кацарска и Стефан Ангелов

Номинирам Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и нейните областни дирекции в категорията „Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ“.

Номинацията е за повтаряща се негативна практика на незаконни откази на достъп до обществена информация. Случаите са от месеците април, май и август 2018 на журналистите Генка Шикерова и Росен Босев, общинския съветник Марта Георгиева и юриста от ПДИ Стефан Ангелов.

 

Във всеки един от тези случаи заявителите са поискали достъп до обществена информация по електронен път, т.е. чрез електронна поща. В отговор са получили „уведомления“ по чл. 29 от ЗДОИ и чл. 30, ал. 1 от АПК, че заявленията им не са подписани и че в тридневен срок трябва да потвърдят заявленията си чрез полагане на собственоръчен или електронен подпис.

 

В повечето от тези случаи заявителите са разяснявали на задължения субект, че законово изискване за полагане на собственоръчен или електронен подпис при подаване на заявления по електронен път не съществува.

Въпреки това, задълженият субект не е предоставил информация в нито един от посочените случаи.

 

Повтарящите се отговори от един орган сочат на намерение да се прегражда незаконно изпълнението на правото на достъп до информация. Същата практика обаче – използвани са същите аргументи и често същите думи и изрази – се прилага от различни административни органи и структури в системата на БАБХ. Този факт сочи, че вероятно намерението да се нарушава закона е било нарочно разпространено сред администрацията в страната. Една цяла система от изпълнителната власт е решила системно да нарушава закона.

 

Приложения:

 1. Уведомление от главния секретар на БАБХ до Стефан Ангелов от 12.04.2018 г.
 2. Уведомление от главния секретар на БАБХ до Росен Босев от 03.05.2018 г.
 3. Уведомление от директора на ОДБХ – София - град до Генка Шикерова от 01.08.2018 г.
 4. Уведомление от директора на ОДБХ – Плевен до Генка Шикерова от 08.08.2018 г.
 5. Уведомление от директора на ОДБХ – Стара Загора до Генка Шикерова от 08.08.2018 г.
 6. Уведомление от директора на ОДБХ – Ямбол до Генка Шикерова от 08.08.2018 г.
 7. Уведомление от директора на ОДБХ – Варна до Генка Шикерова от 09.08.2018 г.
 8. Уведомление от директора на ОДБХ – Видин до Генка Шикерова от 09.08.2018 г.
 9. Уведомление от директора на ОДБХ – Хасково до Генка Шикерова от 09.08.2018 г.
 10. Уведомление от директора на ОДБХ – София - град до Генка Шикерова от 10.08.2018 г.
 11. Уведомление от директора на ОДБХ – Габрово до Генка Шикерова от 10.08.2018 г.
 12. Уведомление от директора на ОДБХ – Велико Търново до Генка Шикерова от 10.08.2018 г.
 13. Уведомление от директора на ОДБХ – Търговище до Генка Шикерова от 10.08.2018 г.
 14. Решение за прекратяване на производството на директора на ОДБХ – Враца по заявление на Генка Шикерова от 20.08.2018 г.
 15. Решение за прекратяване на производството на директора на ОДБХ – Монтана по заявление на Генка Шикерова от 20.08.2018 г.
 16. Решение за прекратяване на производството на директора на ОДБХ – Пловдив по заявление на Генка Шикерова от 21.08.2018 г.
 17. Решение за прекратяване на производството на директора на ОДБХ – Шумен по заявление на Генка Шикерова от 21.08.2018 г.
 18. Уведомление от директора на ОДБХ – Пазарджик до Генка Шикерова от 21.08.2018 г.

ВЪЗРАЖЕНИЕ: Писмо от Българска агенция по безопасност на храните във връзка с номинацията, получено на 27.09.2018Община Панагюрище
Номиниращ: Тодор Гроздев, координатор на ПДИ за Пазарджик

За номинация на институция с антинаграда "Катинар" моят избор е община Панагюрище. Парадоксът е, че община Панагюрище е след отличниците, работещи по този закон според годишния рейтинг за активна прозрачност на ПДИ в последните две години (съответно през 2017 бе на 33-о, а през 2018 на 46-о място от 265 общини). Спрямо гражданина Борислав Лазаров, когото номинирах за активността му по ЗДОИ, обаче тя упорито е "сложила катинара на устата си", въпреки десетките заявления, подадени до нея през последната година. А горните два факта показват, че след като не става дума за неграмотност, явно отговорите на заявленията по ЗДОИ са тенденциозни. Още повече, въпросите, които Лазаров поставя на администрацията, са от обществена важност.

 

Публикация по темата:

Община-отличник по ЗДОИ отмъщава с глоби заради заявленияСдружение "Българска федерация по волейбол"
Номиниращ: Антония Спасова

Номинираме за трета поредна година БФВ, тъй като поведението ѝ на пълно игнориране на българския съд и неговите решения нагло продължава във времето и институциите продължават да са слепи за това.

 

От 2012 г. до момента се полагат неимоверни усилия да се получи достъп до обществена информация от БФВ. До момента са спечелени две дела срещу федерацията, в които съдът обявява БФВ за задължено лице по ЗДОИ, на две различни основания - като публичноправна организация и във второто дело - и като публичноправен субект, независимо от начина на финансиране.

 

1. На сайта на БФВ няма никаква информация във връзка със ЗДОИ, въпреки спечеленото дело, което определя техния статут като публичноправни субекти по ЗДОИ: http://www.volleyball.bg/

2. Институцията или не отговаря на запитванията, или отказва изрично достъп с аргумента, че не е задължено лице по ЗДОИ. Повече информация можете да намерите тук: http://bgvolleyfans.org/news/sadebnoto_delo_mejdu_negodnicite_i_bfv

Информация относно второто спечелено дело можете да намерите тук: http://bgvolleyfans.org/news/bezprecedentno_reshenie_na_varhovniya_administrativen_sad_za_statuta_na_sportnite_federacii_

4. Такси не се събират, тъй като информация не се предоставя.

5. След първото спечелено дело срещу БФВ, същата не предостави цялата изискана информация, съгласно съдебното решение, а предостави минимална част от нея. Повече информация може да намерите тук: http://bgvolleyfans.org/news/predostavenata_ot_bfv_informaciya_ 

6. Повече от година след спечелване на второто дело срещу БФВ, НИКАКВИ действия по изпълнение на решението не бяха предприети. Опитите ни да активираме Министерството на младежта и спорта отново удариха на камък: http://bgvolleyfans.org/news/otvoreno_pismo_do_ministar_krasen_kralev-

7. Една година след влизане в сила на поредното осъдително съдебно решение срещу БФВ и след като господата гласуваха да се съобразят с Върховния съд (eдва ли има друг орган или институция в тази държава, който да подлага на гласуване дали да изпълни или не решение на българския съд), на 13.12.2017 г. наш представител получи официално документите от федерацията. Без елемент на изненада установихме, че отново БФВ предостави единствено донякъде удобната за нея информация, като по 12 точки от общо 25 в заявлението, документи изцяло липсват: http://bgvolleyfans.org/news/bfv_otnovo_ukriva_informaciya_

8. Внесохме нова жалба в АССГ относно липсващата информация - номер на делото 418/2018 г. След две отлагания, следващото заседание е насрочено за 13.11.2018 г.

Д-р Добромир Илковски, изпълнителен директор на МБАЛ „ПУЛС“ - Благоевград
Номиниращ: Денис Никифоров

Повече от час баба ми Марика Стоянова не беше приета по спешност в МБАЛ ПУЛС с инсулт, а чакаше на носилка на партера на болницата. Наложи се да бъде „долекувана“ около месец в болница „Токуда“. Изпратих жалба до „Медицинския одит“, а по-късно журналистката Валя Ахчиева, попадайки на моята жалба случайно, направи свое разследване, в което потвърди с факти и документи твърденията ми. Подадох заявления по ЗДОИ, с които да разбера има ли извършени проверки и съставени актове на МБАЛ ПУЛС от НЗОК и ИА “Медицински одит” в периода януари 2016 - ноември 2017, като получих отговорите в срок.

 

На 10.03.2018 изпратих нови заявления към НЗОК и МЗ, търсейки информация за разходите за приемното спешно отделение на болница ПУЛС - Благоевград от 2015 до 2017 включително, по месеци; за броя на лекарския екип, графика и дежурствата, както и броя преглеждани лица по месеци само в спешния кабинет; за правилника и работното време на спешния кабинет; откога функционира спешният кабинет; има ли нарушения и оплаквания от пациенти. Причината за тези мои въпроси е, че шофьорът на линейката твърди в репортажа на Валя Ахчиевта, че болница ПУЛС няма приемно спешно отделение, но в регистъра Ахчиева провери, че на документи има.

 

На 20.03.2018 от Министерство на здравеопазването препратиха заявлението ми (понеже исканата от мен информация не се създавала и съхранявала от тях) към д-р Добромир Илковски, изпълнителен директор на МБАЛ ПУЛС в качеството му на компетентен орган. На 27.03.2018 получих ново писмо от МЗ. От него става ясно, че НЗОК е препратила заявлението ми към МЗ, а МЗ – в лицето на главния си секретар проф. Красимир Гигов – отново го препраща за отговор към д-р Илковски от ПУЛС- Благоевград, при това с молба срокът за отговор да се спази и с указание да е с обратна разписка и по електронна поща.

 

До ден днешен Добромир Илковски мълчи. В сайта на МБАЛ ПУЛС пише, че имат 24/7 спешна-медицинска помощ, но случаят с баба ми показва, че роля на такъв кабинет играе партерният етаж на болницата. Да, ИА „Медицински одит“ документира със съставен акт липсата на организация по приема на баба ми Марика Стоянова, но той не може да върне рисковете, на които бе подложена тя. При инсулт всяка секунда е важна, нали?


Публикация по темата:
„Докога ще мълчите, д-р Илковски?“

 Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
Номиниращ: Доротея Дачкова, журналист от в. "Сега"

Заради системния отказ на влялата се в тази институция Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) да предоставя информация по ЗДОИ.

 

Като се има предвид, че председателят на КОНПИ стана и председател на КПКОНПИ, явно практиките на информационно затъмнение ще действат и в новата структура. Въпреки заявките за публичност и отчетност. Има постановени редица съдебни решения, които отменят отказите.

 

Моите казуси са свързани с искания да бъде предоставена информация за осъжданията по Закон за отговорността на държавата и общините за вреди на КОНПИ, както и с разходите на комисията по производството на Цветан Василев. Административният съд - София-град отмени и двата отказа на Георгиев, чака се произнасянето на ВАС, пред които той обжалва.

 

Казусът е описан тук:

Тайна е колко струва на данъкоплатците незаконната конфискация, 8 февруари 2018, в. "Сега"

Съдът нареди на антикорупционния щеф да не крие информация, 19 март 2018

Община Ямбол
Номиниращ: Кирил Терзийски, ПДИ

Вече трета година община Ямбол, по-точно секретарят на общината, усърдно укрива доклад от извършено конструктивно обследване на паметника на културата „Безистена“ в Ямбол.

 

Тази информация е обект на висок интерес от ямболската общественост, тъй като през 2016 е извършен ремонт на „Безистена“, но са налице съмнения за некачествено изпълнение на ремонтните работи, поради което сградата продължава да е опасна за ползване и след ремонта. В тази връзка, през юли 2016 Мариета Сивкова (общински съветник) подава заявление до кмета на Ямбол, с което иска да й бъде предоставено копие от доклада за извършеното конструктивно обследване на „Безистена“. Секретарят на общината отказва с мотив, че обследването представлява подготвителен документ, който няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ).

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда. С Решение № 143 от 18.11.2016 на Административен съд - Ямбол отказът на секретаря на общината е отменен, преписката му - върната за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че обследването има напълно самостоятелно значение, възложено е от общината и е заплатено със средства от общинския бюджет. В решението е отбелязано, че въпросният безистен е паметник на културата с национално значение. Предвид статута му на културна ценност, информацията за неговото физическо състояние, отразена във въпросното конструктивно обследване, е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ и се дължи на основание чл. 12, ал. 3 от закона на всяко лице, което иска да си състави собствено мнение за състоянието на този имот.

 

Решението на съда е обжалвано от секретаря на общината пред ВАС. В резултат, с Решение № 6812 от 23.05.2018 на ВАС, решението на първата инстанция е оставено в сила.

 

През май 2018 до секретаря на община Ямбол е подадено искане за изпълнение на влязлото в сила съдебно решение и предоставяне на копие от конструктивното обследване. Вместо да предостави исканата информация, секретарят отново отказва. Мотивите: исканият документ не е със самостоятелно значение (основание за отказ, което вече е определено като неоснователно от две съдебни инстанции). В отказа е посочено още, че съгласно утвърдената от кмета номенклатура на делата в общината, конструктивното обследване представлява документ с временно-оперативно и текущо значение, за чието съхранение е определен кратък срок за запазване, а това обосновавало липса на ангажимент от страна на общината да съхранява конструктивното обследване.

 

Както е видно, в новия отказ не се твърди в прав текст, че исканият документ е унищожен, а е направено йезуитско изявление за липса на задължение за съхраняването му. Това е обяснимо, тъй като наличието на подобно твърдение в новия отказ на секретаря би било индикация за унищожаване на документ в нарушение на нормативните правила за движение на документооборота и съхраняване на учрежденски архиви.

С подкрепата на ПДИ отказът отново е обжалван пред съда. По жалбата е образувано а.д. № 165/2018 на Административен съд – Ямбол, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.09.2018.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.