За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2015 г.
>
Катинар
Катинар


 

 

Евелина Стоянова от МЗХ взима антинаградата

Антинаградата „Катинар” бе връчена на Министерство на земеделието и храните за упоритото игнориране на задълженията по ЗДОИ за създаване и поддържане на секция „Достъп до информация“ на интернет страницата му, за искането за електронен подпис на заявления, подадени по електронната поща и за отказа да предостави името и длъжностната характеристика на определения по ЗДОИ служител.

 

За пръв път, откакто ПДИ отбелязва Международния ден на правото да знам, представител на институцията, отличена с "Катинар" присъства, за да получи антинаградата. Участниците посрещнаха с ръкопляскания Евелина Стоянова, директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ в МЗХ. „От името на новото ръководство на министерството най-отговорно дойдохме да получим статуетката. Надяваме се, че следващата година няма да има повод за такава номинация. Ще се постараем да станем максимално прозрачни. От 50 заявления през миналата година, имахме само 3 отказа. Отчетът за тази година ще бъде качен на страницата”, обеща Евелина Стоянова.

 

Интервю с Евелина Стоянова четете в брой 9(141) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ за септември 2015: Евелина Стоянова: Кой знае, догодина може и да спечелим „Златен ключ“.

Срамота бе връчена на 30 мълчаливи общини за липсата на отговор на електронно заявление за достъп до информация, подадено в рамките на проучването на ПДИ на активното публикуване на информация в интернет страниците на 544 институции, в периода 23 февруари – 23 март 2015. Тези общини не поддържат  секция "Достъп до Информация". Липсва информация за административното звено, което отговаря за приемане на заявления, годишни отчети по ЗДОИ и вътрешни правила за достъп до информация. Антинаградата е напомняне към тези общини за дължимата към обществеността отчетност и прозрачност, особено в навечерието на предстоящите местни избори.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.