За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2012 г.
>
Вързан ключ
Вързан ключ
Община Пазарджик с антинаграда

Награда „Вързан ключ” бе присъдена на Община Пазарджик за изключително упоритото и последователно нарушаване на ЗДОИ от кмета на Пазарджик, изразяващо се в отказ да предостави на в. „Виделина“ - Пазарджик информация под формата на справка за броя и стойността на договорите сключени от общината за доставка на стоки или изпълнение на услуги за периода 2007 – 2010 г.


Въпреки отмяната на отказа на кмета на две съдебни инстанции и задължаването му да предостави достъп до исканата информация под формата на справка и след отправяне на искане до кмета за изпълнение на съдебните решения, на гл. редактор на „Виделина“ бе изпратен отговор (подписан от зам. кмета), че за получаване на достъп до исканите документи следва да бъде заплатена сумата от 3312,54 лв. за копиране на 36 806 бр. страници.

 

Координаторът на ПДИ за Пазарджик, Тина Ивайлова, ще занесе "Завързания ключ" на кмета на Община Пазарджик.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.