За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2012 г.
>
Институция
Институция
Детелина Николова, кмет на Община Добрич

През 2012 г. награда ”Златен ключ” бе присъдена на Община Добрич за високата степен на активна прозрачност въз основа на резултатитеот оценката на интернет страниците на 475 институции според 40 индикатора; за бързо и пълно отговаряне на заявления за достъп до информация; за добрата практика да публикуват договори на интернет страницата си, за подпомагането на заявителите при адресирането на заявленията за достъп до информация; за поддържането на онлайн достъпни регистри. 

 

Публикувани са отчетите на кмета. Определен е служител и специално е определено длъжностно лице за контрол на изпълнението на задълженията.  

 

Интервю с кмета на Община Добрич Детелина Николова четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 9(105), брой 9(105), септември 2012:Детелина Николова: Трети „Златен ключ”? Защо не?.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.