За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2012 г.
>
Катинар
Катинар
Катинар

Антинаграда „Катинар” за 2012 в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите" бе присъдена на Служба по геодезия, картография и кадастър – Варна за инцидента с гражданина Кънчо Бонев от 24 април 2012 г., когато началникът на службата инж. Божкова изпраща охраната срещу гражданина, тъй като той взима протокола за предоставяне на информация, неподписан от ръководството на службата. Търсената информация така и не му е била предоставена, но пък е бит и получава синина на окото.

 

За повече информация: Мишени: Бой и арест заради „документ“ по ЗДОИ в Информационен бюлетин на ПДИ, брой 4(100), 2012. 

 

Поради отсъствие на представител на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, Председателят на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, Юлиян Чолаков, взе антинаградата, за да я предаде на "заслужилите". 

Община Харманли със Срамота

„СРАМОТА” в категорията получава Община Харманли.

 

Общината не отговоря на устно поискана информация, като служителите се оправдават, че така е наредил кметът Михаил Лисков.

 

Община Харманли не отговоря и на писмени заявления. Кметът вече изгуби две дела по ЗДОИ, за информация за финансовата ревизия на общината и за хонорарите, пътните и командировките на столична адвокатска кантора, която общината използва. Второто е срещу мълчалив отказ.

 

Журналистът Иван Атанасов, удостоен с грамота в категорията за гражданин, обеща да занесе анти-наградата в Харманли.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.