За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2017 г.
>
Катинар
Катинар

Антинаграда

Кирил Терзийски, ПДИ, представя номинациите за антинаграда "Катинар" 2017

Антинаградата "Катинар" в категорията „Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите” през 2017 бе връчена на община Варна за липсата на информация и откази да се предостави такава по изпълнението на проект „Интегриран градски транспорт на Варна", както и за практиката на „антидатиране“ на решения по заявления за достъп след подадена жалба срещу мълчалив отказ в съда.

 

За пръв път в категорията бяха връчени две „Срамоти“.

 

На Столична община за неясната вътрешна отговорност за предоставяне на достъп до информация, поради големия брой упълномощени да отговарят на заявленията лица; за системните откази на основание „вътрешно служебен акт“, които съдът системно отменя, за непубликуването на актове на кмета на сайта на институцията, към който се препращат заявителите.

 

И на Община Белово за системното неотговаряне на заявления за достъп до обществена информация. 28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2022 Фондация ПДИ. Всички права запазени.