За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2016 г.
>
Катинар
Катинар

 

 

Представител на Държавна агенция за бежанците при МС

Антинаградата „Катинар” бе връчена на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет за игнориране на задълженията по ЗДОИ за създаване и поддържане на секция „Достъп до информация“ на интернет страницата, за това, че не отговори на заявлението, подадено по електронен път в рамките на годишното проучване на страниците на институциите, за липсата на бюджети и финансови отчети на сайта на институцията. Кирил Терзийски отбеляза, че в отговор на поканата за церемонията, в офиса на ПДИ се получи писмо, своеобразно възражение за номинацията.
 
За втора поредна година, откакто ПДИ отбелязва Международния ден на правото да знам, представител на институцията, отличена с "Катинар" присъства, за да получи антинаградата. „След толкова позитивни награди е трудно да кажеш нещо за една негативна. Смятам, че работим, спазвайки всички законови изисквания. Факт е, че сайтът ни е изключително стар и в момента подлежи на промяна. Надявам се догодина  да бъдем сред отличниците“, каза представителят на Държавната агенция за бежанците.    

 

„Срамота” бе връчена на община Елин Пелин за неизпълнение на задълженията по ЗДОИ, свързани с активната прозрачност и за продължаващата тенденция на мълчаливи откази по заявления за достъп до информация. 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.