За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2009 г.
>
Вързан ключ
Вързан ключ
Ден на правото да знам 2009 Г-жа Розита Михайлова, пресаташе на МТИТС, с антинаградата "Вързан ключ"  

Антинагарада “Вързан ключ” се присъжда на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” към Министерство на транспорта–в отговор на заявление за това колко са тунелите на територията на страната и какво е наименованието им, искат допълнителна информация от заявителя какво разбира под „железопътен тунел” и за какви цели ще използва информацията, ако й бъде предоставена.

Г-жа Розита Михайлова, директор "Връзки с обществеността и протокол" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията получи наградата. "Гарантирам, че информацията, която се иска от нашето министерство ще бъде получавана. Искам да си пожелая догодина да се видим отново и да участваме в категориите за положителни награди", бяха думите, с които г-жа Михайлова се обърна към гостите на церемонията. Това е първият случай, в който представител на институция, наградена в негативна категория, публично приема наградата в тази категория.Интервю с Г-жа Розита Михайлова, директор "Връзки с обществеността и протокол" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в брой 9(69) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ за 2009: Не съм се и замисляла да не дойда

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.