За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2009 г.
>
Уеб страница
Уеб страница
Ден на правото да знам 2009 Дарина Палова, ПДИ, връчва наградата на инж. Никола Кърнолски, директор на Басейнова дирекция - Пловдив 

Награда ”Златен ключ” бе присъдена на Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район, Пловдив. На страницата на Басейновата дирекция има секция за достъп до информация с разяснителнителен текст по закона, отчет за прилагане на ЗДОИ през 2008 г., регистър на заявленията по години, образец на заявление, данни за източниците на информация за околната среда. Публикуван е актуален регистър на издадените от дирекцията разрешителни. Няма нито един отказ. Създадена е група „Правото да знам” в социалната мрежа Facebook.

 

Интервю с инж. Никола Кърнолски, директор на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район - Пловдив четете в брой 9(69) за 2009: Чрез страницата всичко се вижда, нищо не остава скрито.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.