За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2009 г.
>
НПО
НПО
Юлиян Чолаков с наградата

Награда "Златен ключ" в категорията "Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация" през 2009 г. бе връчена на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията „СОПА”, Варна за активно използване на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), публикуване на заявленията, решенията по тях и получените документи на интернет страницата си.

 

Интервю с Юлиян Чолаков, председател на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията „СОПА”, Варна четете в брой 9(69) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ за 2009: ЗДОИ е само един от инструментите на сдружението в стремежа ни към върховенство на закона.

Даниела Божинова, председател на БСНГИ

Почетна гармота в категорията "Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация"  получи и Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, Бургас за активно търсене на обществена информация за насърчаване на граждански инициативи и подготовка на доклад за достъпа до информация в Община Бургас.

 

 

 

 

 

 

 

Александър Дунчев

През 2009 г. почетна грамота в категорията "Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация" получи Асоциация на парковете в България за активно търсене на информация, свързана с околната среда, обжалване на откази за достъп до обществено значима информация и активно популяризиране на установените нередности. 

 

 

 

 

 

 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.