За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Номинации
>
2018 г.
>
Институция
Институция
КРИТЕРИИ

Критериите за оценка на номинациите в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" 

 

1. Определен ли е в институцията служител/звено по ЗДОИ?
2. Определено ли е място/стая за преглед на документите?
3. Публикувана ли е информация по чл. 15 от ЗДОИ:
- описание на правомощията на органа и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;
- списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия;
- описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;
- наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.
4. Има ли секция „Достъп до информация” в страницата на институцията?
5. Публикувани ли са вътрешните правила за работа по ЗДОИ в секцията „Достъп до информация”?
6.  Публикуван ли е годишният отчет за постъпилите заявления?
7. Публикувани ли са вътрешни правила за реда за достъп до публичните регистри, съхранявани и поддържани от институцията?
8. Положителни практики в предоставянето на информация – отговор на устни запитвания, бърз отговор на заявление по ЗДОИ; подпомагане на гражданите при търсенето на информация; предоставяне на информация след направен баланс на интереси; публикуван бюджет и отчет за дейността на институцията.
9. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
10. Отговаря ли институцията на тези заявления? Предоставя ли се информация по електронен път?
11. Събираните такси за предоставяне на достъп до информация съобразени ли са със Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на Финансите.

 

Номинациите трябва да отговарят на всеки от критериите и обемът на текста да не надвишава една страница. Номинации, които не съдържат обосновка към всеки от критериите няма да бъдат разглеждани от журито!

Запазваме си правото да редактираме получените номинации.

Агенцията за държавна финансова инспекция – АДФИ
Номиниращ: Емилия Димитрова-Данкова

Номинирам Агенцията за държавна финансова инспекция – АДФИ за своевременно и ефективно изпълнение на задълженията по ЗДОИ.

До април 2018 порталът на АДФИ за подаване на заявления по ЗДОИ изискваше задължителна регистрация с въвеждане на ЕГН. Изискването бе в разрез със закона, за което изпратих писмо до директора на агенцията, с което настоях да бъде отстранено нарушението. Броени часове бяха нужни на агенцията, за да отстрани нарушението и още от следващия ден заявления можеха да се подават без задължителна регистрация на заявителя и без изискването да бъде представен ЕГН на същия заявител.

Седмица по-късно директорът на агенцията благодари с писмо за подадения сигнал, като декларира, че институцията ще бъде активен партньор на гражданите в търсенето и получаването на информация. Изключително бързата реакция от екипа на АДФИ и коректното отношение на нейния директор заслужават да бъдат отличени.

 

Публикации по темата:

АДФИ отстрани свое нарушение на ЗДОИ, Информационен бюлетин на ПДИ, брой 5(173), май 201828 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2018 Фондация ПДИ. Всички права запазени.