За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2011 г.
>
Институция
Институция
Председателят на Сметната палата Валери Димитров с наградата

Награда ”Златен ключ” за 2011 в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" бе присъдена на Сметната палата на РБългария  за пълното съответствие на Интернет страницата й с изискванията на Закона за достъп до обществена информация и задълженията за прозрачност на работата на институцията по силата на други закони.

 

Сметната палата поддържа един от най-важните регистри, свързани с прозрачността на управлението – Регистър на лицата, заемащи висши държавни длъжности. С приемането на новия Изборен кодекс Сметната палата създаде, представи пред неправителствени организации и медии и пусна да работи националния Единен регистър по Изборния кодекс. С навременното стартиране на Единния регистър Сметната палата показа, че следва своя девиз: „Ние защитаваме парите на данъкоплатците”.

 

Интервю с проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата,  четете в брой 9(93) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ за септември 2011: Валери Димитров: Публичният сектор не е занимание на каста от жреци, тайно управляваща парите на другите.

Валентин Радев, зам.министър на отбраната

С почетна Грамота в категорията за 2011 бе удостоеноМинистерство на отбраната на РБългария заради осветляването на дейността на Централен артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово”, Старозагорска област и назначаването на старши експерт по връзки с обществеността към полигона в лицето на Станимира Данева.

 

 

 

 

 

 

 


зам.кмета на Попово, Тихомир Трифонов

Община Попово също получи Грамота в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" за 2011 за ежемесечните отчети за работата на администрацията, които се излъчват в Интернет страницата на общината и по местната телевизия „Канал 9”. Както и за съответствието на общинския сайт с изискванията на ЗДОИ.

 

  

 

 

 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.