За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2010 г.
>
НПО
НПО
Александър Дунчев от АПБ с наградата

Асоциация на парковете в България бе удостоена със "Златен ключ" за 2010 в категорията "Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация" за активното търсене на информация, свързана с околната среда, обжалване на откази за достъп до обществено значима информация и активно популяризиране на установените нередности. Инициират кампания за промяна в Заповед № РД-552 от 21.08.2009 г. на Министерство на околната среда и водите,  с която е изменен реда за заплащане на такси за получаване на достъп до обществена информация от министерството, като е предвидено това да става само по банков път и е отпаднала възможността за заплащането им на място.

 

Интервю с Тома Белев,  член на надзорния съвет на „Асоциацията на природните паркове в България” четете в брой 9(81) на месечния Информационен бюлетни на ПДИ за септември 2010: Тома Белев: Свободният достъп до информация е решаващ за екологичните проблеми.

Александър Асенов с наградата

Черноморска мрежа на неправителствените организации получи грамота за 2010 година за активно използване на ЗДОИ и популяризиране правото на достъп с активно сътрудничество с медии и журналисти в хода на разследванията чрез подаване на заявления. Опитът на мрежата е публикуван в Практически аспекти на достъпа до информация в работата на неправителствените организации и медиите.

 

 

 

 

 

 

 


Николай Цветков с наградата

Почетна Грамота в категорията "Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация" през 2010 г. получи Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията „СОПА”, Варна за активно използване на Закона за достъп до обществена информация, публикуване на заявленията, решенията по тях и получените документи на интернет страницата си.

 

 

 

 

 

 


28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.