За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2010 г.
>
Институция
Институция
Атанаска Николова с наградата

Община Бургас бе удостоена със ”Златен ключ” като "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани. Община Бургас отлично изпълнява задълженията за публикуване на информация по чл. 15. Има пълна и лесна за навигиране секция „Достъп до информация” на сайта й. Отговаря на заявления за достъп до информация по електронен път в срок и по същество.

 

През 2010, с оглед на въведените с измененията на ЗДОИ от декември 2008 задължения за онлайн публикуване на информация, критериите за "Най-добра уеб страница" бяха интегрирани към настоящата категория.

Наградата бе връчена от г-жа Атанаска Тунтова, Директор на Басейнова дирекция-Пловдив, носител на награда "Златен ключ" за 2008 и 2009 г. 

 

Интервю с Атанаска Николова, заместнки кмет на община Бургас четете в брой 9(81) на месечния Инфромационен бюлетин за септември 2010: Атанаска Николова: Само информираният човек може да е активен гражданин.

Областна администрация - Разград също получи почетна грамота за 2010 г. за демонстрирания стремеж да увеличи прозрачността и отчетността в своята дейност в полза на гражданите чрез развитие на интернет страницата си.Басейнова дирекция за управление на водите – Западнобеломорски район, Благоевград получи почетна грамота за 2010 г.  за изпълнение на задълженията за публикуване на информация  по чл. 15. Отговарят на заявления за достъп до информация по електронен път в срок и по същество.

 

 

 

 

 

 

 


28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.