За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2007 г.
>
Уеб страница
Уеб страница
Ден на правото да знам 2007


Награда ”Златен ключ” в категорията "Най-добра уеб-страница на организация, от гледна точка на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)" се присъжда на Община Сливен - http://www.sliven.bg/.

 

Интервюто с Петя Руменова, главен секретар на Община Сливен е публикувано в Брой 9(45), септември, 2007 г. на Информаицонния бюлетин на ПДИ: Връзката между деловодната система на общината и Интернет страницата е приоритет на работата ни в момента

 Ден на правото да знам 2007


С почетна грамота в категорията "Най-добра уеб-страница на организация, от гледна точка на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)" бе удостоена Сметната палата на Република България - http://www.bulnao.government.bg/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден на правото да знам 2007


Почетна грамота в категорията бе дадена и на Община Тунджа, Област Ямбол - http://www.tundzha.net/.

 

 

 

 

 

 

 

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2023 Фондация ПДИ. Всички права запазени.