За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2007 г.
>
Катинар
Катинар

Антинаграда ”Катинар” в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите по ЗДОИ" се присъжда на

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) – за предлагането на проектозакон за изменение на Закона за достъп до обществена информация, обоснован с необходимостта от транспониране на Директива 2003/98/ЕО. С предложенията, на практика, щеше да се влоши закона. С действията си ДАИТС нарушиха демократичните принципи на откритост и прозрачност и правото на участие на гражданите в обсъждането на нормативни актове.28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2023 Фондация ПДИ. Всички права запазени.