За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2005 г.
>
Уеб страница
Уеб страница

През 2005 година журито не присъжда награда в категорията "Най-добра уеб-страница на организация, от гледна точка на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/", тъй като нито една държавна институция не е развила уеб-страницата си и не може да бъде отличена от останалите.

 

Почетни грамоти получават:

  • Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
  • Община Стара Загора
  • Областен управител Велико Търново
28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2021 Фондация ПДИ. Всички права запазени.