За ПДИ
English
ИДЕЯТА
НАГРАДИ
НОМИНАЦИИ
НАГРАДЕНИ
ЦЕРЕМОНИИ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НОВИНИ
Начало
>
Наградени
>
2005 г.
>
Катинар
Катинар

Награда ”Катинар” в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите по ЗДОИ" се присъжда на Министерски съвет - както старият, така и новият състав – за лошо управление на информацията по време на кризи. За липсата на механизъм и отговорност за навременно уведомяване на населението по време на наводненията в страната през лятото на 2005 г. 

Почетна “Срамота” в категорията "Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите по ЗДОИ" получава Столична общинска администрация за пълната липса на информация за мерките, които се предприемат за справянето на кризата с боклука на София.

28 септември – Международен ден на правото да знам
© 2003-2022 Фондация ПДИ. Всички права запазени.